موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

بازدید توریستی یا خصوصی فرانسه

بازدید توریستی

بازدید توریستی یا خصوصی

(Tourist or Private visit)

بازدید توریستی

نوع ویزای مورد نیاز هم به مدت زمان و هم برای اقامت شما در فرانسه بستگی دارد:

بیشتر از 3 ماه بمانید
situation وضعیت شما
شما می خواهید به دلایل گردشگری کمتر از 3 ماه به فرانسه سفر کنید بدون آنکه در طول اقامت خود مشغول فعالیت حرفه ای باشید.

visa ویزای شما
پس از بررسی اینکه تابعیت شما به ویزا احتیاج دارد ، باید برای ویزای اقامت کوتاه (ویزا یکنواخت شینگن یا ویزای ملی بسته به مقصد خود یعنی به عنوان مثال در قلمرو اروپایی یا غیر اروپایی فرانسه اقدام کنید).

documentation مستندات پشتیبانی شما
این موضوع در ویزای ویزا ذکر شده و به کشور محل اقامت و تابعیت شما بستگی دارد. هدف این است که بررسی کنید که آیا منابع مالی (نقدی ، چک مسافرتی ، کارتهای بانکی بین المللی و غیره) برای مدت اقامت برنامه ریزی شده و بازگشت خود به کشور مبداء خود کافی است یا خیر.

ویزا برای مراقبت های پزشکی
situation وضعیت شما
شما باید با پزشک یا کلینیک تخصصی مشورت کنید ، در بیمارستان معالجه کنید یا مراقبت های بعدی را دریافت کنید.

visa ویزای شما
ویزایی که به دلایل مراقبت پزشکی به شما صادر می شود ، ویزای کوتاه مدت است و اقامت خصوصی یا گردشگری را نیز مستثنی نمی کند. هزینه هر نوع مراقبت پزشکی که در فرانسه دریافت می کنید ، تحت پوشش سیستم بیمه درمانی فرانسه نیست.

documentation مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر مستندات كلی كه معمولاً برای هر ویزای كوتاه مدت لازم است ، از شما خواسته می شود كه مستندات حمایتی خاصی نیز تهیه كنید. این امر با رعایت دقیق محرمانه بودن پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً با بروشور: دریافت مراقبت های پزشکی در فرانسه (pdf) را مشورت کنید.

بیش از 3 ماه بمانید
situation وضعیت شما
شما می خواهید به دلایل خصوصی ، برای یک دوره بیش از 3 ماه بدون مشغول انجام فعالیت های حرفه ای در طول مدت اقامت ، از فرانسه دیدن کنید.

visa ویزای شما
شما باید برای ویزای طولانی مدت “visiteur” (بازدید کننده) مراجعه کنید. بسته به مدت اقامت پیشنهادی شما مراحل مختلف متفاوت خواهد بود:

برای مدت اقامت بین 4 تا 6 ماه ، ویزای ماندگاری موقت برای شما صادر می شود که ممکن است تمدید نشود.
برای مدت اقامت بین 4 تا 12 ماه ، ویزای اقامت طولانی شما معادل اجازه اقامت صادر می شود. این ویزا پس از ورود شما به فرانسه ، روال اعتبار سنجی دارد.
documentation مستندات پشتیبانی شما
این مورد در ویزای ویزا مشخص می شود و بسته به کشور محل اقامت یا تابعیت شما متفاوت خواهد بود. شما باید اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی-اجتماعی (مرخصی ، بازنشستگی و غیره) ، منابع خود ، محل اقامت و پوشش پزشکی خود در فرانسه ثابت کنید. شما همچنین باید بطور رسمی موافقت کنید که در طول اقامت خود در فرانسه به هیچگونه فعالیت حرفه ای مشغول نشوید.

منبع

پیام بگذارید