موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اشتغال با حقوق و دستمزد در فرانسه

استخدام و اشتغال با حقوق و دستمزد

(Salaried employment)

اشتغال با حقوق و دستمزد

ارسال کارمندان پرداخت شده و نقل و انتقالات داخلی

ارسال برای ارائه خدمات در فرانسه
situation وضعیت شما
کارفرمای شما که در خارج از منطقه اقتصادی اروپا فعالیت می کند ، از شما می خواهد تا با انجام یک مأموریت یکجانبه در یک شرکت یا سازمان فرانسوی ، به منظور ارائه خدمات به مشتری فرانسوی یا از طرف آن ، قرارداد کار خود را انجام دهید.

► الزام به اخذ مجوز قبلی برای کار
کارفرمای شما یا شرکت فرانسوی که از این خدمات بهره مند می شود ، باید با استفاده از فرم 15187 * 02 مجوز کار از مقامات فرانسوی دریافت کند.

این مجوز قبلی ضروری نیست اگر در حین ارسال یا ارسال (مدت زمان کمتر از یا مساوی 90 روز) ، شما در حال انجام:

حسابرسی یا ارزیابی تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات ، مدیریت ، امور مالی ، بیمه ، معماری و مهندسی؛
یک فعالیت تدریس (به صورت گاه به گاه) به عنوان معلم مهمان حقوق و دستمزد.
visa ویزای شما
اگر مأموریت یا وظیفه خدمات شما از 90 روز تجاوز نکند ، ویزای اقامت کوتاه مدت معادل مدت ارسال شما توسط کارمند شما صادر می شود. شما باید قبل از تاریخ انقضا نشان داده شده در ویزا ، فرانسه را ترک کنید.
اگر مأموریت یا وظیفه خدمتی شما از 90 روز فراتر رود ، ویزای اقامت طولانی برای شما صادر می شود که دارای عبارت “travailleur დროخان” (کارگر موقت) است. شما باید آن را ظرف سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.
documentation مستندات پشتیبانی شما
همراه با درخواست ویزا ، شما باید مجوز کار را نیز بدهید که به کارفرمای شما اعطا شده است. جزئیات مربوط به مدارک پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی شما و مدارک حرفه ای شما در جادوگر ویزا آورده شده است.

نکته مهم: مگر در مواردی که از اخذ مجوز کار معاف شوید ، باید ثابت کنید که مأموریت ها و فعالیت های موقت که در فرانسه انجام می دهید معاف هستند و به کارکردهایی که در شرکت شما در کشور شما انجام می دهند مربوط می شوند.

ارسال یا استخدام توسط یک شرکت فرانسوی که متعلق به همان گروه بین المللی است
situation وضعیت شما
حداقل به مدت سه ماه در شرکتی واقع در خارج از منطقه اقتصادی اروپا که متعلق به یک گروه بین المللی از شرکت ها است ، اشتغال داشتید. کارفرمای شما از شما خواسته است یک ارزیابی تخصصی انجام دهید یا یک دوره آموزشی را در یک شرکت یا سازمان فرانسوی متعلق به همان گروه دنبال کنید.

► الزام به اخذ مجوز قبلی برای کار
کارفرمای شما یا مدیر شرکت فرانسوی در گروه میزبان شما باید این مجوز کار را با استفاده از فرم 15187 * 02 از مقامات فرانسوی دریافت کنید.

visa ویزای شما
ویزای اقامت کوتاه برای شما صادر می شود که مدت زمان ماموریت شما (حداکثر 90 روز) را شامل می شود. شما باید فرانسه را قبل از تاریخ انقضا نشان داده شده در ویزا خود ترک کنید.
ویزای اقامت طولانی ، معادل اجازه اقامت برای شما صادر می شود ، که دارای عبارت “travailleur დრო کننده” (کارگر موقت) است ، که به شما امکان می دهد بین سه تا دوازده ماه در فرانسه بمانید. شما باید آن را در سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.
documentation مستندات پشتیبانی شما
همراه با درخواست ویزا ، شما باید مجوز کار را نیز بدهید که به کارفرمای شما اعطا شده است. مدارک حمایتی که باید در مورد وضعیت شخصی و حرفه ای خود ارائه دهید در جادوگر ویزا آورده شده است.

نقل و انتقالات داخلی –ICT – برای انجام یک وظیفه مدیریت ارشد یا یک وظیفه شامل تخصص سطح بالا یا یک محل کار
situation وضعیت شما
حداقل به مدت سه ماه در شرکتی واقع در خارج از منطقه اقتصادی اروپا که متعلق به یک گروه بین المللی از شرکت ها است ، اشتغال داشتید.

شما وظایف مدیریت بالاتر را انجام می دهید و کارفرمای شما از شما خواسته است یک مأموریت ارشد مدیریت ارشد یا ارزیابی عالی را انجام دهید.

شما دارای مدرک تحصیلات عالی هستید و کارفرمای شما از شما خواسته است که یک دوره آموزشی را در یک شرکت گروه یا نهاد دنبال کنید. این جلسه آموزشی به گونه ای طراحی شده است که بتوانید به عنوان یک حرفه ای توسعه پیدا کنید یا روش ها و تکنیک های مورد نیاز شرکت ها را بدست آورید.

visa ویزای شما
برای ماموریت بیش از 12 ماه:
ویزای طولانی مدت به شما تعلق می گیرد که عبارت “salarié détaché ICT” (کارمند ارسال شده در فناوری اطلاعات و ارتباطات) را دارد ، که برای سه سال اعتبار دارد. این مدت اعتبار از تاریخ ورود شما به فرانسه آغاز می شود. در دو ماه پس از ورود به فرانسه ، شما باید برای اقامت چند ساله در کلانتری محلی خود درخواست کنید.

برای مأموریتی که بیش از 12 ماه یا یک دوره آموزشی که نباید بیشتر از 12 ماه باشد:
ویزای اقامت طولانی ، معادل اجازه اقامت برای شما صادر می شود که دارای عبارت “stagiaire ICT” (کارآموز ICT) است و باید آن را در مدت سه ماه پس از ورود به فرانسه اعتبار دهید.

► سهولت اقامت خود را برای شما و خانواده تان راحت تر کنید
خانواده شما ممکن است شما را به عنوان مثال همسرتان و فرزندانتان که وارد 18 سالگی خود هستند همراهی کنند. آنها برای اخذ مجوز اقامت چند ساله یا موقت باید دارای بیانیه “salarié détaché ICT” (کارمند ارسال شده در ICT) یا “ICT stagiaire” (کارآموز ICT) باشند.

مجوز صادر شده همان مدت زمان اقامت شما خواهد بود و به اعضای خانواده شما اجازه کار می دهد.

documentation مستندات پشتیبانی شما
کارفرمای شما و رئیس شرکت. مأموریت ارزشیابی مدیریتی یا کارشناسی ارشد خود را در آنجا انجام دهید باید در مورد شرایط قرارداد کاری خود جزئیات را در فرم 15619 * 01 ارائه کنید. این فرم همراه با اسنادی درباره وضعیت کارفرمای شما خواهد بود.

کارفرمای شما یا رئیس شرکت فرانسوی که شما را برای آموزش میزبانی می کند ، باید به مقامات فرانسوی (برای اعتبارسنجی) توافق نامه آموزش (pdf) (فقط به زبان فرانسه) که توسط دو شرکت یا سازمان تهیه شده است ، ارسال کند.

شما باید این فرم ها و اسناد را با درخواست ویزا خود و هرگونه اسناد پشتیبان در مورد وضعیت شخصی و حرفه ای خود ، همانطور که در ویزای ویزا توضیح داده شده است ، ارسال کنید.

استخدام کارمندان و کارگران فصلی

استخدام کوتاه مدت یا بلند مدت
situation وضعیت شما
قرارداد کار شما یا یک قرارداد ثابت یا یک قرارداد ثابت خواهد بود.

کارفرمای شما می تواند یک کارفرمای خصوصی (یک کار خانگی) ، یک شرکت یا یک نوع سازمان دیگر باشد.

► الزام به اخذ مجوز قبلی برای کار
هر کارفرما یا شرکتی که در فرانسه فعالیت دارد و مایل به استخدام شماست ، ابتدا باید با استفاده از فرم 15187 * 02 مجوز را از مقامات فرانسوی درخواست کنید.

اگر قرارداد کار شما از 90 روز فراتر نرود یا برابر 90 روز باشد ، کارفرمای شما از این تعهد معاف است.

رویدادهای ورزشی ، فرهنگی ، هنری یا علمی؛
همایش ها ، سمینارها یا نمایشگاه های تجاری.
تولید و توزیع اجراهای سینمایی یا صوتی و تصویری یا انتشار موسیقی برای هنرمندان و تکنسین هایی که مستقیماً در تولید و تحقق فعالیت دارند.
انجام فعالیت های تدریس ، گاه به گاه ، با بازدید معلمان حقوق بگیر در فرانسه.
ارائه خدمات کارفرمای خود (نه شرکت ها) در طول اقامت در فرانسه.
این معافیت همچنین مربوط به فعالیتهای مدل سازی و نمایش هنری است. نکته مهم: اگر شما توسط یک آژانس مدلینگ نمایندگی می کنید ، باید فرم را تکمیل کنید: توافق برای همکاری با یک مدل خارجی (pdf) (فقط به زبان فرانسه)

visa ویزای شما
ویزای شما مدت اقامت شما در فرانسه و ماهیت قرارداد کاری شما را منعکس می کند:

ویزای اقامت کوتاه مدت با حداکثر اعتبار 180 روز با حضور مداوم (یا نه) برابر حداقل 90 روز؛
ویزای اقامت طولانی معادل مجوز اقامت 12 ماهه (حداکثر):
تحمل بیانیه “حقوق” (کارمند) برای قراردادهای دائمی کار؛
تحمل بیانیه “travailleur timeurire” (کارگر موقت) برای قراردادهای کوتاه مدت.
شما باید آن را در مدت سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.
documentation مستندات پشتیبانی شما
همراه با درخواست ویزا ، شما باید مجوز کار را نیز بدهید که به کارفرمای شما اعطا شده است. اگر در یک شخص خصوصی شاغل هستید ، باید فرم استخدام (pdf) را نیز بدرستی امضا کرده و توسط کارفرمای خود تکمیل کنید.

مدارک پشتیبان مورد نیاز مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای شما در جادوگر ویزا ذکر شده است.

نکته مهم: اگر از اخذ مجوز کار معاف هستید ، باید ثابت کنید که مأموریت ها و فعالیت های موقت موردنیاز شما در فرانسه ارائه می شوند معاف هستند و مربوط به کارکردهایی هستند که برای کارفرمای خود در کشور خود انجام می دهید.

کارگر فصلی
situation وضعیت شما
شما می توانید بعنوان “کارگر مسافرتی” (کارگر فصلی) استخدام شوید ، یعنی شغل مرتبط با نیازهای فصلی مانند گردشگری و کشاورزی. به عنوان یک کارمند خارجی ، در هر سال دوازده ماه مجاز به کار بیش از شش ماه در فرانسه نیستید.

شما می توانید چندین کارفرما داشته باشید. با این وجود ، همه آنها باید مجوز فعالیت شما را برای کار با استفاده از فرم 15187 * 02 درخواست کنند.

visa ویزای شما
به عنوان یک کارگر فصلی ، به شما اجازه اقامت چند ساله داده می شود که دارای عبارت “travailleur saisonnier” (کارگر فصلی) است. ویزای طولانی مدت ، با جمله “travailleur saisonnier”. در دو ماه پس از ورود به فرانسه ، شما باید به اداره پلیس محلی خود مراجعه کنید تا اجازه اقامت چند ساله را با عنوان “travailleur saisonnier” درخواست کنید.

برای قراردادهای فصلی زیر ، کارفرمای شما باید مجوز کار مجدداً درخواست کند. در طول مدت اعتبار اجازه اقامت چند ساله خود ، برای ورود به فرانسه و گرفتن شغل جدید فصلی نیازی به ویزا ندارید ، اما کارفرمای جدید شما باید مجوز کار را برای شما دریافت کنند که باید در آن نشان دهید. مرز

documentation مستندات پشتیبانی شما
همراه با درخواست ویزا ، شما باید مجوز کار را نیز بدهید که به کارفرمای شما اعطا شده است. جزئیات مربوط به مدارک پشتیبان مورد نیاز برای ارسال ارتباط

دستیار زبان
situation وضعیت شما
شما می توانید به عنوان دستیار زبان در یک موسسه آموزشی عمومی فرانسه استخدام شوید.

وب سایت زیر دارای اطلاعات بسیار مفیدی است: Ciep.fr.

شما می توانید پس از دریافت نامه انتصاب خود که توسط مقامات فرانسوی دریافت شده باشد ، ویزای خود را درخواست کنید ، که باید آن را با درخواست ویزا خود ضمیمه کنید. حداقل مدت اقامت شما باید 7 ماه باشد.

visa ویزای شما
ویزای اقامت طولانی ، معادل اجازه اقامت برای شما صادر می شود ، که دارای عبارت “travailleur დროخان” (کارگر موقت) است.

شما باید آن را در مدت سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

خواننده یا معلم زبان خارجی

مدل یا دستیار
شما به عنوان یک مدل کار می کنید یا یک دستیار حرفه ای هستید:

همکاری با یک آژانس مدلینگ فرانسه
situation وضعیت شما
اگر شما یک مدل یا بخشی از تیم پشتیبانی فنی مدل (آرایشگاه ، آرایشگر ، عکاس ، نماینده و…) هستید و با آژانس مدل سازی با مجوز فرانسوی توافق نامه همکاری امضا کرده اید ، باید درخواست ویزا خود را ارسال کنید. همراه با فرم مربوط به توافق نامه های همکاری برای مدل های خارجی ارائه دهنده خدمات در فرانسه ، که توسط آژانس شما تکمیل شده است.

visa ویزای شما
اگر به مدت سه ماه یا کمتر در فرانسه شاغل باشید ، ویزای اقامت کوتاه مدت برای شما صادر می شود (که حداکثر 180 روز اعتبار دارد و به شما این امکان را می دهد که حداکثر 90 روز متوالی یا غیر متوالی در فرانسه باشید) . نیازی به درخواست اجازه کار ندارید.
اگر بیش از سه ماه در فرانسه شاغل هستید ، آژانس مدلینگ شما باید درخواست مجوز کار کند. ویزای طولانی مدت به عنوان اجازه اقامت برای شما صادر می شود که تا 12 ماه اعتبار دارد.
برای اطلاعات بیشتر ، بخش “استخدام کوتاه مدت یا بلند مدت” را بخوانید.
documents اسناد پشتیبانی
برای اینکه دریابید کدام اسناد پشتیبان برای ارائه وضعیت شخصی و حرفه ای خود را باید ارائه دهید ، لطفاً از ویزارد ویزا استفاده کنید.

دستیار مدل یا مدل بدون توافق با یک آژانس فرانسوی
situation وضعیت شما
شما مستقیماً توسط یک کارفرمای فرانسوی یا خارجی استخدام شده اید تا به عنوان یک مدل یا یک دستیار حرفه ای مدل (آرایشگر ، آرایشگر ، عکاس و غیره) کار کنید.

visa ویزای شما
اگر به مدت سه ماه یا کمتر در فرانسه شاغل هستید ، باید مدارکی از رویداد (ها) ، نمایش (ها) یا جلسه عکس (های) در فرانسه و دخالت مستقیم شما در آنها را ارائه کنید (به عنوان مثال ، قرارداد کار ) ویزای اقامت کوتاه برای شما صادر می شود (که حداکثر 180 روز اعتبار دارد و به شما این امکان را می دهد که حداکثر 90 روز متوالی یا غیر متوالی در فرانسه باشید). نیازی به درخواست اجازه کار ندارید.
اگر بیش از سه ماه در فرانسه مشغول به کار هستید ، باید به همراه درخواست خود یک قرارداد کار ارائه دهید و کارفرمای شما باید درخواست کار کند. ویزای طولانی مدت به عنوان اجازه اقامت برای شما صادر می شود که تا 12 ماه اعتبار دارد.
برای اطلاعات بیشتر ، بخش “استخدام کوتاه مدت یا بلند مدت” را بخوانید.
documentation مستندات پشتیبانی شما
برای اینکه دریابید کدام اسناد پشتیبان برای ارائه وضعیت شخصی و حرفه ای خود را باید ارائه دهید ، لطفاً از ویزارد ویزا استفاده کنید. علاوه بر شواهد موجود در مورد وضعیت شخصی و حرفه ای خود ، همانطور که در جادوگر ویزا مشخص شده است ، شما باید برای اقامت کوتاه ، تأیید این رویداد را در قالب یک دعوت نامه (یا قرارداد) با جزئیات مربوط به نوع رویداد ، تاریخ ، مکان و برگزار کننده ارائه دهید. و برای مدت کوتاه و طولانی مدت ، قراردادی (یا اعتباربخشی برای مدل های زیر 18 سال) و مجوز آژانس مدلینگ (برای آژانس های مدل سازی فرانسه).

سایر حرفه ها

حرفه پزشکی
حرفه های پزشکی در فرانسه تنظیم می شود. برای انجام هرگونه فعالیت در این زمینه ها ، شما باید شرایط ملی و شرایط لازم را رعایت کنید و به سفارش حرفه ای پزشکان (فقط به زبان فرانسه) ثبت نام کنید.

situation وضعیت شما
پزشک دانشیار یا پزشک پیمانکاری در یک بیمارستان عمومی فرانسه
شما دارای مدرک پزشکی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا می باشید.
شما دارای مدرک تحصیلی هستید که به شما امکان می دهد در کشور خود یا در کشوری که فارغ التحصیل شده اید ، تمرین کنید و مجوز وزیری دریافت کرده اید که توسط وزارت بهداشت به رسمیت شناخته شده است.
به محض ورود به فرانسه ، باید به سفارش حرفه ای پزشکان (فقط به زبان فرانسه) ثبت نام کنید.

ثبت نام ارشد یا دستیار همکار
شما تبعه یک کشور در منطقه همبستگی اولویت دار (ZSP) هستید و توسط خدمات فرهنگی سفارت فرانسه انتخاب شده اید و متعهد هستید که پس از یک سال ارتباط به کشور خود بازگردید.

تعهدات رئیس بیمارستان ها
رئیس بیمارستانی که قصد دارد شما را جذب کند ، پس از تهیه گواهی در مورد توانایی شما در فرانسه ، ابتدا باید با استفاده از فرم 15187 * 02 مجوز کار را دریافت کند.

ویزای شما

ویزای اظهار نظر ، معادل اجازه دهید برای شما نمایش داده شود ، به این نتیجه “travailleur დრო خان” (کارگر موقت) است.
پس از ورود به فرانسه و قبل از شروع کنفرانس ، می توانید با آموزش استاد ای پزشکان (فقط به زبان فرانسه) را بخوانید.

برای مشخص شدن از ملیت ها می توانید با اختیار خاصی داشته باشید ، خانه خود را با “ویژگی های ویژه” کشور خود مشورت کنید.

اسناد اسناد پشتیبان شما
همراه با درخواست ویزا ، شما می توانید مجله کارآیی کنید که به کارفرمای شما اعطا شده است.

مدارک پشتیبان نیاز به وضعیت شخصی و متخصص ایزو در جادوگر ویزا گفته شده است.

خدمات مشاوره ای برای داشتن یک شرکت قدرتمند کارآمد
برای سفر در هتل و در هر مکان مجاور ، توقف خود ، نیازی به ویزا محدودید.

وضعیت
در حال حاضر می توانید با کنفرانس شیکاگو در بین المللی بین المللی روبرو شوید ، این معافیت را برای شما در اختیار شما قرار می دهد.

اگر این روش را رأایت واقعید ، خانه به به تصویری که برای ملیت خود اختیار دارد ، می توانید ببینید.

کارآموزی

کارآموزی حرفه ای (کارآزموده مشاهده شده)
وضعیت
شما می توانید با استفاده از این گزینه و کارفرمای خارجی ،

در یک سازمان آموزش فرانسه ، که می توان به مقام فرانسوی اعلام کرد ؛
در یک شرکت فرانسوی که با استفاده از ارتباط بین المللی ارائه شده است.
ویزا ویزای شما
اگر مدت زمان آموزش از سه ماه بیشتر باشد ، ویزای بیشتری را برای شما فراهم می کند.
در صورت آموزش از سه ماه بیشتر ، می توانید با ویزای مطالب ارائه شده ، شما را با عنوان “stagiaire” (کارآموز) تنظیم کنید. شما می توانید آن را در سه ماه پس از ورود به خود به فرانسه اجازه دهید.
در یک شرکت فرانسوی متعادل به عنوان گروه بین المللی کارفرمایان به عنوان کارفرمایان ، شما می توانید با کمک شما بتوانید به راحتی دریافت کنید و به عنوان یک نماینده (ICT) فعالیت های خود را انجام دهید.

مستندات پشتیبانی شما
شما می توانید با کارفرمای خود ، سازماندهی یا شرکت میزبان توافق نامه آموزشی (pdf) (فقط به زبان فرانسه) امضا کنید. در برنامه ویزا شما درج شده است.

اگر مدت کارآموزی شما از سه ماه فراتر رود ، این توافق نامه را از طریق شرکت فرانسوی یا سازمان آموزشی خود در نظر بگیرید که شرکت می تواند برای مقامات فرانسوی ارسال شود. در اعتماد به نفس این ، اتحادیه که کارآموزی / آموزش شما را ترتیب داده است. شما می توانید این موافقتنامه معتبر را با درخواست ویزا خود محصور کنید.

پزشک متخصص تجاری یا داروساز
در چاروبوبیر بین المللی استان ، می توانید یک دوره آموزشی بین المللی را ببینید.
وضعیت
شما می توانید از پزشک متخصص خود استفاده کنید و یا داروسازی را از بین ببرید.

ویزا ویزای شما
“ویزای مدت زمانی” که شما می توانید با استفاده از “stagiaire” (کارآموز) بخوانید. می توانید خود را در سه ماه پس از ورود به فرانسه تأثیر بگذارید.

مستندات پشتیبانی شما
حتماً قبلاً توافق نامه شخصی با مؤسس تعیین سطح میزبان شماست (pdf) (فقط به زبان فرانسه) برای یک دوره زمانی ماهه ، که می توانید یک بار بار دیگر ارائه کنید. قبل از درخواست ویزا خود باید توسط مقامات فرانسوی تأیید شود.

کارآموزی پرستاری
در چاروبوبرانی های بین المللی بین المللی ها ، می توانیم با یک دوره آموزشی بین المللی از بین بروند.
وضعیت
شما می توانید از مدرک دیپلم پرستاری استفاده کنید که می توانید در کشور مبدأ خود شوید یا در کشوری که فارغ التحصیل شده است ، تحقیق کنید.

ویزا ویزای شما
“ویزای مدت زمانی” که شما می توانید با استفاده از “stagiaire” (کارآموز) بخوانید. می توانید خود را در سه ماه پس از ورود به فرانسه تأثیر بگذارید.

مستندات پشتیبانی شما
حتماً قبلاً توافق نامه شخصی با مؤسس تعیین سطح میزبان شماست (pdf) (فقط به زبان فرانسه) برای یک دوره زمانی ماهه ، که می توانید یک بار بار دیگر ارائه کنید. قبل از درخواست ویزا خود باید توسط مقامات فرانسوی تأیید شود.

کارآموزی مشاهده کنید
شما می توانید یک دوره کارآموزی سه ماهه انجام دهید ، با یک بار بارگیری معتبر خود را نشان دهید ، به عنوان رئیس یک دانشگاه دیگر طراحی کنید.
وضعیت
شما می توانید با استفاده از پزشکی فوق لیسانس پزشکی در کشور خودتان و می توانید در یک طرح بین المللی شرکت دانشگاهی شرکت کنید.

ویزا ویزای شما
ویزای اظهار نظر شما برای شما مختصر 90 روز ارائه شده است. اگر می خواهید به دیدن این موضوع نگاه کنید ، خانه را به کلانتری خود (فرانسه) در فرانسه مشاهده کنید.

مستندات پشتیبانی شما
شما می توانید یک مرکز آموزشی (pdf) (فقط به زبان فرانسه) با موسسه بهداشت عمومی امضائی کنید.

منبع

پیام بگذارید