موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اسپانسری همسر، شریک زندگی یا فرزند خود در کانادا

اسپانسری همسر، شریک زندگی یا فرزند خود

(Sponsor your spouse, partner or child)

اسپانسری همسر

اسپانسری همسر، شریک زندگی یا فرزند خود: در مورد روند
1. در مورد روند
2. بررسی کنید آیا واجد شرایط هستید یا خیر
3. چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
4. نحوه اعمال
5. بعد از درخواست
6. برای ورود آماده شوید
درباره روند
اگر واجد شرایط باشید ، می توانید از همسر ، شریک زندگی یا فرزندان وابسته خود حمایت مالی کنید تا ساکن دائم کانادا شوید.

اگر این کار را انجام دهید ، باید بتوانید:

از آنها حمایت مالی کنید
اطمینان حاصل کنید که آنها نیازی به کمک های اجتماعی دولت ندارند
هزینه
اسپانسری همسر ، شریک زندگی خود را از 1.040 دلار ، یا یک فرزند 150 $

زمان پردازش ؟
حمایت از همسر ، شریک زندگی: حدود 12 ماه حامی یک کودک: در کشور متفاوت است

زمان پردازش برنامه را بررسی کنید

اشخاصی که شما حمایت مالی می کنید ممکن است نیاز به ارائه بیومتریک پس از درخواست داشته باشند. این زمان پردازش شامل زمان مورد نیاز برای ارائه بیومتریک آنها است.

چه کسی واجد شرایط حمایت از همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود است
شما می توانید همسر ، شریک زندگی یا فرزند وابسته خود را حمایت مالی کنید:

شما حداقل 18 سال سن دارید
شما یک شهروند کانادایی ، اقامت دائم کانادا یا شخصی که در قانون هندی کانادا به عنوان هندی در کانادا ثبت نام کرده اید
اگر یک شهروند کانادایی هستید که در خارج از کانادا زندگی می کند ، باید نشان دهید که وقتی افرادی که می خواهید حمایت مالی کنند اقامت دائم دارند در کانادا زندگی کنید.
اگر یک مقیم دائم در خارج از کانادا هستید ، نمی توانید از کسی حمایت مالی کنید.
شما می توانید ثابت کنید که به دلایل دیگری به جز معلولیت ، کمک های اجتماعی دریافت نمی کنید
شما می توانید نیازهای اصلی هر شخصی را که می خواهید حمایت مالی کنید ، تأمین کنید
اگر خارج از کبک زندگی می کنید
برای تبدیل شدن به یک اسپانسر ، باید قول بدهید که از نظر مالی از افرادی که برای آنها حمایت مالی می کنید ، مراقبت کنید. ما این قول را یک تعهد می نامیم.

تعهد شما را متعهد می کند که:

حمایت مالی برای اعضای خانواده حمایت شده شما ، از زمانی که آنها اقامت دائم می شوند
بازپرداخت هرگونه کمک های اجتماعی استانی که اعضای خانواده حمایت شده شما در این مدت دریافت می کنند
همچنین ، شما و اعضای خانواده حمایت شده شما باید در طول مدت تعهد با برخی مسئولیت ها موافقت کنید. ما این را توافق نامه حمایت مالی می نامیم.

توافق نامه حمایت مالی به این معنی است که:

شما نیازهای اصلی اعضای خانواده حمایت شده خود را تأمین خواهید کرد
شخصی که شما حمایت مالی می کنید تمام تلاش خود را برای حمایت از خود و اعضای خانواده خود انجام خواهد داد
هنگامی که درخواست می کنید ، باید یک فرم را تکمیل و امضا کنید که شامل تعهدنامه و توافق نامه حمایت مالی است.

نیاز به درآمد
در بیشتر موارد ، نیازی به درآمد برای حمایت مالی از همسر یا شریک زندگی یا فرزند وابسته شما وجود ندارد. فقط باید نشان دهید که پول کافی برای تأمین نیازهای درآمد دارید اگر:

شما در حال حمایت از یک کودک وابسته هستید که دارای 1 یا بیشتر فرزندان وابسته خود هستند ، یا
شما یک همسر یا شریک زندگی خود را حمایت می کنید و فرزند وابسته آنها دارای 1 یا بیشتر فرزند خود است.
دستورالعمل فرم ارزیابی مالی توضیح می دهد که چه مقدار پول به شما نیاز دارد و چگونه می توانید فرم را پر کنید.

فرم را هنگام بارگیری بسته برنامه خود دریافت خواهید کرد.

اگر در کبک زندگی می کنید
شما باید پس از تأیید شما به عنوان یک حامی ، الزامات حمایت مالی مهاجرت از کبک را رعایت کنید. شما باید با استان کبک تعهدی را امضا کنید.

وزارت كبك مسئول مهاجرت درآمد شما را ارزیابی می كند.

چه کسی نمی تواند همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود را حمایت مالی کند
شما نمی توانید همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود را حمایت مالی کنید ، اگر:

شما کمتر از 18 سال سن دارید
شما وقتی در كانادا زندگی نخواهید كرد ، افرادی كه می خواهید حمایت مالی كنند ، اقامت دائمی می شوند
شما شهروند کانادایی ، مقیم دائم کانادا یا شخصی که در قانون هندی کانادا به عنوان هندی در کانادا ثبت نام کرده اید نیست
شما مقیم موقت هستید ، یعنی شما در کانادا برای ویزا یا اجازه بازدید ، تحصیل یا کار می کنید
درخواست اقامت دائم شما هنوز در جریان است
شما باید در زمان ارائه درخواست حمایت مالی ، اقامت دائم داشته باشید.
شما پول کافی برای پشتیبانی از افرادی که می خواهید حمایت مالی کنید ندارید (در صورت وجود)
اگر شما مجاز به حمایت مالی یا اسپانسری همسر ، شریک زندگی خود نیستید:

تحت حمایت یک همسر یا شریک زندگی شما بوده اید و کمتر از 5 سال پیش اقامت دائمی پیدا کرده اید
هنوز هم از نظر مالی مسئولیت یک همسر یا شریک قبلی خود را که حمایت مالی کرده اید ، مسئولیت مالی دارند. این بدان معناست که شما هنوز هم متعهد به مراقبت 3 ساله از این شخص نیستید.
اگر شما: واجد شرایطی نیستید که همسر ، شریک یا فرزند خود را حمایت مالی کنید:

شما قبلاً تقاضای حمایت مالی از همسر ، والدین یا فرزندی کرده اید که در حال حاضر به دنبال حمایت مالی هستید و تصمیمی در مورد آن برنامه اتخاذ نشده است
در زندان ، زندان یا یک زندان به سر می برند
بازپرداخت نکرد:
وام مهاجرت
یک پیوند عملکرد
هزینه های حمایت از خانواده به دستور دادگاه از قبیل نفقه یا حمایت از کودک (اگر در کبک زندگی می کنید قابل اجرا نیست)
وقتی در سال گذشته توافق نامه حامی مالی را برای حمایت مالی از شخص دیگری در گذشته امضا کردید ، پشتیبانی مالی را که با شما موافقت کرده اید ارائه نمی دهد (اگر در کبک زندگی می کنید اعمال نمی شود)
اعلام ورشکستگی کرده و مرخص نمی شود (اگر در کبک زندگی می کنید)
دریافت کمک های اجتماعی به غیر از معلولیت
شما به جرم تلاش ، تهدید به ارتکاب یا ارتکاب جرمی خشونت آمیز ، هرگونه جرم علیه اقوام یا هرگونه جرم جنسی در داخل یا خارج از کانادا محکوم شده اید.
نمی توانید به طور قانونی در کانادا بمانید و باید کشور را ترک کنید زیرا دستور حذف را دریافت کردید
ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد که شما را برای اسپانسری همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود واجد شرایط نکند. اگر تشخیص دهیم که شما واجد شرایط حمایت مالی نیستید ، ما به شما می گوییم چرا.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط لازم را در راهنمای کامل راهنمایی بخوانید.

چه کسی می تواند حمایت مالی کند
شما می توانید از همسر ، شریک زندگی متعهد ، شریک زندگی زناشویی یا فرزندان وابسته حمایت مالی کنید.

همسر شما
همسر شما می تواند جنس باشد و باید:

با شما قانونی ازدواج کرده
حداقل 18 سال
شریک زندگی مشترک شما
شریک زندگی مشترک شما:

با شما قانونی نیست
می تواند هر دو جنس باشد
حداقل 18 سال دارد
حداقل 12 ماه متوالی با شما زندگی کرده است ، به این معنی که شما 1 سال به طور مداوم با هم در یک رابطه زناشویی زندگی کرده اید ، بدون اینکه مدت زمان طولانی از هم جدا باشید
هر زمانی که از یکدیگر فاصله داشته باشد باید بوده است
کوتاه
موقت
اگر شما یا شریک زندگی مشترک خود تصمیم به پایان دادن به رابطه دارید ، ما روابط را به پایان می رسانیم.

باید در مورد روابط عرفی خود اثبات کنید.

شریک زندگی مشترک شما
شریک زندگی مشترک شما:

با شما و یا در یک رابطه عرفی با شما ازدواج نکرده است
می تواند هر دو جنس باشد
حداقل 18 سال دارد
حداقل 1 سال در رابطه شما بوده است
در خارج از کانادا زندگی می کند
نمی توانند با شما در کشور محل زندگی خود زندگی کنند یا به دلیل دلایل قانونی و مهاجرتی مهمی مانند شما با شما ازدواج کنند
وضعیت زناشویی آنها (به عنوان مثال ، آنها هنوز با شخص دیگری در کشوری که طلاق امکان پذیر نیست ازدواج کرده اند)
گرایش جنسی آنها (به عنوان مثال ، شما در یک رابطه همجنس قرار دارید و روابط همجنس گرا پذیرفته نمی شود ، یا ازدواج همجنسگرا در جایی که زندگی می کنند غیرقانونی است) ،
آزار و اذیت (به عنوان مثال ، رابطه شما بین گروه های مختلف مذهبی است که مورد قبول واقع نمی شود و ممکن است مجازات های قانونی یا اجتماعی شوند)
باید اثبات کنید که نمی توانید با هم زندگی کنید یا در کشور شریک زندگی خود ازدواج کنید (برای مثال اثبات ماندن طولانی مدت در کشور یکدیگر).

بچه های وابسته
كودكان در صورت برآورده شدن هر دو مورد از این شرایط ، به عنوان وابسته واجد شرایط هستند:

آنها زیر 22 سال هستند
آنها همسر یا شریک قانونی ندارند
كودكان 22 سال و بالاتر در صورت برآورده شدن هر دو مورد از این افراد به عنوان وابسته واجد شرایط هستند:

آنها به دلیل وضعیت روحی و جسمی قادر به حمایت مالی از خود نیستند
آنها از قبل از 22 سالگی به حمایت های والدین خود وابسته اند
به استثنای سن ، فرزند وابسته شما باید تا زمانی که پردازش درخواست شما تمام شود ، این شرایط را رعایت کند.

با استفاده از ابزار آنلاین ما ، بررسی کنید که آیا کودک به عنوان وابسته شناخته می شود یا خیر.

اگر آنها به عنوان یک فرزند وابسته واجد شرایط باشند ، می توانید حمایت مالی کنید

فرزند خود شما
اگر شهروند کانادایی باشید ، فرزند شما ممکن است تابعیت کانادا باشد ، حتی اگر در کانادا به دنیا نیامده باشند. اگر قبلاً شهروندان کانادایی باشند ، نمی توانید از فرزند خود برای اقامت دائم حمایت مالی کنید. بررسی کنید که فرزند شما قبلاً شهروند کانادایی است یا خیر.
اگر فقط از فرزند خود حمایت مالی می کنید ، بدون حمایت از همسر یا شریک زندگی خود ، فرزند خود را به عنوان متقاضی اصلی برنامه معرفی کنید. باید نشان دهید که والدین یا سرپرست قانونی دیگر با فرزند شما که به کانادا مهاجرت می کند موافقت می کنند. لیست چک خود را برای آنچه می خواهید ارائه کنید ببینید.
اگر کودکی که می خواهید حمایت مالی کنید فرزند خود (نوه شما) دارد ، نوه خود را به عنوان وابسته به برنامه درج خواهید کرد.
اگر می خواهید از فرزند فرزند خود یا یکی از اعضای خانواده یتیم حمایت مالی کنید ، به جای آن ، دستورالعمل های مربوط به حمایت از فرزندخوانده یا خانواده یتیم را دنبال کنید.
همسر یا شریک زندگی خود و فرزندشان
اگر همسر یا شریک زندگی و فرزند خود را حمایت می کنید (یا فرزند خودشان یا کودکی که با هم داشته اید) ، همسر یا شریک زندگی خود را به عنوان متقاضی اصلی و کودک را به عنوان وابسته به برنامه معرفی خواهید کرد.
اگر کودکی که می خواهید حمایت مالی کنید فرزند خود را دارد ، شما نوه را به عنوان وابسته به برنامه درج خواهید کرد.
واجد شرایط بودن افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید
برای نشان دادن شرایط واجد شرایط بودن ، همسر ، شریک زندگی ، فرزند وابسته و فرزندان وابسته به آنها (در صورت وجود) باید:

تمام فرم ها و اسناد مورد نیاز با درخواست آنها
هر گونه اطلاعات اضافی که در طول پردازش از جمله درخواست می کنیم
امتحانات پزشکی
بیومتریک
شما نمی توانید از کسی حمایت کنید که در کانادا غیرقابل قبول باشد. این بدان معنی است که آنها اجازه ندارند به کانادا بیایند.

اطلاعات بیشتر در مورد شرایط لازم را در راهنمای دستورالعمل بخوانید.

پیمایش اسناد

چگونه درخواست شود
برای درخواست حمایت از همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود ، 2 برنامه وجود دارد:

شما باید متقاضی شوید تا یک حامی مالی شوید.
همسر ، شریک زندگی یا فرزند شما باید برای اقامت دائم درخواست کنند.
هر دو حمایت و برنامه های اقامت دائم را همزمان بفرستید.

اگر می خواهید از فرزند فرزند خود یا یکی از اعضای خانواده یتیم حمایت مالی کنید ، به جای آن ، دستورالعمل های مربوط به حمایت از فرزند فرزند خود را دنبال کنید.

اگر در کبک زندگی می کنید ، مراحل انجام اسپانسر همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود را در کبک بیابید.

برای حمایت از همسر ، شریک زندگی یا فرزندتان 4 مرحله وجود دارد:

1. بسته برنامه را دریافت کنید
بسته برنامه شامل موارد زیر است:

لیست چک اسناد برای شما و افرادی که می خواهید حمایت مالی کنید
شما و افرادی را که می خواهید حمایت مالی کنید ، تشکیل می دهد
راهنمای راهنمایی برای کمک به شما و اعضای خانواده تان در پر کردن فرم ها به درستی
قبل از تکمیل فرم درخواست ، راهنما را با دقت بخوانید. هزینه درخواست حمایت مالی برای پردازش درخواست شما قابل استرداد نیست.

اطمینان حاصل کنید:

شما واجد شرایط حمایت مالی قبل از درخواست هستید
شما لیست تمام اعضای خانواده خود را
تمام اطلاعات مربوط به برنامه شما صحیح است
برنامه شما کامل است
به همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود در استفاده از برنامه کمک می کنید؟
در صورت تمایل باید مراحل خاصی را انجام دهید:

درخواست اعضای خانواده خود را برای آنها آماده کنید (این بدان معنی است که شما به عنوان نماینده آنها عمل می کنید)
وضعیت برنامه آنها را بررسی کنید
شما باید درخواست کنید و فرم های مناسب را با درخواست خود ارائه دهید.

دریابید که چگونه به عنوان نماینده عمل کنید یا به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا کنید.

2. هزینه درخواست خود را پرداخت کنید
در بیشتر موارد ، هزینه های شما شامل می شود:

هزینه های پردازش برای شما ، افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید و وابستگان آنها
حق هزینه اقامت دائم
هزینه بیومتریک
باید هزینه های خود را بصورت آنلاین پرداخت کنید.

هزینه بیومتریک
در بیشتر موارد ، هنگام ارسال درخواست خود باید هزینه بیومتریک (اثر انگشت و عکس) پرداخت کنید. در غیر این صورت ممکن است دچار تاخیر شوید. هزینه بیومتریک هزینه جمع آوری اثر انگشت و یک عکس دیجیتال را در بر می گیرد.

هزینه شخص ثالث
بسته به وضعیت شما ، ممکن است نیاز به پرداخت هزینه های شخص ثالث برای:

معاینه پزشکی شما
گواهی پلیس
راهنمای دستورالعمل می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که کدام هزینه برای شما اعمال می شود و نحوه پرداخت آنها را به شما نشان می دهد.

3. درخواست خود را ارسال کنید
دستورالعمل های پستی در راهنمای برنامه هستند.

در صورت تمایل ، می توانید از خدمات پیک برای ارسال درخواست خود استفاده کنید. خدمات پیک به شما در پیگیری برنامه کمک می کند. همچنین می توانید از نامه های معمولی استفاده کنید.

دریابید که پردازش درخواست شما چقدر طول خواهد کشید.

اگر شما:

ناقص است
هزینه های موجود نیست
4- اطلاعات اضافی را هنگام پردازش برای ما ارسال کنید
در حین پردازش ، از شخصی که حمایت مالی می کنید درخواست خواهیم کرد تا موارد زیر را ارائه دهد:

بیومتریک
وقتی هزینه بیومتریک پرداخت می شود ، ما به اعضای خانواده شما نامه ای برای شما ارسال می کنیم تا از آنها بخواهند که بیومتریک خود را ارائه دهند.
اعضای خانواده شما باید این نامه را هنگام ارائه بیومتریک خود نشان دهند.
آنها 30 روز فرصت دارند تا بیومتریک خود را به صورت حضوری در نزدیکترین نقطه مجموعه خود ارائه دهند.
امتحانات پزشکی
گواهی های پلیس
هنگام درخواست باید گواهی پلیس را درج کنید.
شما به آنها برای شخصی که حمایت مالی می کند و هر یک از اعضای خانواده 18 یا بالاتر (که قبلاً شهروند کانادایی یا مقیم دائم آنها نیست) نیاز دارید.
گواهینامه های پلیس به طور کلی از تاریخ صدور آن به مدت 1 سال معتبر هستند.
بسته به زمان پردازش ، ممکن است گواهی های جدیدی را از شما بخواهیم.
ما دستورالعمل ها را ارسال خواهیم کرد و به اعضای خانواده شما اجازه خواهیم داد که چقدر وقت دارند که این اطلاعات را برای ما ارسال کنند.

شما باید از هرگونه تغییر در شرایط ، مانند موارد زیر بگویید:

تولد یا فرزندآوری فرزندان
ازدواج یا طلاق یا جدایی
فوت متقاضی یا وابسته

در این صفحه
نحوه پردازش درخواست شما
برنامه خود را پیگیری و به روز کنید
نحوه پردازش درخواست شما
ما درخواست حمایت مالی شما را بررسی خواهیم کرد و اگر:

ناقص است
هزینه های موجود نیست
اگر شروع به پردازش درخواست شما کنیم ،

برای شما ارسال می کند:
شماره درخواست
تصدیق رسید
صلاحیت خود را به عنوان یک حامی ارزیابی کنید
ارزیابی کنید آیا شخصی که از آن حمایت مالی می کنید واجد شرایط اقامت دائم است یا خیر
اگر ما شما را به عنوان یک حامی امتناع کنیم
اگر ما شما را به عنوان یک ضامن امتناع کنیم ، می توانید ما را در ادامه روند درخواست درخواست اقامت دائم برای اعضای خانواده خود قرار دهید.

اگر تصمیم به برداشتن درخواست خود گرفتید ، مبلغ حمایت مالی CAN 75 دلار را پس نمی گیرید. تمام هزینه های دیگر را پس خواهید گرفت.
اگر می خواهید ما به پردازش ادامه دهیم ، هیچ هزینه ای پس نمی گیرید.
اگر به عنوان یک حامی تأیید شوید
ما صلاحیت شخص (بازدید کنندگان) شما را که می خواهید حمایت مالی کنید ، ارزیابی خواهیم کرد.

اعضای خانواده شما می توانند درخواست خود را به حساب آنلاین خود پیوند دهند
هنگامی که شروع به پردازش درخواست آنها می کنیم ، نامه ای را با شماره درخواست آنها برای اعضای خانواده خود ارسال خواهیم کرد.

پس از دریافت این نامه ، می توانند برنامه خود را به حساب آنلاین خود پیوند دهند. به این ترتیب ، آنها می توانند با ما به سرعت و ایمن ارتباط برقرار کرده و به روزرسانی ها و پیام های مربوط به برنامه خود را بصورت آنلاین دریافت کنند.

نحوه ایجاد یک حساب آنلاین و پیوند یک برنامه را بیابید.

شما اگر حامی پرونده اعضای خانواده خود هستید و به عنوان نماینده آنها تعیین شده اید ، می توانید درخواست آنها را برای آنها پیوند دهید.

سؤالات برتر در مورد پیوند یک برنامه را مشاهده کنید.

افرادی که حمایت مالی می کنید باید اسناد اضافی مورد نیاز ما را برای ما ارسال کنند.
در حین پردازش ، ما از اشخاصی که حمایت مالی می کنید درخواست خواهیم کرد که موارد خود را ارائه دهند:

بیومتریک
وقتی هزینه بیومتریک پرداخت می شود ، ما به اعضای خانواده شما نامه ای برای شما ارسال می کنیم تا از آنها بخواهند که بیومتریک خود را ارائه دهند.
اعضای خانواده شما باید این نامه را هنگام ارائه بیومتریک خود نشان دهند.
آنها 30 روز فرصت دارند تا بیومتریک خود را به صورت حضوری در نزدیکترین نقطه مجموعه خود ارائه دهند.
امتحانات پزشکی
ما دستورالعمل هایی را برای شما ارسال خواهیم کرد و به اعضای خانواده خود اطلاع خواهیم داد که چقدر وقت دارند که این اطلاعات را برای ما ارسال کنند.

شما باید از هرگونه تغییر در شرایط ، مانند موارد زیر بگویید:

تولد یا فرزندآوری فرزندان
ازدواج یا طلاق یا جدایی
مرگ متقاضی یا وابسته
اگر در کبک زندگی می کنید
شما قبل از ارزیابی صلاحیت اعضای خانواده خود باید مراحل زیر را انجام دهید:

شخصی که حامی آن هستید باید فرم Demande de sélection دائم – Catégorie du regroupement خانوادگی (برنامه انتخاب دائم – کلاس اتحاد خانواده) را تکمیل و امضا کند و فوراً آن را به شما برگرداند.
شما باید این فرم را با درخواست متقاضی خود به دولت کبک ضمیمه کنید.
اگر دولت کبک درخواست تعهد شما را تأیید کند ، آنها اطلاعاتی را که ما برای پردازش درخواست اقامت دائم اعضای خانواده خود نیاز داریم ، برای ما ارسال می کنند.

اگر درخواست اقامت دائم اعضای خانواده شما را تأیید کنیم
برای اتمام رسیدگی به درخواست آنها ، همسر ، شریک زندگی و فرزند خود و وابستگان آنها که با آنها به کانادا مهاجرت می کنند (در صورت وجود) ، باید برای ما ارسال کنند:

گذرنامه های آنها یا عکس های گذرنامه های آنها (ما به شما اطلاع می دهیم که کدام یک را باید ارسال کنند)
2 عکس
در صورتی که قبلاً آنرا برای ما ارسال نکرده اید ، اثبات پرداخت حق هزینه اقامت دائم است.
ما به آنها اطلاع خواهیم داد که این اطلاعات را از کجا می توانند ارسال کنند.

اعضای خانواده شما اسناد دریافت می کنند
اگر اعضای خانواده شما خارج از کانادا هستند

ما پس از اتمام پردازش درخواست آنها ، این اسناد را برای آنها ارسال خواهیم کرد:

سندی که تأیید کرده است که مقیم دائم کانادا شوند
ما این سند را تأیید اقامت دائم می نامیم.
در صورت لزوم ویزای اقامت دائم
اگر افرادی که حمایت مالی می کنید از کشورهایی هستند که شهروندان آنها برای سفر به کانادا به ویزا نیاز دارند ، ما در گذرنامه آنها به آنها ویزای اقامت دائم می دهیم. ما این کار را انجام خواهیم داد حتی اگر آنها در حال حاضر در کانادا باشند.
هنگامی که اعضای خانواده شما این مدارک را دریافت کردند ، می توانند به کانادا سفر کنند. اطمینان حاصل کنید که تاریخ انقضا در ویزای اقامت دائم و تأیید اقامت دائم را بررسی کنید. اعضای خانواده شما قبل از انقضای مدارکشان باید با یک افسر در بندر ورودی کانادا ملاقات کنند. افسر تصمیم نهایی را می دهد تا به اعضای خانواده شما اجازه دهد به عنوان اقامتگاه دائم وارد کانادا شوند.

درباره نحوه آماده شدن اعضای خانواده خود برای ورود اطلاعات بیشتر کسب کنید.

اگر اعضای خانواده شما در داخل کانادا هستند

آنها برای دریافت تأییدیه اقامت دائم خود باید با یک افسر مهاجرت ملاقات کنند.

ما به آنها نامه ای می دهیم تا قرار ملاقاتشان را تعیین کنند و به آنها خواهیم گفت که چه اسنادی را باید تهیه کنند. افسر تصمیم نهایی را می دهد تا به اعضای خانواده شما اجازه دهد در کانادا به عنوان ساکن دائم بمانند.

اگر از درخواست اقامت دائم اعضای خانواده خود امتناع ورزیم
اگر از درخواست اقامت دائم آنها خودداری کنیم ، به شما اطلاع خواهیم داد:

چرا از آن امتناع کردیم
اگر حامی یک همسر ، شریک زندگی یا فرزند خارج از کانادا هستید ، چگونه می توانید از این تصمیم تجدید نظر کنید.
اگر حامی مالی یا اسپانسری همسر یا شریک زندگی خود در کانادا هستید ، نمی توانید از تصمیم ما تجدید نظر کنید.
برنامه خود را پیگیری و به روز کنید
در حین پردازش ، برنامه خود را پیگیری کنید و مطمئن شوید که به روز شده است:

بررسی وضعیت برنامه شما
در صورت لزوم آدرس یا سایر اطلاعات خود را به روز کنید
در صورت لزوم ، نماینده خود را اضافه یا تغییر دهید یا به اطلاعات خانواده خود دسترسی پیدا کنید
در صورت تمایل درخواست خود را پس بگیرید
پرداخت حق هزینه اقامت دائم یا درخواست بازپرداخت
وضعیت برنامه خود را بررسی کنید
برای حامیان مالی
حامیان مالی می توانند وضعیت برنامه خود را بصورت آنلاین بررسی کنند.

به عنوان حامی ، اگر می خواهید وضعیت برنامه همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود را بررسی کنید ، ابتدا باید دسترسی به اطلاعات آنها را درخواست کنید.

برای افرادی که حمایت می شوند
افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید می توانند درخواست خود را از دو طریق بررسی کنند:

در حساب آنلاین آنها
این مراحل را دنبال کنید:

شماره برنامه را دریافت کنید. وقتی شروع به پردازش برنامه آنها کردیم ، آنها این کار را از طریق نامه پستی دریافت می کنند.
ایجاد یک حساب کاربری آنلاین.
برنامه آنها را به حساب مرتبط کنید.
ابزار آنلاین
آنها همچنین می توانند از ابزار آنلاین سرویس Client Application Status استفاده کنند که روزانه به روز می شود.

اگر زمان پردازش شما گذشته است
اگر برنامه شما پیچیده است ، ممکن است پردازش آن برای ما طولانی تر از زمان معمول باشد.

اگر زمان پردازش عادی برنامه شما گذشته است ، می توانید با استفاده از فرم وب ما با ما تماس بگیرید.

اطلاعات خود را به روز نگه دارید
برای جلوگیری از تأخیر در پردازش ، اطمینان حاصل کنید که اطلاعات تماس و جزئیات برنامه شما به روز شده است.

درباره تغییرات در برنامه خود بگویید ، مانند:

ازدواج یا طلاق یا جدایی
تولد یا فرزندآوری فرزند
مرگ متقاضی یا وابسته
به روز رسانی اطلاعات تماس ، از جمله
پست الکترونیک
شماره تلفن
آدرس پستی

برای اطلاعات تماس یا برنامه خود از طریق ایمیل برای ما ارسال نکنید. اگر این کار را انجام دهید ، ما درخواست شما را تأیید نمی کنیم و ما درخواست شما را به روز نمی کنیم. این می تواند به تأخیر در پردازش برنامه شما منجر شود.

اگر اطلاعات مخاطب خود را تغییر می دهید ، تا وقتی که برنامه خود را بروز کنیم ، اطلاعات تماس قدیمی خود را بررسی کنید.

یک نماینده اضافه یا تغییر دهید یا به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا کنید
حتی به عنوان حامی ، شما به طور خودکار به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا نمی کنید. باید درخواستش کنید

اگر می خواهید با همسرتان ، برنامه شریک زندگی یا فرزند خود را برای آنها کنترل کنید
اگر می خواهید به عنوان نماینده عمل کنید:

درخواست اعضای خانواده خود را برای آنها پر کنید و ارسال کنید
از طرف آنها با ما ارتباط برقرار كنند
برای نمایندگی برای همسر ، شریک زندگی یا فرزند خود ، فرم را برای تعیین یا تغییر نماینده تکمیل ، امضا و ذخیره کنید. شخص (های) شما که حامی آن هستید نیز باید فرم را امضا کند.

آن را با برنامه خود وارد کنید. اگر درخواست خود را قبلاً ارسال کرده اید ، آن را برای ما ارسال کنید.

در درخواست خود ، موارد زیر را وارد کنید:

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
کشور محل تولد
شماره برنامه (اگر شما آن را می دانید)
شماره شناسه مشتری (UCI) (اگر آن را بدانید)
بعد از اتمام تمام زمینه های مورد نیاز ، می توانید فرم را بارگذاری کنید.

اگر می خواهید وضعیت برنامه همسرتان ، شریک زندگی یا فرزندتان را بررسی کنید
به عنوان حامی ، شما ممکن است بخواهید به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا کنید بدون آنکه مسئول برنامه آنها باشید. به عنوان مثال ، شما ممکن است بخواهید وضعیت درخواست آنها را از طرف آنها بررسی کنید ، اما به عنوان نماینده آنها عمل نکنید.

برای محافظت از حریم خصوصی آنها ، آنها باید قبل از اینکه اطلاعات شخصی خود را با شما به اشتراک بگذاریم یا به هر کسی که به اطلاعات برنامه خود دسترسی پیدا کند ، رضایت کتبی خود را به ما ارائه دهند.

دریابید که چگونه افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید به شما امکان دسترسی به اطلاعات آنها را می دهند.

برنامه حمایت مالی خود را پس بگیرید
شما می توانید قبل از اینکه شخصی که در آن حمایت مالی می کنید اقامت دائم کانادا شود ، درخواست حمایت مالی خود را پس بگیرید.

اگر ما پردازش برنامه شما را شروع نکرده ایم ممکن است بازپرداخت دریافت کنید.

برای درخواست انصراف از برنامه حمایت مالی خود از فرم وب استفاده کنید.

در درخواست خود ، موارد زیر را وارد کنید:

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
کشور محل تولد
شماره برنامه (اگر شما آن را می دانید)
شماره شناسه مشتری (UCI) (اگر آن را بدانید)
حق خود را برای هزینه اقامت دائم ارسال کنید یا درخواست بازپرداخت کنید
حق هزینه اقامت دائم قبل از اینکه افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید می توانند ساکن دائم شوند باید پرداخت شود. اگر پرداخت نشده است ، با افرادی که حمایت مالی می کنید با شما تماس خواهیم گرفت تا توضیح دهند که چگونه می توانند حق پرداخت اقامت دائم را بصورت آنلاین پرداخت کنند.

در صورتی که:

شما حمایت مالی خود را پس می گیرید
عضو خانواده شما رد شد
ما فقط می توانیم پس از رد درخواست تجدیدنظر خود ، بازپرداخت را صادر کنیم.
برای اثبات مبلغ پرداخت یا درخواست بازپرداخت برای ما ارسال کنید
از فرم وب ما استفاده کنید در درخواست شما موارد زیر را درج کنید:

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
کشور محل تولد
شماره برنامه (اگر شما آن را می دانید)
شماره شناسه مشتری (UCI) (اگر آن را بدانید)
کپی دریافت رسمی
کپی از حق تجدید نظر امضا شده (در صورت داشتن)
برای اثبات پرداخت ، می توانید دریافت رسمی را پس از تکمیل تمام زمینه های لازم بارگذاری کنید. برای بازپرداختها ، از کادر “سؤال شما” استفاده کنید تا به ما اطلاع دهید که درخواست بازپرداخت دارید.

بیش از یک بار همان درخواست را ارسال نکنید. پردازش برنامه شما را به تأخیر می اندازد.

کمک خواستن؟
در صورت نیاز به کمک ، می توانید پاسخ سوالات خود را در مرکز راهنمایی پیدا کنید.

پیمایش اسناد

اسپانسری همسر، شریک زندگی یا فرزند خود با حمایت مالی: برای ورود آماده شوید
1. در مورد روند
2. بررسی کنید آیا واجد شرایط هستید یا خیر
3. چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
4. نحوه اعمال
5. بعد از درخواست
6. برای ورود آماده شوید
هنگامی که اعضای خانواده حمایت شده شما وارد بندر ورود به کانادا می شوند ، آنها باید افسر خدمات مرزی را به آنها نشان دهند:

تأیید اقامت دائم
این سندی است که ما هنگام تأیید درخواست آنها ارسال کردیم
گذرنامه معتبر یا سند مسافرتی
ویزای اقامت دائم (در صورت صدور ویزا) ، که باید معتبر باشد
در صورتی که قصد زندگی در کبک را دارند ، گواهی انتخاب کبک است
هر مدرک دیگری که ما به آنها صادر کرده ایم و به شما گفته است که بیاورید
اگر اعضای خانواده شما در حال حاضر در کانادا هستند
برای دریافت اقامت دائم آنها باید با یک افسر مهاجرت ملاقات کنند. ما این را یک مصاحبه فرود می نامیم. ما به آنها دستورالعمل هایی را برای ارائه مدارک با آنها و زمان و مکان مصاحبه آنها برای آنها ارسال خواهیم کرد.

اتفاقی که در مرز رخ می دهد
افسر مرزی:

بررسی کنید که ویزای اقامت دائم آنها و تأیید اقامت دائم منقضی نشده باشد
از اعضای خانواده خود بخواهید که اطلاعاتی را که در برنامه خود ارائه داده اند تأیید کنند
اعضای خانواده حمایت شده شما باید به هرگونه بودجه ای که به کانادا می آورند ، از جمله:

پول نقد
سهام
اوراق قرضه
حواله
چک های مسافرتی
هنگام عبور از مرز کانادا ، اطلاعات بیشتری در مورد اسنادی که اعضای خانواده شما و روند مصاحبه لازم دارند دریافت کنید.

در صورت رضایت از شرایط لازم برای ورود به کانادا ، افسر:

به آنها اجازه دهید به عنوان یک ساکن دائم وارد کانادا شوند
مراحل را برای ارسال نامه کارت اقامت دائم خود به آدرس تأیید اقامت دائم خود شروع کنید
اطمینان حاصل کنید که آدرس کانادایی آنها صحیح است.

فیلم: قبل از رسیدن به کانادا
این فیلم به شما کمک می کند تا برای زندگی جدید خود در کانادا آماده شوید. این کار برخی از کارهایی را که شما باید قبل از عزیمت از کشور مبدا خود انجام دهید توضیح خواهد داد تا مطمئن شوید هنگام ورود به کانادا آمادگی خود را نشان داده اید.

قالب های جایگزین و متن

ابزار زندگی در کانادا
درمورد زندگی در کانادا و اینکه چه منابعی برای کمک به شما در سکونت در اینجا وجود دارد ، اطلاعات کسب کنید
برای زندگی در کانادا آماده شوید
قبل از عزیمت به کانادا آنچه را باید بدانید بدانید
خدمات تازه وارد در منطقه شما

ما می توانیم به شما در یافتن خدمات رایگان در نزدیکی شما کمک کنیم.

منبع

پیام بگذارید