موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای اسپانسری بستگان در کانادا

ویزای اسپانسری

ویزای اسپانسری بستگان

(Sponsor the relatives)

ویزای اسپانسری بستگان

حمایت از بستگان خود: درباره روند
از مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا
1. در مورد روند
2. چه کسی می تواند حمایت مالی کند
3. چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
4- نحوه اعمال
5- بعد از درخواست
6. برای ورود آماده شوید
هزینه
حمایت از یک کودک: از 150 دلار

حمایت از یک بزرگسال (22 سال یا بالاتر): از 1.040 دلار

زمان پردازش ؟
با توجه به کشور متفاوت است

زمان پردازش برنامه را بررسی کنید

اگر حداقل 18 سال دارید و یک ساله هستید ، ممکن است بتوانید از بستگان خاصی برای مهاجرت به کانادا تحت کلاس خانواده حمایت مالی کنید:

شهروند کانادایی یا
شخصی که طبق قانون هندی کانادا در کانادا به عنوان یک هندی ثبت شده یا
ساکن دائم کانادا
اگر از یکی از بستگان حمایت مالی برای آمدن به کانادا به عنوان اقامت دائم ، باید:

در هنگام رسیدن ، از خانواده خود برای حمایت مالی خود استفاده کنید
قادر به برآورده کردن نیازهای اساسی برای خود و خویشاوندان خود باشید ، مانند:
غذا
پناه
تن پوش
اطمینان حاصل کنید که خویشاوند شما نیازی به کمک اجتماعی ندارد

حمایت از بستگان خود: چه کسی می تواند حمایت مالی کند
از مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا
1. در مورد روند
2. چه کسی می تواند حمایت مالی کند
3. چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
4- نحوه اعمال
5- بعد از درخواست
6. برای ورود آماده شوید
حمایت از یک بستگان واجد شرایط
اگر 18 سال یا بالاتر دارید می توانید از اقوام خاص حمایت مالی کنید:

شهروند کانادایی یا
شخصی که طبق قانون هندی کانادا در کانادا به عنوان یک هندی ثبت شده یا
ساکن دائم کانادا
شما باید در کانادا زندگی کنید تا از خویشاوندان واجد شرایط حمایت مالی کنید ، مگر اینکه:

یک شهروند کانادایی است که در خارج از کشور زندگی می کند و
برنامه ای برای بازگشت به کانادا هنگام بستگان خود مهاجرت کنید و
در حال حمایت از شما هستند:
همسر یا
قانون مشترک یا شریک زندگی مشترک یا
کودکان وابسته که فرزندان وابسته ای ندارند
اگر در کبک زندگی می کنید ، پس از تأیید شما به عنوان یک حامی ، باید شرایط کبک را نیز به عنوان یک حامی داشته باشید. این شامل امضای “تعهد” با استان است. این قراردادی است که حمایت مالی شما را بهم پیوسته است.

مسئولیت های شما
هنگامی که از یکی از بستگان حمایت مالی می کنید تا اقامت دائم کانادا شوید ، باید:

رهنمودهای درآمد تعیین شده را رعایت کنید
کتبی موافقت کنید تا از اقوام خود و سایر بستگان واجد شرایطی که با آنها همراه هستید ، حمایت مالی کنید:
با شروع تاریخ اقامت دائم
تا 20 سال (بسته به سن و نحوه ارتباط شما)
شخصی که شما حامی آن هستید باید توافق نامه ای را امضا کند و بگوید تلاش خواهد کرد تا از خود حمایت کنند. این شامل کودکان وابسته به حمایت از 18 سال یا بالاتر می شود. کودکان وابسته زیر 19 سال مجبور نیستند این توافق نامه را امضا کنند.

چه کسی واجد شرایط حمایت مالی از یک بستگان نیست
اگر شما نمی توانید از یکی از بستگان حمایت مالی کنید:

در زندان هستند
مبلغ پرداخت نفقه یا حمایت از کودک خود را پرداخت نکرده اید
اعلام ورشکستگی کرده اند و هنوز از آن آزاد نشده است
به دلایل دیگری غیر از معلولیت ، کمک های اجتماعی دریافت کرد
وام مهاجرت را پرداخت نکرد ، مبلغ دیرکردی پرداخت کردید یا مبلغی را که پرداخت نکردید
در گذشته از یکی از بستگان دیگری حمایت مالی کرده و شرایط قرارداد توافق نامه را محکوم به ارتکاب جرم خشونت آمیز ، هرگونه تخلف نسبت به بستگان یا هر نوع جرم جنسی ، بسته به جزئیات این پرونده ، مانند:
نوع جرم
چند سال پیش بود
صدور تعلیق ضبط شده (که قبلاً در کانادا “عفو” خوانده می شد)
موارد دیگری که در این لیست وجود ندارند ، ممکن است شما را از حمایت مالی از یک بستگان باز دارد.

حمایت از بستگان خود: چه کسی را می توانید حمایت مالی کنید
از مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا
1. در مورد روند
2. چه کسی می تواند حمایت مالی کند
3. چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
4- نحوه اعمال
5- بعد از درخواست
6. برای ورود آماده شوید
شما فقط می توانید از خویشاوندان مانند برادر ، خواهر ، عمه یا عموی در موقعیت های بسیار خاص حمایت مالی کنید. اگر عضو خانواده شما معیارهای زیر را رعایت نکرده است ، می توانید از ابزار Come to Canada استفاده کنید تا بفهمید برای کدام برنامه واجد شرایط است.

بسته به وضعیت شما ، 2 گزینه برای افرادی که می توانید حمایت کنید وجود دارد.

برادر ، خواهر ، خواهرزاده یتیم ، خواهرزاده یا نوه یتیم
شما می توانید یک برادر ، خواهر ، خواهرزاده ، خواهرزاده ، خواهرزاده یا نوه یتیم را حمایت کنید فقط در صورتی که همه این شرایط را داشته باشند:

آنها با خون یا فرزندخواندگی با شما در ارتباط هستند
مادر و پدرشان هم درگذشت
آنها زیر 18 سال سن دارند
آنها مجرد هستند.
شما نمی توانید برادر ، خواهر ، خواهرزاده ، خواهرزاده یا نوه خود را حمایت مالی کنید ، اگر:

یکی از والدین آنها هنوز زنده است
هیچ کس نمی داند والدین آنها کجا هستند
والدینشان آنها را رها کردند
شخص دیگری غیر از والدینشان در حالی که یکی از والدین آنها زنده است از آنها مراقبت می کند
والدین آنها در زندان به سر می برند و یا در غیر اینصورت بازداشت شده اند
خویشاوند دیگر
اگر همه این شرایط را برآورده کنید ، می توانید از یکی از اقوام خود که مربوط به خون یا فرزندخواندگی است ، حمایت کنید:

شما (شخصی که می خواهد از خویشاوندان خود حمایت مالی کند) اقوامی ندارید که بتوانید در عوض از آن حمایت مالی کنید ، مانند:
همسر
شریک عرف
شریک زندگی مشترک
پسر یا دختر
والدین
پدربزرگ و مادربزرگ
خواهر و برادر یتیم
خواهرزاده یتیم یا خواهرزاده
نوه یتیم
شما (حامی مالی بالقوه) هیچ خویشاوندی ندارید (عمه یا دایی یا هرکدام از اقوام ذکر شده در بالا) ، که:
شهروند کانادایی
اقامت دائم
طبق قانون هندوستان ثبت نام کرد
اگر خویشاوندی که می خواهید حمایت مالی کنید یک همسر ، شریک زندگی یا فرزندان وابسته ای دارد که همراه آنها به کانادا خواهند آمد ، باید آنها را در همان برنامه حمایت مالی قرار دهید.

نمونه هایی از چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
برای درک بهتر چه کسی می توانید حمایت مالی کنید ، به مثالهای زیر مراجعه کنید.

مثال 1: واجد شرایط بودن از یک خاله حمایت مالی می کنید
ورونیکا همسر یا شریک عادی ندارد. او فرزندی ندارد و در کانادا به عنوان اقامت دائم زندگی می کند. پدر و مادر و مادربزرگ و مادربزرگ او همه درگذشت و او هیچ اقوامی در کانادا ندارد که تابعیت کانادا ، اقامت دائم یا هندی های ثبت شده باشند. ورونیکا دوست دارد از خاله بتی ، که با او بسیار نزدیک است ، حمایت مالی کند. عمه او بتی متاهل است و یک دختر دارد.

ورونیکا الزاماتی را برای حمایت مالی از عمه خود برآورده می کند زیرا او ندارد:

در عوض می تواند از یک بستگان نزدیک زندگی (مانند همسر ، همسر ، فرزند ، خواهر و مادر یتیمی ، والدین یا مادربزرگ یا مادربزرگ) حمایت مالی کند.
هر بستگان دیگری مثل خاله که شهروند ، مقیم دائم یا هندی ثبت شده در کانادا است.
در صورت درخواست ، بتی به عنوان متقاضی اصلی معرفی می شود و همسرش به عنوان وابسته تعیین می شود.

دختر بتی فقط درصورتی که وی به عنوان یک فرزند وابسته شناخته شود می تواند در برنامه گنجانده شود. اگر دخترش از حد سنی بزرگتر باشد یا تمام شرایط را برآورده نکند ، نمی تواند به برنامه بتی اضافه شود و مجبور است به تنهایی به کانادا مهاجرت کند.

مثال 2: واجد شرایط برای حمایت از پسر عموی خود هستید
سام تنها فرزند است. پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ او درگذشت. وی توسط تنها پسر عموی خود در ایالات متحده بزرگ شد. وی به عنوان اقامت دائم به کانادا مهاجرت کرد. او مجرد است (همسر یا شریک عرفی ندارد). سام در کانادا هیچ اقوامی ندارد که تابعیت کانادا ، اقامت دائم یا هندی های ثبت شده باشد. سام می خواهد از پسر عموی آمریکایی خود حمایت مالی کند. پسر عموی وی مجرد است (همسر یا شریکی مشترک ندارد).

سام شرایطی را برای حمایت مالی از پسر عموی خود برای آمدن به كانادا برآورده می كند زیرا او ندارد:

در عوض می تواند یک بستگان نزدیک زندگی (مانند همسر ، شریک زندگی ، فرزند ، خواهر و برادر ، والدین یا مادربزرگ یا مادربزرگ) را حمایت کند.
هر اقوام دیگری که شهروند ، مقیم دائم یا هندی ثبت شده در کانادا باشد.
مثال 3: واجد شرایط نیست که از طریق خاله از یک خاله حمایت مالی کنید
آبا شهروند کانادایی است. تنها خانواده ای که در کانادا داشت مادرش بود که درگذشت. ابا همیشه نزدیک به تنها برادر مادر و همسرش بوده است. دایی ابا اخیراً درگذشت و ابا دوست دارد از همسرش (خاله او با ازدواج) حمایت کند تا به کانادا بیاید. ابا شرایط لازم برای حمایت مالی از عمه خود را برآورده نمی کند ، زیرا آنها به خون مربوط نمی شوند.

چه کسی نمی توانید حمایت مالی کنید
شما نمی توانید از کسی حمایت کنید که در کانادا غیرقابل قبول باشد. این بدان معنی است که آنها اجازه ندارند به کانادا بیایند.

دو مرحله در این فرآیند وجود دارد که بستگان واجد شرایط شما بتوانند اقامت دائم خود را بدست آورند.

شما درخواست حمایت از بستگان خود می کنید.
اعضای خانواده شما باید برای اقامت دائم اقدام کنند.
شما باید هم زمان درخواست حامی مالی خود و هم درخواست اقامت دائم را برای اقوام خود به طور همزمان ارسال کنید.

برای درخواست به عنوان یک حامی ، شما باید حداقل 18 سال سن داشته باشید:

شهروند کانادایی یا
شخصی که طبق قانون هندی کانادا در کانادا به عنوان یک هندی ثبت شده یا
ساکن دائم کانادا
ما درخواست شما را به حمایت و پردازش برای شما ارسال خواهیم کرد تا در صورت تأیید برنامه شما ، به شما بگوییم.

چگونه درخواست شود
برای درخواست حمایت از بستگان واجد شرایط خود باید:

1. بسته برنامه را دریافت کنید
بسته برنامه شامل موارد زیر است:

راهنمای دستورالعمل
اشکال مورد نیاز برای پر کردن
چک لیست اسناد (PDF ، 822KB)
راهنما را قبل از پر کردن فرم ها بخوانید. قبل از درخواست اطمینان حاصل کنید که واجد شرایط حمایت مالی از اقوام خود باشید. ما هزینه درخواست حمایت مالی را بازپرداخت نمی کنیم.

هنگام ارسال برنامه ها:

شما باید اثبات درآمد را ارائه دهید
بستگان شما باید اظهار کنند که سعی خواهند کرد از خود پشتیبانی کنند
شما باید بطور کتبی موافقت کنید تا از مدت زمان مشخصی (3 تا 20 سال) از بستگان خود حمایت کنید.
همه فرزندان وابسته خانواده (در صورت وجود) را در برنامه بستگان خود قرار دهید
شامل تمام اسناد ذکر شده در لیست چک اسناد می باشد
اطلاعات یا اسناد موجود نمی توانند درخواست شما را به تأخیر بینند
کلیه اطلاعات موجود در برنامه شما باید صحیح باشد. شما باید حقیقت راجع به این موضوع بگویید:

اعضای خانواده خود (همه آنها را در برنامه خود بگنجانید)
وضعیت تاهل شما
هرگونه تغییر در پرونده شما
افرادی که شما حمایت مالی می کنید باید درباره هر یک از اعضای خانواده نزدیک آنها نیز به ما بگویید. این اعضای خانواده باید یک بررسی امنیتی و جرم و معاینه پزشکی داشته باشند. اگر اینگونه نباشند ، فرد حمایت دهنده نمی تواند در آینده از آنها حمایت مالی کند.

با کمک آنها به بستگان خود کمک می کنید؟
اگر شما می خواهید:

برنامه بستگان خود را برای آنها آماده کنید
این بدان معنی است که شما به عنوان نماینده آنها عمل می کنید.
وضعیت برنامه آنها را بررسی کنید
شما باید درخواست کنید و فرم های مناسب را با درخواست خود ارائه دهید.

دریابید که چگونه به عنوان نماینده عمل کنید یا به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا کنید.

2. هزینه درخواست خود را پرداخت کنید
در بیشتر موارد ، هزینه های شما شامل می شود:

پردازش هزینه برای شما ، افرادی که از آنها حمایت می کنید و وابستگان آنها
حق هزینه اقامت دائم
هزینه بیومتریک
باید هزینه های خود را بصورت آنلاین پرداخت کنید.

هزینه بیومتریک
در بیشتر موارد ، هنگام ارسال درخواست خود باید هزینه بیومتریک بپردازید. در غیر این صورت ممکن است دچار تاخیر شوید. هزینه بیومتریک هزینه جمع آوری اثر انگشت و یک عکس دیجیتال را در بر می گیرد.

بعد از پرداخت هزینه بیومتریک با یک برنامه کامل ، ما نامه ای را برای اعضای خانواده خود برای شما ارسال خواهیم کرد که تأیید کند که آنها باید بیومتریک خود را ارائه دهند و کجا می توانند بروند. اعضای خانواده شما باید این نامه را هنگام ارائه بیومتریک خود نشان دهند.

آنها باید بیومتریک خود را به صورت حضوری ارائه دهند. در صورت ارائه این سرویس ، آنها باید قرار ملاقات را رزرو کنند. یک نقطه جمع آوری پیدا کنید.

هزینه شخص ثالث
بسته به وضعیت شما ، ممکن است نیاز به پرداخت هزینه های شخص ثالث برای:

امتحانات پزشکی
گواهی های پلیس
هنگام درخواست باید گواهی پلیس را درج کنید.
برای افرادی که حمایت مالی می کنند و هر یک از اعضای خانواده 18 یا بالاتر (که قبلاً شهروند کانادایی یا مقیم دائم نیست) به یک گواهی پلیس نیاز دارید.
گواهینامه های پلیس به طور کلی از تاریخ صدور آن به مدت 1 سال معتبر هستند.
بسته به زمان پردازش ، ممکن است گواهینامه های جدیدی از شما بخواهیم.
راهنمای دستورالعمل می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که کدام هزینه برای شما اعمال می شود و نحوه پرداخت آنها را به شما نشان می دهد.

3. درخواست خود را ارسال کنید
آدرس پستی در راهنمای دستورالعمل موجود است.

دریابید که پردازش درخواست شما چقدر طول خواهد کشید.

پیمایش اسناد

فرآیند ارزیابی برنامه
ما درخواست حمایت مالی شما را بررسی خواهیم کرد و اگر:

ناقص است
هزینه های حمایت و پردازش وجود ندارد
اگر شروع به پردازش درخواست شما کنیم ،

تصدیق نامه دریافت با شماره درخواست برای شما ارسال می کند ،
صلاحیت خود را به عنوان یک حامی ارزیابی کنید ، و
ارزیابی کنید که آیا شخصی که حمایت مالی می کنید شرایط اقامت دائم را برآورده می کند یا خیر.
زمان پردازش ؟
متناسب با کشور

زمان پردازش برنامه را بررسی کنید

زمان پردازش فعلی را مشاهده کنید تا بدانید چه مدت طول خواهد کشید تا درخواست شما پردازش شود.

اگر ما شما را به عنوان یک حامی امتناع کنیم
بستگان شما هنوز هم می توانند برای اقامت دائم اقدام کنند. درخواست آنها ممکن است تأیید نشود.

اگر ما شما را به عنوان یک حامی تأیید کنیم
ما ارزیابی خواهیم کرد که آیا فردی که می خواهید حمایت مالی کنید شرایط اقامت دائم را برآورده می کند یا خیر. اگر از درخواست اقامت دائم آنها امتناع ورزیم ، به شما اطلاع می دهیم که چرا این درخواست رد شد و چگونه می توانید تصمیم را تجدید نظر کنید.

بستگان شما می توانند برنامه خود را به حساب آنلاین خود پیوند دهند
وقتی پردازش برنامه اعضای خانواده شما را شروع می کنیم ، نامه ای را با شماره درخواست آنها ارسال خواهیم کرد.

پس از دریافت این نامه ، متقاضی اصلی می تواند درخواست خود را به حساب آنلاین خود پیوند دهد. به این ترتیب ، آنها می توانند با ما به سرعت و ایمن ارتباط برقرار کرده و به روزرسانی ها و پیام های مربوط به برنامه خود را بصورت آنلاین دریافت کنند.

نحوه ایجاد یک حساب آنلاین و پیوند یک برنامه را بیابید.

شما اگر حامی برنامه اعضای خانواده خود هستید و به عنوان نماینده آنها تعیین شده اید ، می توانید درخواست آنها را برای آنها پیوند دهید.

سؤالات برتر در مورد پیوند برنامه خود را مشاهده کنید.

وضعیت برنامه خود را بررسی کنید
برای حامیان مالی
حامیان مالی می توانند با استفاده از ابزار آنلاین ما وضعیت برنامه خود را بررسی کنند.

به عنوان حامی ، اگر می خواهید وضعیت برنامه اعضای خانواده خود را بررسی کنید ، ابتدا باید برای دسترسی به اطلاعات آنها درخواست کنید.

برای افرادی که حمایت می شوند
افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید می توانند درخواست خود را از دو طریق بررسی کنند. آنها می توانند:

یک حساب آنلاین ایجاد کنید و برنامه کاغذ آنها را به آن پیوند دهید
آنها می توانند این کار را تنها زمانی انجام دهند که ما درخواست آنها را پردازش کنیم و شماره درخواست آنها را برای آنها ارسال کردیم.
از ابزار آنلاین استفاده کنید ، که هر روز به روز می شود
اگر زمان پردازش شما گذشته است
اگر زمان پردازش عادی برنامه شما گذشته است ، می توانید با استفاده از فرم وب ما با ما تماس بگیرید.

تغییر در اطلاعات تماس یا در شرایط شخصی
برای جلوگیری از تأخیر در پردازش ، مطمئن شوید که اطلاعات تماس و جزئیات برنامه شما به روز است.

از این فرم وب برای اطلاع ما از تغییرات در برنامه خود استفاده کنید ، مانند:

تغییر در شرایط شخصی شما مانند تولد یا فرزندآوری فرزند ، ازدواج یا طلاق.
تغییر اطلاعات مخاطب (ایمیل ، آدرس پستی و شماره تلفن).
همچنان به روزرسانی اطلاعات تماس قدیمی خود تا بروزرسانی برنامه خود ادامه دهید.

تغییرات در اطلاعات تماس یا برنامه را برای ما ارسال نکنید. ما درخواست شما را تأیید نخواهیم کرد و درخواست شما به روز نمی شود. این می تواند به تأخیر در پردازش برنامه شما منجر شود.
برنامه حمایت مالی خود را پس بگیرید
شما می توانید قبل از اینکه اقوامی که حمایت مالی می کنید اقامت دائم کانادا شود ، درخواست حمایت مالی خود را پس بگیرید.

اگر پردازش برنامه شما را شروع نکردیم ، ممکن است بتوانید بازپرداخت دریافت کنید.

از این فرم وب برای درخواست برداشت برنامه حامی مالی خود استفاده کنید. در درخواست خود ، موارد زیر را وارد کنید:

نام و نام خانوادگی،
تاریخ تولد،
کشور محل تولد،
شماره برنامه (در صورت مشخص شدن) ، و
شماره شناسه مشتری (UCI) (در صورت شناخته شدن)
یک نماینده اضافه یا تغییر دهید یا به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا کنید
حتی به عنوان حامی ، شما به طور خودکار به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا نمی کنید. باید درخواستش کنید

اگر می خواهید به درخواست اعضای خانواده خود برای آنها رسیدگی کنید
اگر بخواهید به عنوان آنچه نماینده می نامیم عمل می کنید:

برنامه نسبی خود را برای آنها پر کنید و ارسال کنید
از طرف آنها با ما ارتباط برقرار كنند
برای نمایندگی اعضای خانواده خود ، فرم را برای انتصاب یا تغییر نماینده (فرم IMM 5476) ذخیره کنید. افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید نیز باید فرم را امضا کنند.

آن را با برنامه خود وارد کنید. اگر درخواست خود را قبلاً ارسال کرده اید ، آن را از طریق فرم وب ما برای ما ارسال کنید.

در درخواست خود ، موارد زیر را وارد کنید:

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
کشور محل تولد،
شماره برنامه (اگر شما آن را می دانید)
شماره شناسه مشتری (UCI) (اگر آن را بدانید)

بعد از اتمام تمام زمینه های مورد نیاز ، می توانید فرم را بارگذاری کنید.

اگر می خواهید وضعیت برنامه اعضای خانواده خود را بررسی کنید
به عنوان حامی ، شما ممکن است بخواهید بدون داشتن مسئولیت برنامه آنها ، به اطلاعات خویشاوندان خود دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال ، شما ممکن است بخواهید وضعیت درخواست آنها را از طرف آنها بررسی کنید ، اما به عنوان نماینده آنها عمل نکنید.

برای محافظت از حریم خصوصی آنها ، آنها باید قبل از اینکه اطلاعات شخصی خود را با شما به اشتراک بگذاریم یا به هر کسی که به اطلاعات برنامه خود دسترسی پیدا کند ، رضایت کتبی خود را به ما ارائه دهند.

دریابید که چگونه افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید به شما امکان دسترسی به اطلاعات آنها را می دهند.

حق خود را برای هزینه اقامت دائم ارسال کنید یا درخواست بازپرداخت کنید
در صورت استفاده از این فرم وب:

دفتر ویزا به بستگان شما دستور داده است كه حق هزینه اقامت دائم را بپردازند ، یا
شما می خواهید برای حق هزینه اقامت دائم بازپرداخت کنید.
بازپرداخت فقط پس از رد درخواست تجدیدنظر شما صادر می شود.

در درخواست شما موارد زیر را درج کنید:

نام و نام خانوادگی،
تاریخ تولد،
کشور محل تولد،
شماره برنامه (در صورت مشخص شدن) ،
شماره شناسه مشتری (UCI) (در صورت شناخته شدن) ، و
کپی دریافت رسمی.
بعد از اتمام تمام زمینه های لازم می توانید رسید رسمی را بارگذاری کنید.

بیش از یک بار همان سؤال را ارسال نکنید زیرا این امر باعث می شود روند پردازش درخواست شما به تأخیر بیفتد.

کمک خواستن؟
در صورت نیاز به کمک ، می توانید پاسخ سوالات خود را در مرکز راهنمایی پیدا کنید.

حمایت از بستگان خود: برای ورود آماده شوید
از مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا
1. در مورد روند
2. چه کسی می تواند حمایت مالی کند
3. چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
4- نحوه اعمال
5- بعد از درخواست
6. برای ورود آماده شوید
فیلم: قبل از رسیدن به کانادا
این فیلم به شما کمک می کند تا برای زندگی جدید خود در کانادا آماده شوید. این کار برخی از کارهایی را که شما باید قبل از عزیمت از کشور مبدا خود انجام دهید توضیح خواهد داد تا مطمئن شوید هنگام ورود به کانادا آمادگی خود را نشان داده اید.

قالب های جایگزین و متن

هنگام ورود به کانادا ، باید تأیید اقامت دائم (COPR) و ویزای اقامت دائم خود را به مأمور مهاجرت ، پناهندگان و تابعیت کانادا (IRCC) در محل ورود به کانادا نشان دهید. افسر اطمینان خواهد کرد که مدارک سفر و مهاجرت شما صحیح است.

افسر IRCC بررسی می کند که ویزای اقامت دائم شما منقضی نشده است. تاریخ انقضا در ویزا نشان داده شده است. پس از انقضا نمی توانید از ویزا استفاده کنید. ویزای اقامت دائم قابل تمدید نیست ، بنابراین مطمئن شوید که از آن در محدوده زمانی استفاده می کنید.
شما باید یک گذرنامه معتبر از کشور خود را با خود بیاورید. گذرنامه شما باید یک گذرنامه معمولی و خصوصی باشد. با گذرنامه دیپلماتیک ، خدمات دولتی یا امور عمومی نمی توانید به کانادا مهاجرت کنید.
شما باید به سؤالاتی مانند سؤالاتی که در مورد درخواست خود برای اقامت دائم در کانادا پاسخ داده اید ، پاسخ دهید. افسر IRCC برای تأیید اطلاعات مربوط به برنامه ، از این سؤالات می پرسد.
شما باید از مأموریت IRCC در مورد هرگونه وجهی که به کانادا می آورید (پول نقد ، سهام ، اوراق قرضه ، سفارش پول ، چک مسافرتی و غیره) اطلاع دهید.
اگر هنگام ورود به کانادا مشکلی ایجاد نشود ، افسر IRCC به شما اجازه ورود به کانادا به عنوان اقامت دائم را می دهد. مأمور همچنین از آدرس موجود در COPR شما استفاده می کند تا کارت اقامت دائم شما برای شما ارسال شود. اطمینان حاصل کنید که آدرس کانادایی شما در COPR صحیح است.

به ساکنان دائم کارت اقامت دائم به عنوان اثبات وضعیت آنها در کانادا داده می شود. کارت شما پس از ورود به کانادا به عنوان اقامت دائم ، به آدرس کانادا برای شما ارسال می شود.

منبع

پیام بگذارید