موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اسپانسری والدین و پدربزرگ و مادربزرگ در کانادا

(Sponsor your parents and grandparents)

اسپانسرشیپ والدین و مادربزرگ و پدربزرگ چیست؟


دارندگان کارت PR یا پاسپورت کانادا می توانند اقامت کانادا را برای والدین خود از دو طریق دریافت کنند: اسپانسرشیپ والدین و سوپر ویزا. این فرد که در حال حاضر در کانادا به سر می برد و زمینه مهاجرت والدین و پدربزرگ یا مادربزرگ خود به کانادا را فراهم کرده است اسپانسر نام دارد.

افرادی که از طریق اسپانسرشیپ به کانادا می آیند اقامت دائم محسوب می شوند و پس از طی دوره قانونی می توانند برای شهروندی اقدام کنند.

شرایط اسپانسرشیپ والدین و پدر و مادربزرگ


اگر علاقه دارید و میخواهید که والدین و یا پدر و مادربزرگتان، کنارتان در کانادا ساکن شوند و اقامت دائم دریافت کنند و همچنین از حمایت مالی خوبی برخوردار هستید میتوانید برای این برنامه اقدام کنید. به شرطی که:

 • از آنها و وابستگان آنها حمایت مالی کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که آنها نیازی به کمک های اجتماعی دولت ندارند.
 • شما باید حداقل 18 سال داشته باشید.
 • شما باید در کانادا زندگی کنید.

قبل از درخواست ، دریابید که چه مقدار پول برای حمایت از والدین و مادربزرگ و مادربزرگ خود نیاز دارید. باید ثابت کنید که این درآمد را برای برنامه اسپانسرشیپ والدین خود دارید.

 • اگر خارج از کبک زندگی می کنید:

برای تبدیل شدن به یک اسپانسر ، باید قول بدهید که از نظر مالی از افرادی که برای آنها حمایت مالی می کنید ، مراقبت کنید. این قول را یک تعهد می نامند. این تعهد شما را متعهد می کند که:

– 20 سال با حمایت مالی از اعضای خانواده حمایت شده خود شروع کنید ، از زمانی که آنها ساکن دائم کانادا می شوند.
بازپرداخت هرگونه کمک اجتماعی استان (پول دولت) اعضای خانواده حمایت شده شما در این مدت دریافت می کنند.
همچنین ، شما و اعضای خانواده حمایت شده شما باید در طول مدت تعهد با برخی مسئولیت ها موافقت کنید.که این را توافق نامه حمایت مالی می نامند. توافق نامه حمایت مالی به این معنی است که:

-شما نیازهای اصلی اعضای خانواده حمایت شده خود را تأمین خواهید کرد.
-شخصی که شما حمایت مالی می کنید تمام تلاش خود را برای حمایت از خود و اعضای خانواده خود انجام خواهد داد.
-هنگامی که درخواست می کنید ، باید یک فرم را تکمیل و امضا کنید که شامل تعهدنامه و توافق نامه حمایت مالی است.

 • اگر در کبک زندگی می کنید:

شما باید پس از تأیید به عنوان یک حامی ، الزامات حمایت مالی مهاجرت از کبک را رعایت کنید. مسئول مهاجرت وزارت كبك، درآمد شما را ارزیابی می كند. شما همچنین باید با استان کبک تعهدی را امضا کنید.

شما می توانید بیش از 1 شخص یا زوج را تأمین کنید در صورت برآوردن نیازهای درآمد برای همه افرادی که حمایت مالی می کنید و وابستگان آنها (همسر ، شریک زندگی و فرزندان).

شما نمیتوانید برای اسپانسرشیپ اقدام کنید اگر:


شما نمی توانید والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود را حمایت مالی کنید اگر:

– شما کمتر از 18 سال سن دارید.
– شما وقتی می خواهید برای حمایت از والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان اقدام کنید در کانادا زندگی نمیکنید. شما باید در زمان ارائه درخواست اسپانسرشیپ ، در کانادا اقامت دائم داشته باشید.
– آدرس اصلی مسکونی شما هنگام ارسال درخواست شما باید در کانادا باشد.
– شما شهروند کانادایی ، مقیم دائم کانادا یا شخصی که در قانون هندی کانادا به عنوان هندی در کانادا ثبت نام کرده اید نیست.
– شما مقیم موقت هستید ، یعنی شما در کانادا برای ویزا یا اجازه بازدید ، تحصیل یا کار می کنید. و یا درخواست اقامت دائم شما هنوز در جریان است.

در این برنامه ، شما فقط می توانید برادران و خواهران خود یا نیمی از برادران و خواهران خود را درصورتیکه آنها به عنوان فرزندان وابسته شناخته شوند ، درج کنید.

شرایطی که اثبات میکند درآمد کافی ندارید


– در زندان به سر می برید.
– پرداخت نکردن وام مهاجرت، پرداخت کمک های خانوادگی به حکم دادگاه مانند نفقه یا حمایت از کودک
– هنگامی که توافق نامه اسپانسرشیپ را برای حمایت مالی از شخص دیگری در گذشته انجام دادید ، پشتیبانی مالی را که شما با آن موافقت کرده اید ، انجام ندادید.
– ورشکستگی شما اعلام شده باشد.
– دریافت کمک های اجتماعی به غیر از معلولیت
– به جرم جنایتی خشونت آمیز ، هرگونه جرم علیه اقوام یا هرگونه جرم جنسی در داخل یا خارج از کانادا محکوم شدید.
– نمی توانید به طور قانونی در کانادا بمانید و باید کشور را ترک کنید زیرا دستور خروج از کشور را دریافت کردید.
ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد که باعث می شود شما از حمایت مالی والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود خودداری کنید.

در صورت طلاق یا جدایی ، می توانید از همسران والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان یا شرکای همجنسگرا یا متدین استفاده کنید.

مثال هایی برای برنامه اسپانسرشیپ والدین کانادا


مثال 1: حمایت از مادر و پدر ، به عنوان یک زن و شوهر
شما می توانید والدین خود را به عنوان یک زن و شوهر حمایت مالی کنید. در صورت درخواست ، یکی از آنها (یا مادر شما یا پدر شما) به عنوان متقاضی اصلی معرفی می شوند، دیگری به عنوان وابسته تعیین می شود.

 • اگر مادر خود را به عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید ، پدر شما وابسته خواهد بود.
 • اگر پدر خود را به عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید ، مادر شما وابسته خواهد بود.
 • اگر برادر یا خواهر دارید ، می توانید فقط درصورتی که فرزندان وابسته باشند ، آنها را در برنامه قرار دهید. اگر آنها بزرگتر از محدوده سنی هستند یا همه شرایط را برآورده نمی کنند ، نمی توانند به عنوان فرزندان وابسته به برنامه والدین شما اضافه شوند. آنها باید به تنهایی به کانادا مهاجرت کنند.

مثال 2: حمایت از پدر ، همسر و فرزندان ناتنی
شما می توانید از پدر ، همسر و فرزندشان(ناتنی) حمایت مالی کنید. در هنگام درخواست ، پدر شما باید متقاضی اصلی باشد ، به نام متقاضی اصلی ، زیرا او به شما مربوط است. همسر پدر شما نمی تواند متقاضی اصلی باشد. او به عنوان وابسته پدر شما ذکر می شود. برادر یا خواهر ناتنی شما تنها در صورت واجد شرایط بودن به عنوان فرزند وابسته ، می تواند به عنوان وابسته اضافه شود.

مثال 3: حمایت از پدربزرگ و مادربزرگ ، مادر شما و پدر ناتنی
در این شرایط ، شما باید 2 درخواست حمایت مالی جداگانه ارائه دهید. بنا به درخواست مادربزرگ و مادربزرگتان ، یکی از آنها (یا مادربزرگ شما یا پدربزرگ شما) به عنوان متقاضی اصلی به عنوان متقاضی اصلی معرفی می شوند. دیگری به عنوان وابسته تعیین می شود.

 • اگر مادربزرگ خود را به عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید ، پدر بزرگ شما وابسته خواهد بود.
 • اگر پدربزرگ خود را به عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید ، مادربزرگ شما وابسته خواهد بود.
 • به درخواست مادر ، مادر شما باید متقاضی اصلی باشد ، زیرا او به شما مربوط است. شریک زندگی او نمی تواند متقاضی اصلی باشد. او به عنوان وابسته مادر شما ذکر می شود.

شما نمی توانید والدین و پدربزرگ و مادربزرگ همسرتان (دامادهای شما) را حمایت مالی کنید.

چگونگی درخواست اسپانسرشیپ والدین و پدر مادربزرگ


اگر از شما دعوت شده است برای حمایت از والدین و پدر و مادربزرگ خود درخواست کنید ، 2 برنامه وجود دارد:

 1. شما باید متقاضی حامی مالی شوید.
 2. والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ شما باید برای اقامت دائم درخواست کنند.

هر دو حمایت و برنامه های اقامت دائم را همزمان باید ارسال کنید.

بسته به درخواست شما 60 روز از تاریخ دعوت شما تا دریافت زمان میبرد. مهلت مشخص شده در دعوت برای درخواست اعلام شده است.

برای حمایت از والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان 6 مرحله وجود دارد


1. فرم حمایت مالی ارسال کنید: اولین قدم برای حمایت از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود ، پر کردن فرم درخواست حمایت مالی است. در ابتدای سال برای مدت محدود در دسترس است.

2. دعوت نامه ای برای ارسال یک برنامه کامل دریافت کنید: از حامیان مالی بالقوه دعوت می شود تا یک برنامه کامل را به همان ترتیبی که در فرم درخواست آنلاین ارسال کردند دوباره ارسال کنند.

3. بسته برنامه را دریافت کنید: برای جلوگیری از استفاده از فرم های منسوخ ، قبل از دعوت به منظور ارائه یک برنامه کامل ، برنامه خود را آماده نکنید.

4. هزینه درخواست خود را پرداخت کنید: در بیشتر موارد ، هزینه های شما شامل می شود:

 • هزینه های پردازش برای شما ، افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید و وابستگان آنها
 • حق هزینه اقامت دائم
 • هزینه بیومتریک

باید هزینه های خود را بصورت آنلاین پرداخت کنید.

هزینه بیومتریک چیست؟
در بیشتر موارد ، هنگام ارسال درخواست خود باید هزینه بیومتریک بپردازید. در غیر این صورت ممکن است دچار تاخیر شوید. هزینه بیومتریک هزینه جمع آوری اثر انگشت و یک عکس دیجیتال را در بر می گیرد.

 • هزینه شخص ثالث: بسته به وضعیت شما ، ممکن است نیاز به پرداخت هزینه های شخص ثالث برای معاینه پزشکی شما، گواهی پلیس.

5. درخواست خود را ارسال کنید: درخواست شما باید ظرف 60 روز دریافت شود. مهلت در دعوت شما مشخص شده است.

دستورالعمل های پستی در راهنمای برنامه هستند.

در صورت تمایل ، می توانید از خدمات پیک برای ارسال درخواست خود استفاده کنید. خدمات پیک به شما در پیگیری برنامه کمک می کند. همچنین می توانید از نامه های معمولی استفاده کنید.

اگر اطلاعات شما ناقص باشد، هزینه های موجود را پرداخت نکرده باشید، از شما برای این برنامه دعوت نشده است یا  در مهلت مقرر دعوت نامه شما دریافت نشده باشد، پردازش درخواست شما زمانبر میشود.

6. اطلاعات اضافی در طول پردازش برای ما ارسال کنید: در حین پردازش ، از شخصی که حمایت مالی می کنید درخواست میشود تا موارد زیر را ارائه دهد:

 • بیومتریک: آنها 30 روز فرصت دارند تا بیومتریک خود را به صورت حضوری در نزدیکترین نقطه مجموعه خود ارائه دهند.
 • امتحانات پزشکی
 • گواهی های پلیس: لازم نیست هنگام درخواست ، گواهی نامه های پلیس را وارد کنید. بعداً در این مرحله از شما درخواست خواهد شد. برای افرادی که حمایت مالی می کنند و هر یک از اعضای خانواده 18 یا بالاتر (که قبلاً شهروند کانادایی یا مقیم دائم نیست) به یک گواهی پلیس نیاز دارید. گواهینامه های پلیس به طور کلی از تاریخ صدور آن به مدت 1 سال معتبر هستند.

شما باید از هرگونه تغییر در شرایط ، مانند این موارد بگویید: تولد یا فرزندآوری فرزندان، ازدواج یا طلاق، مرگ متقاضی یا وابسته، به روز رسانی اطلاعات تماس ، از جمله: ،پست الکترونیک، شماره تلفن، آدرس پستی.

وقتی پردازش برنامه اعضای خانواده شما را شروع شود ، نامه ای را به شماره درخواست آنها ارسال می شود. گرفتن این نامه ممکن است چندین هفته یا حتی چند ماه طول بکشد. 

پس از دریافت این نامه ، متقاضی اصلی می تواند درخواست خود را به حساب آنلاین خود پیوند دهد. به این ترتیب ، آنها می توانند به سرعت و ایمن با سفارت کانادا ارتباط برقرار کرده و به روزرسانی ها و پیام های مربوط به برنامه خود را بصورت آنلاین دریافت کنند.

اطمینان حاصل کنید


 • شما واجد شرایط حمایت مالی قبل از درخواست هستید.
 • لیست تمام اعضای خانواده خود را، تمام اطلاعات مربوط به برنامه شما صحیح وارد شده است.
 • اگر در کبک زندگی می کنید ، مراحلی را که برای حمایت از والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود در کبک انجام دهید ، بیابید.

اگر تصمیم به برداشتن درخواست خود گرفتید ، مبلغ حمایت مالی CAN 75 دلار را پس نمی گیرید. تمام هزینه های دیگر را پس خواهید گرفت.

در صورت لزوم به ویزای اقامت دائم


اگر افرادی که حمایت مالی می کنید از کشورهایی هستند که شهروندان آنها برای سفر به کانادا به ویزا نیاز دارند ، در گذرنامه آنها ویزای اقامت دائم داده میشود.حتی اگر آنها در حال حاضر در کانادا باشند.

تاریخ انقضا را در ویزای اقامت دائم و COPR بررسی کنید.

افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید ، باید COPR و ویزای اقامت دائم خود را (در صورت صدور مجوز از آنها) به مأمور خدمات مرزی یا مأمور مهاجرت در کانادا قبل از انقضای مدارکشان نشان دهند.

بررسی وضعیت برنامه شما


 • در صورت لزوم آدرس یا سایر اطلاعات خود را به روز کنید.
 • در صورت لزوم ، نماینده خود را اضافه یا تغییر دهید یا به اطلاعات خانواده خود دسترسی پیدا کنید.
 • در صورت تمایل درخواست خود را پس بگیرید.
 • پرداخت حق هزینه اقامت دائم یا درخواست بازپرداخت وضعیت برنامه خود را بررسی کنید.

برای حامیان مالی


حامیان مالی می توانند با استفاده از ابزار آنلاین وضعیت برنامه خود را بررسی کنند. این کار را می توانید بعد از شروع به کار کردن برنامه خود انجام دهید و نامه ای را با شماره درخواست خود برای شما ارسال میشود. این همچنین می تواند چندین هفته یا حتی ماه طول بکشد. متأسفانه نمی توان زمان دقیقی داده شود، زیرا هر پرونده متفاوت است.

موسسه حقوقی مهاجرتی دکتر مهدی براتعلی‌پور با حضور مجرب ترین کارشناسان در هر زمینه مهاجرتی حامی و همراه شما از ابتدا تا دریافت ویزا و اقامت دائم خواهد بود.

برای درخواست انصراف از برنامه حمایت مالی خود از فرم وب استفاده کنید


در درخواست خود ، موارد زیر را وارد کنید:

 • نام و نام خانوادگی
 • تاریخ تولد
 • کشور محل تولد
 • شماره برنامه (اگر شما آن را می دانید)
 • شماره شناسه مشتری (UCI) (اگر آن را بدانید)
 • حق خود را برای هزینه اقامت دائم ارسال کنید یا درخواست بازپرداخت کنید
 • حق هزینه اقامت دائم قبل از اینکه افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید می توانند ساکن دائم شوند باید پرداخت شود. 

در صورتی که نیازمند کمک هستید ، می توانید جهت دریافت مشاوره با شماره های ما در انتهای صفحه تماس حاصل فرمایید.

منبع

پیام بگذارید