موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای مراقبت از جوانان فرانسه

ویزای مراقبت از جوانان فرانسه

ویزای مراقبت از جوانان فرانسه

وضعیت شما
شما بین 18 تا 30 سال دارید.
شما به طور موقت قصد دارید با یک خانواده در فرانسه بمانید تا به تحصیل در فرانسه بپردازید.
نیازهای شما
شما باید شرایط زیر را رعایت کنید:

شما باید توافق نامه ای برای قرار دادن طلا (au pair) (pdf) داشته باشید که شرایط کار ، حقوق و دستمزد و ترتیب کلاسهای فرانسه را تعیین می کند. جزئیات مربوط به هزینه های اقامت ، اسکان و بیمه شما نیز بیان می شود.

شما باید دانش پایه زبان فرانسه را ثابت کنید ، که در مقطع متوسطه تحصیل کرده اید یا مدارک حرفه ای دارید.
ویزای شما

ویزای طولانی مدت به عنوان اجازه اقامت دریافت خواهید کرد که به محض ورود به فرانسه منوط به تشریفات خواهد بود.

ویزای یک ساله صادر می شود. اقامت شما به عنوان یک جفت طلا حداکثر تا دو سال قابل تمدید است.

منبع

پیام بگذارید