موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای کارآفرینی انگلستان

ویزای کارآفرینی انگلستان

ویزای کارآفرینی انگلستان

UK Entrepreneur visa

ویزای کارآفرینی انگلستان

ویزای کارآفرینی انگلستان
بررسی اجمالی
ویزای خود را تمدید کنید
تغییر به این ویزا
اعضای خانواده
بررسی اجمالی
شما دیگر نمی توانید برای ویزای درجه 1 (کارآفرین) اقدام کنید.

اگر می خواهید در انگلستان شغل مستقر یا اداره کنید ، می توانید برای ویزای مبتکر یا ویزای راه اندازی اقدام کنید.

اگر قبلاً ویزای درجه 1 (کارآفرین) را دارید
هنوز هم می توانید درخواست دهید:

برای حل و فصل در انگلستان (اجازه نامحدود برای ماندن)
برای تمدید ویزا
برای پیوستن اعضای خانواده به شما

ویزای خود را تمدید کنید
ممکن است بتوانید ویزای درجه 1 (کارآفرین) خود را تمدید کنید.

شما باید قبل از انقضای ویزای فعلی خود اقدام کنید.

اگر می توانید درخواست کنید تا ویزای خود را تمدید کنید:

بیش از 6 ماه از روزی که به شما اجازه اقامت در انگلستان تحت ویزای درجه 1 (کارآفرین) داده شد ، به عنوان مدیر یا به عنوان خود اشتغالی ثبت نام کرده اید
می تواند ثابت کند که شما خود اشتغالی ، عضوی از یک مشارکت یا 3 ماه قبل از درخواست خود به عنوان مدیر یک مشاغل کار کرده اید
حداقل 2 شغل تمام وقت ایجاد کرده که حداقل 12 ماه وجود داشته است
می توانید از خودتان حمایت کنید
شما باید در 1 یا بیشتر مشاغل انگلستان سرمایه گذاری کرده باشید:

200000 پوند به صورت نقدی
50،000 پوند به صورت نقدی
مبلغ آن بستگی به میزان بودجه درخواست اولیه شما دارد.

شما باید هر یک از وابستگانی که ویزای فعلی شما را در برنامه خود دارند تمدید کنید – از جمله کودکانی که در طول اقامت شما 18 ساله شده اند.

قبل از درخواست ، باید راهنمایی کامل راجع به ویزا Tier 1 (کارآفرین) بخوانید.

هزینه
تمدید این ویزا 1،277 پوند هزینه دارد.

برای گرفتن اطلاعات بیومتریک خود (اثر انگشت و عکس) نیز باید 19.20 پوند پرداخت کنید. به عنوان بخشی از برنامه خود پرداخت خواهید کرد.

اگر در انگلستان هستید ویزا خود را تمدید کنید
شما باید بصورت آنلاین اقدام کنید.

تهیه اطلاعات بیومتریک و اسناد پشتیبان
هنگامی که درخواست می کنید ، از شما خواسته می شود تا در یک سرویس خدمات ویزا و شهروندی UK (UKVCAS) قرار ملاقات بگذارید تا اطلاعات بیومتریک خود را (اثر انگشت و یک عکس) ارائه دهید.

همچنین باید مدارک پشتیبانی خود را ارسال کنید. تو می توانی:

آنها را در سرویس آنلاین بارگذاری کنید
آنها را در قرار ملاقات UKVCAS اسکن کنید
تا زمانی که تصمیمی نگیرید ، نباید به خارج از انگلستان ، ایرلند ، جزایر کانال یا جزایر من سفر کنید. در صورت انجام درخواست شما پس گرفته می شود.

برای درخواست آنلاین کمک بگیرید
در صورت تکمیل فرم آنلاین می توانید کمک کنید:

با استفاده از رایانه یا دستگاه تلفن همراه احساس اطمینان نکنید
دسترسی به اینترنت ندارید
شما فقط در صورت درخواست تمدید ویزای خود در انگلستان می توانید از این سرویس استفاده کنید.

شما نمی توانید از طریق این سرویس مشاوره مهاجرتی دریافت کنید.

چقدر طول میکشد
ظرف 8 هفته تصمیمی در مورد درخواست شما اتخاذ خواهد شد.

اگر درخواست شما پیچیده باشد و مدت زمان بیشتری طول بکشد با شما تماس می گیرید. این می تواند به این دلیل باشد که:

اسناد پشتیبان شما باید تأیید شوند
شما باید در یک مصاحبه شرکت کنید
از شرایط شخصی شما (به عنوان مثال اگر محکومیت کیفری دارید)
هنگامی که درخواست کردید می توانید در انگلستان بمانید تا اینکه تصمیم شما گرفته نشده باشد ، مادامی که قبل از پایان آخرین ویزای خود درخواست کردید.

اگر خارج از انگلستان هستید ویزا خود را تمدید کنید
اگر خارج از انگلستان هستید ، باید بصورت آنلاین اقدام کنید تا ویزای درجه 1 (کارآفرین) را تمدید کنید.

تغییر به این ویزا
اگر قبلاً در انگلستان هستید ، ممکن است بتوانید به ویزای درجه 1 (کارآفرین) تغییر دهید اگر:

شما در ویزای درجه 1 (کارآفرین کارشناسی ارشد) قرار دارید
شما برای سال دوم خود به ویزای راه اندازی از ویزای درجه 1 (کارآفرین فارغ التحصیل) تغییر داده اید
شما باید شرایط لازم برای ویزای درجه 1 (کارآفرین) را داشته باشید. شما باید:

50،000 پوند بودجه برای هزینه کردن در انگلیس
یک برنامه عملی مناسب
شما باید قبل از انقضای ویزای فعلی خود اقدام کنید.

چه مدت می توانید بمانید
اگر درخواست تغییر سوئیچ شما موفقیت آمیز باشد می توانید 3 سال بمانید.

هزینه
جابجایی به این ویزا 1،277 پوند هزینه دارد.

برای گرفتن اطلاعات بیومتریک خود (اثر انگشت و عکس) نیز باید 19.20 پوند پرداخت کنید. به عنوان بخشی از برنامه خود پرداخت خواهید کرد.

نحوه تغییر ویزای خود
قبل از درخواست ، باید راهنمایی کامل راجع به ویزا Tier 1 (کارآفرین) بخوانید.

شما باید بصورت آنلاین اقدام کنید.

تهیه اطلاعات بیومتریک و اسناد پشتیبان
هنگامی که درخواست می کنید ، از شما خواسته می شود تا در یک سرویس خدمات ویزا و شهروندی UK (UKVCAS) قرار ملاقات بگذارید تا اطلاعات بیومتریک خود را (اثر انگشت و یک عکس) ارائه دهید.

همچنین باید مدارک پشتیبانی خود را ارسال کنید. تو می توانی:

آنها را در سرویس آنلاین بارگذاری کنید
آنها را در قرار ملاقات UKVCAS اسکن کنید
تا زمانی که تصمیمی نگیرید ، نباید به خارج از انگلستان ، ایرلند ، جزایر کانال یا جزایر من سفر کنید. در صورت انجام درخواست شما پس گرفته می شود.

برای درخواست آنلاین کمک بگیرید
در صورت تکمیل فرم آنلاین می توانید کمک کنید:

با استفاده از رایانه یا دستگاه تلفن همراه احساس اطمینان نکنید
دسترسی به اینترنت ندارید
شما فقط می توانید از این سرویس استفاده كنید در صورت درخواست تغییر این ویزا در انگلستان.

شما نمی توانید از طریق این سرویس مشاوره مهاجرتی دریافت کنید.

چقدر طول میکشد
ظرف 8 هفته تصمیمی در مورد درخواست شما اتخاذ خواهد شد.

اگر درخواست شما پیچیده باشد و مدت زمان بیشتری طول بکشد با شما تماس می گیرید. این می تواند به این دلیل باشد که:

اسناد پشتیبان شما باید تأیید شوند
شما باید در یک مصاحبه شرکت کنید
از شرایط شخصی شما ، به عنوان مثال محکومیت کیفری دارید
هنگامی که درخواست کردید می توانید در انگلستان بمانید تا اینکه تصمیم شما گرفته نشده باشد ، مادامی که قبل از پایان آخرین ویزای خود درخواست کردید.

اگر خارج از انگلستان هستید به این ویزا تغییر می کنید
در صورت داشتن شرایط ویزای درجه 1 (کارآفرین) می توانید درخواست دهید:

ویزای معتبر درجه 1 (کارآفرین کارشناسی ارشد)
ویزای معتبر راه اندازی ، و شما برای سال دوم خود از ویزای درجه 1 (کارآفرین فارغ التحصیل) تغییر کرده اید
ویزای درجه 1 (کارآفرینان کارشناسی ارشد) که کمتر از 12 ماه قبل منقضی شده است
ویزای راه اندازی که کمتر از 12 ماه قبل منقضی شده است ، و شما ویزای درجه 1 (کارآفرین کارشناسی ارشد) را برای سال دوم خود تغییر داده اید

اعضای خانواده
اگر در انگلستان در این ویزا حضور دارید ، اعضای خانواده شما (“وابستگان”) می توانند به شما بپیوندند. اعضای خانواده شما باید در خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) یا سوئیس ویزا داشته باشند.

“وابسته” هر یک از موارد زیر است:

شریک تو
فرزند شما زیر 18 سال
فرزند شما بالای 18 سال اگر در حال حاضر به عنوان وابسته در انگلستان هستند
قبل از درخواست راهنمایی برنامه های کاربردی وابسته را بخوانید.

اعضای خانواده بزرگسال باید در هر 10 سال گذشته 12 ماه یا بیشتر از هر کشوری که در آن زندگی کرده اند ، گواهی سابقه کیفری ارائه دهند.

پس انداز
شما باید نشان دهید که از وابستگان شما در حالی که در بریتانیا هستند ، پشتیبانی می شود.

هر وابسته باید مقدار مشخصی از پول در اختیار آنها قرار دهد – این علاوه بر 945 پوند است که شما باید از خود پشتیبانی کنید.

مبلغ بستگی به شرایط شما دارد. اگر کمتر از 12 ماه در انگلیس بوده اید ، باید برای هر یک از وابسته ها 1890 پوند هزینه کنید. اگر بیش از 12 ماه در انگلستان بوده اید ، برای هر یک از افراد وابسته باید 630 پوند هزینه کنید.

شما باید اثبات کنید که پول دارید ، و این که حداقل 90 روز قبل از درخواست یا درخواست آنها در حساب بانکی یا حساب بانکی وابسته شما بوده است.

مثال
اگر می خواهید شریک زندگی خود و یک فرزند خود را به انگلیس بیاورید باید 4،725 پوند داشته باشید (945 پوند برای حمایت از خود به علاوه 1،890 پوند برای شریک زندگی خود و 1890 پوند برای فرزندتان).

هزینه
هزینه آن 1878 پوند برای هر یک از اعضای خانواده است.

برای تهیه اطلاعات بیومتریک خود (اثر انگشت و عکس) نیز باید 19.20 پوند بپردازند. آنها به عنوان بخشی از درخواست خود پرداخت می کنند.

اگر عضو خانواده شما از داخل انگلستان متقاضی است ، ممکن است بتواند 800 پوند اضافی برای خدمات فوق العاده فوق العاده بپردازد تا سریعتر تصمیم بگیرد.

وابستگان متقاضی خارج از انگلستان
اعضای خانواده شما باید بصورت آنلاین اقدام کنند.

آنها باید به عنوان بخشی از برنامه خود ، اثر انگشت و عکس در مرکز درخواست ویزا (برای دریافت اجازه اقامت بیومتریک) تهیه کنند.

آنها باید 10 روز از زمان گفتن ورود به انگلستان مجوز اقامت بیومتریک خود را جمع آوری کنند (حتی اگر واقعاً بعداً به آنجا برسند).

آنها ممکن است بسته به کشور خود که در آن قرار دارند بتوانند ویزا خود را سریعتر یا سایر خدمات دریافت کنند – با مرکز درخواست ویزا تماس بگیرید.

اگر فرزند شما بالای 18 سال باشد ، در خارج از انگلیس نمی تواند درخواست کند. آنها می توانند از داخل انگلستان درخواست کنند اگر در حال حاضر به عنوان وابسته شما باشند.

کره شمالی
در صورت درخواست کره شمالی ، اعضای خانواده شما نمی توانند بصورت آنلاین درخواست دهند.

هر یک از اعضای خانواده باید درخواست خود را انجام دهند. آنها باید:

فرم درخواست و راهنمایی را بارگیری کنید – در صورت نیاز به راهنمایی در پر کردن فرم می توانند راهنمایی را بخوانند
دستورالعمل ها را بخوانید تا دریابید که در آنجا باید فرم تکمیل شده خود را بگیرند
وابستگان متقاضی خود در انگلستان هستند
وابستگان شما می توانند درخواست کنند تا ویزاهای خود را تمدید یا تعویض کنند تا اگر در حال حاضر در انگلستان هستند با شما بمانند. افراد وابسته یا باید:

بصورت آنلاین به عنوان یک شریک وابسته اقدام کنید
بصورت آنلاین به عنوان یک کودک وابسته اقدام کنید
در صورت داشتن ویزای بازدید کننده ، اعضای خانواده نمی توانند در انگلیس به عنوان وابسته شما درخواست کنند.

تهیه اطلاعات بیومتریک و اسناد پشتیبان
هنگامی که آنها درخواست می کنند ، از آنها خواسته می شود تا در یک سرویس خدمات ویزا و شهروندی UK (UKVCAS) برای ارائه اطلاعات بیومتریک (اثر انگشت و یک عکس) خود ، قرار ملاقات بگذارند.

آنها همچنین باید مدارک پشتیبان خود را ارائه دهند. آنها می توانند:

آنها را در سرویس آنلاین بارگذاری کنید
آنها را در قرار ملاقات UKVCAS اسکن کنید
آنها تا زمانی که تصمیمی نگیرند ، نباید به خارج از انگلستان ، ایرلند ، جزایر کانال یا جزایر من سفر کنند. در صورت انجام درخواست آنها پس گرفته می شود.

چقدر طول می کشد تا یک تصمیم بگیرید
در صورت استفاده از خدمات استاندارد ، ظرف 8 هفته از تاریخ درخواست شما تصمیم گیری می شود.

در صورت استفاده از خدمات فوق العاده برتر ، تصمیمی اتخاذ می شود:

در صورتی که قرار ملاقات شما در یک روز هفته باشد ، تا پایان روز کاری بعدی بعد از قرار ملاقات UKVCAS شما
اگر قرار ملاقات شما در آخر هفته باشد ، 2 روز کاری پس از قرار ملاقات UKVCAS
روزهای کاری دوشنبه تا جمعه است ، از جمله تعطیلات بانکی نیست.

اگر درخواست آنها پیچیده باشد و مدت زمان بیشتری طول بکشد ، با آنها تماس می گیرید:

در صورت نیاز به تأیید اسناد پشتیبان آنها
اگر آنها نیاز به شرکت در مصاحبه دارند
به دلیل شرایط شخصی آنها (به عنوان مثال اگر محکومیت کیفری داشته باشند)
پس از درخواست ، می توانند در انگلستان بمانند تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشده باشد ، تا زمانی که قبل از اتمام آخرین ویزای خود درخواست کنند.

برای درخواست آنلاین کمک بگیرید

خانواده شما می توانند در صورت تکمیل فرم آنلاین به شما کمک کنند:

با استفاده از رایانه یا دستگاه تلفن همراه احساس اطمینان نکنید
دسترسی به اینترنت ندارید
خانواده شما فقط می توانند از این خدمات استفاده کنند در صورتی که متقاضی تمدید یا تغییر ویزای شما در انگلستان هستند.

شما نمی توانید از طریق این سرویس مشاوره مهاجرتی دریافت کنید.

کودکانی که در انگلیس متولد می شوند
اگر در انگلیس فرزند دارید ، می توانید برای اقامت آنها درخواست اجازه دهید.

اگر می خواهید با آنها به بریتانیا و خارج سفر کنید باید این کار را انجام دهید.

هنگامی که درخواست می کنید ، برای هر کودکی یک شناسنامه کامل در انگلستان ارسال کنید که نام هر دو والدین را نشان دهد.

باید برای کودکانی که در انگلیس متولد شده اند بصورت آنلاین اقدام کنید.

ویزای انگلستان ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی  ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی  ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی  ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی ویزای کارآفرینی 

 

منبع

پیام بگذارید