موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای ترانزیت عبور از انگلستان

ویزای ترانزیت عبور از انگلستان

(Visa to pass through the UK in transit)

ویزای ترانزیت

بررسی اجمالی
ویزای ترانزیت مستقیم Airside
بازدید کننده در ویزای ترانزیت
بررسی اجمالی
برای عبور از کشور انگلیس (در مسیر خود به یک کشور دیگر) ممکن است به ویزا احتیاج داشته باشید.

بررسی کنید که آیا قبل از درخواست نیاز به یکی دارید.

برای دریافت ویزای ترانزیت باید ثابت کنید که:

با بودجه کافی و قصد سفر به کشور دیگری خواهید رفت
می توانید وارد آن کشور شوید
تنها هدف بازدید شما از انگلیس ترانزیت است
در صورت نیاز به ویزای ترانزیت:

از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) یا سوئیس هستند
مجوز خانواده EEA را داشته باشید
یک سند مسافرتی در دفتر خانه داشته باشید ، برای مثال شما یک پناهنده یا یک شخص بدون تابعیت هستید
ویزای استاندارد ویزیتور داشته باشید
ویزای بازدید کننده ازدواج
انواع ویزای ترانزیت
ویزای مورد نیاز شما بستگی به این دارد که هنگام ورود به انگلستان از طریق کنترل مرز انگلیس عبور کنید.

شرکت هواپیمایی شما می تواند به شما بگوید اگر کنترل مرز را انجام دهید.

شما نمی توانید کنترل مرزهای انگلیس را انجام دهید
اگر قصد تغییر پرواز در انگلستان را دارید و از طریق کنترل مرز انگلستان عبور نمی کنید ، درخواست ویزای حمل و نقل هوایی مستقیم (DATV) کنید.

شما می توانید کنترل مرزهای انگلیس را انجام دهید
اگر می خواهید کنترل مرز انگلیس را پشت سر بگذارید اما در طی 48 ساعت انگلستان را ترک می کنید ، از ویزای ترانزیت استفاده کنید.

اگر:

شما باید بیشتر در انگلستان بمانید
شما می توانید ثابت کنید که باید در یک دوره طولانی تر از انگلستان عبور کنید
هزینه
ویزای ترانزیت مستقیم Airside (DATV) – 35 پوند
بازدید کننده در ویزای ترانزیت – 64 پوند
بسته به اینکه در کدام کشور قرار دارید هزینه ممکن است کمی متفاوت باشد.

ویزای ترانزیت مستقیم Airside
اگر خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و سوئیس هستید و ممکن است به ویزای ترانزیت مستقیم هوایی (DATV) نیاز داشته باشید:

پروازها را در انگلستان در راه شما به یک کشور دیگر تغییر می دهد
کنترل مرز انگلیس را طی نمی کند
قبل از درخواست ویزای ترانزیت را بررسی کنید.

اگر اعتبار داشته باشید به یکی از آنها احتیاج ندارید:

اجازه خانواده EEA
سند مسافرتی دفتر خانه ، به عنوان مثال شما یک پناهنده یا بی تابعیت هستید
ویزای بازدید کننده استاندارد
ویزای بازدید کننده ازدواج
در صورت مسافرت به یا از ایرلند ، جزایر کانال یا جزایر من ، باید ویزای دیگری را برای ویزای بازدید کننده اعمال کنید.

اسناد مورد نیاز
برای درخواست DATV ، باید یک گذرنامه فعلی یا سایر مدارک معتبر شناسایی سفر داشته باشید.

شما باید شواهدی ارائه کنید مبنی بر اینکه مجاز به ورود به کشوری که به آن سفر می کنید ، مانند:

اجازه اقامت
کارت سبز
ویزای معتبر
اگر شما مقیم یا تبعه کشور نیستید که به آنجا سفر می کنید ، شاید لازم باشد توضیح دهید که چرا به آنجا می روید. ممکن است شما نیاز به ارائه جزئیات مربوط به محل اقامت خود داشته باشید.

همچنین باید شواهدی مبنی بر رزرو یا تأیید سفر به بعد خود ارائه دهید ، مانند:

ایمیل رزرو پرواز
بلیط چاپ شده
تأیید یک نماینده مسافرتی
پرواز به مقصد شما باید در طی 24 ساعت از ورود شما به انگلستان باشد.

هنگام سفر از طریق انگلیس ویزا و مدارک خود را با خود بیاورید.

در خارج از انگلیس اقدام کنید
شما باید بصورت آنلاین برای ویزای ترانزیت مستقیم Airside اقدام کنید:

لازم است اثر انگشت و عکس (به عنوان “اطلاعات بیومتریک” شناخته شده) در یک مرکز درخواست ویزا به عنوان بخشی از برنامه خود گرفته شود.

بسته به اینکه در کدام کشور قرار دارید ممکن است بتوانید ویزای خود را سریعتر یا سایر خدمات دریافت کنید – با مرکز درخواست ویزا خود تماس بگیرید.

کره شمالی
اگر از کره شمالی درخواست می کنید ، نمی توانید بصورت آنلاین اقدام کنید.

فرم درخواست را بارگیری کنید

دستورالعمل های درخواست کره شمالی را بخوانید.

بازدید کننده در ویزای ترانزیت
اگر خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) و سوئیس هستید و ممکن است به ویزای ترانزیت احتیاج داشته باشید:

پروازهای خود را در انگلستان در راه خود به یک کشور دیگر تغییر دهید
به عنوان مثال از طریق کنترل مرزهای انگلیس عبور کنید و در مورد چمدان های خود برای پرواز اتصال چک کنید
طی 48 ساعت انگلستان را ترک کنید
در انگلستان کار یا تحصیل نمی کنید
قبل از درخواست ویزای ترانزیت را بررسی کنید.

اگر کنترل مرزهای انگلیس را طی نمی کنید ، بررسی کنید که آیا به جای آن به ویزای مستقیم حمل و نقل مستقیم نیاز دارید یا خیر.

در صورت داشتن اعتبار معتبر نیازی به ویزای ترانزیت ندارید:

اجازه خانواده EEA
سند مسافرتی دفتر خانه ، به عنوان مثال شما یک پناهنده یا بی تابعیت هستید
ویزای بازدید کننده استاندارد
ویزای بازدید کننده ازدواج
اگر بیش از 48 ساعت در انگلستان اقامت دارید ، می توانید برای ویزای استاندارد بازدید کننده استاندارد درخواست کنید.

سفر به جزایر کانال ، جزایر من یا ایرلند
برای سفر به جزایر کانال ، جزایر من یا ایرلند ممکن است برای سفر به انگلستان برای ویزای بازدید کننده درخواست کنید.

شما معمولاً نیاز به ویزای استاندارد ویزیتور دارید مگر اینکه معاف باشید.

اگر:

ویزای معتبری برای جزایر کانال یا Isle of Man دارید
شما یک ویزای بیومتریک معتبر ایرلندی (با عنوان “BC” یا “BIV BC” در بخش “سخنان” نشان داده شده است)
در صورت نیاز به طور منظم از انگلستان عبور کنید
در صورت نیاز به عبور از انگلستان به طور منظم در مدت زمان طولانی تر ، می توانید از ویزای استاندارد ویزیتور استاندارد استفاده کنید. شما می توانید در هر بازدید حداکثر 6 ماه بمانید و ویزای شما می تواند 2 ، 5 یا 10 سال طول بکشد.

اسناد مورد نیاز
برای درخواست ویزیت در ویزای ترانزیت ، باید یک گذرنامه فعلی یا سایر مدارک معتبر شناسایی سفر داشته باشید.

شما باید شواهدی ارائه کنید مبنی بر اینکه مجاز به ورود به کشوری که به آن سفر می کنید ، مانند:

اجازه اقامت
کارت سبز
ویزای معتبر
اگر شما مقیم یا تبعه کشور نیستید که به آنجا سفر می کنید ، شاید لازم باشد توضیح دهید که چرا به آنجا می روید. ممکن است شما نیاز به ارائه جزئیات مربوط به محل اقامت خود داشته باشید.

همچنین باید شواهدی مبنی بر رزرو یا تأیید سفر به بعد خود ارائه دهید ، مانند:

ایمیل رزرو پرواز
بلیط چاپ شده
تأیید یک نماینده مسافرتی
پرواز به جلو شما باید در طی 48 ساعت از ورود شما به انگلستان باشد.

هنگام سفر از طریق انگلیس ویزا و مدارک خود را با خود بیاورید.

در خارج از انگلیس اقدام کنید
شما باید برای ویزای ترانزیت به صورت آنلاین اقدام کنید.

لازم است اثر انگشت و عکس (به عنوان “اطلاعات بیومتریک” شناخته شده) در یک مرکز درخواست ویزا به عنوان بخشی از برنامه خود گرفته شود.

بسته به اینکه در کدام کشور قرار دارید ممکن است بتوانید ویزای خود را سریعتر یا سایر خدمات دریافت کنید – با مرکز درخواست ویزا خود تماس بگیرید.

کره شمالی
اگر از کره شمالی درخواست می کنید ، نمی توانید بصورت آنلاین اقدام کنید.

فرم درخواست را بارگیری کنید

دستورالعمل های درخواست کره شمالی را بخوانید.

منبع

پیام بگذارید