موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

پرسش و پاسخ ویزای کانادا

پرسش و پاسخ ویزای کانادا نامه پیشنهاد شغلی چیست؟

پرسش و پاسخ ویزای کانادا

نامه پیشنهاد شغلی سندی است که یک کارفرمای کانادایی به شما (به عنوان یک کارگر موقت) می دهد. این نامه جزئیات کار شما را توضیح می دهد.

به طور کلی ، نامه پیشنهادی شغلی (یا نامه شغلی) نسبت به یک قرارداد کمتر جزئیات دارد.

نامه شامل اطلاعات به موارد زیر مربوط می شود:

پرداخت و کسر از پرداخت شما
وظایف شغلی شما
شرایط اشتغال ، مانند ساعات کار
اگر شما به ارزیابی تأثیر بازار کار (LMIA) نیاز دارید ، یک کپی از نامه پیشنهاد شغلی خود را به درخواست اجازه کار خود ضمیمه کنید.

“پیشنهاد اشتغال” با “نامه پیشنهادی شغلی” برابر نیست. اگر کارفرما برای استخدام شما به LMIA نیاز نداشته باشد، آنها باید پیشنهاد کار را به پرتال کارفرما ارائه دهند. پس از آن، پورتال یک شماره پیشنهاد استخدامی تولید می کند که شما زمان اپلای برای مجوز کارتان به آن نیاز خواهید داشت.

معافیت های موردپذیرش برای کارفرمایان
برخی از کارفرمایان دارای معافیت LMIA نیازی به ارائه پیشنهاد اشتغال ندارند و آنها پیشنهادی برای شماره اشتغال برای شما نخواهند داشت. نحوه دریافت مجوز کار برای این مشاغل را پیدا کنید.

پیشنهاد شغلی – مهاجران ماهر (ورود سریع) چیست؟

Offer of employment – Skilled immigrants (Express Entry)

اگر یک پیشنهاد شغلی (پیشنهاد اشتغال منظم) دارید ، شما باید پروفایل ورود فوری (اکسپرس اینتری) خود را در حساب خود با این موارد به روز کنید:

تاریخ شروع
نام و آدرس کارفرما
شماره ارزیابی اثرات بازار کار (LMIA) (در صورت داشتن)
کد طبقه بندی ملی شغلی (NOC) مربوط به شغل

پیشنهاد شغلی شما باید:

در حال نوشتن باشد
از سفارت ، کمسیون عالی یا کنسولگری در کانادا نباشد
شامل جزئیات شغلی که به شما ارائه می دهند، باشد؛ مانند:
پرداخت و کسورات شما
وظایف شغلی شما
شرایط اشتغال ، مانند ساعات کاری شما

اجازه کار به تنهایی پیشنهاد کار نیست ، حتی اگر مجوز کار آزاد باشد.

پیشنهاد شغلی شما باید سایر معیارهای زیر را نیز داشته باشد تا تحت برنامه ورود فوری (اکسپرس اینتری) که شما واجد شرایط آن هستید، معتبر باشد.

کارگران ماهر فدرال و کلاس تجربه در کانادا
یک پیشنهاد شغلی معتبر باید شامل موارد زیر باشد:

توسط یک کارفرما فراهم آمده باشد
مداوم
پرداختی داشته باشد
تمام وقت (حداقل 30 ساعت در هفته)

حداقل به مدت یک سال پس از صدور ویزای اقامت دائم شما باشد
فصلی نباشد
در شمار شغل های NOC باشد:
مهارت نوع 0 یا
مهارت های سطح A یا B

همچنین باید فراهم آمده باشد:

توسط یک کارفرما با LMIA مثبت جدید که این پیشنهاد را تأیید می کند و شما و موقعیت شما را معرفی می کند یا
اگر در حال حاضر در کانادا مشغول کار NOC 0 ، A یا B هستید با مجوز کاری که براساس LMIA صادر شده است ، و:
شما در حال کار برای یک کارفرمای ذکر شده در مجوز کار خود هستید
مجاز به کار در کانادا در روز درخواست ویزای اقامت دائم و هنگام صدور ویزا هستید
اگر شما به عنوان اقامت دائم پذیرفته شده باشید ، کارفرمای فعلی شما به شما پیشنهاد داده است که حداقل یک سال به شما شغل تمام وقت بدهد.

اگر اجازه کار معتبری برای کار NOC 0 ، A یا B دارید که از نیاز به LMIA معاف نیست ، و شما:
در حال حاضر برای کارفرمای مشخص شده در مجوز کار مشغول به کار هستید
یک سال تجربه کار تمام وقت (یا مقدار مساوی کار نیمه وقت) را برای آن کارفرما داشته باشید
حداقل یک سال پس از صدور ویزای اقامت دائم شما ، یک پیشنهاد کار معتبر از آن کارفرما داشته باشید

کارگران تجارت ماهر فدرال
یک پیشنهاد شغلی معتبر باید شامل موارد زیر باشد:

توسط حداکثر دو کارفرما فراهم آمده باشد
برای کار مداوم ، پولی و تمام وقت (حداقل 30 ساعت در هفته)
حداقل برای یک سال
در یک مشاغل تجاری ماهر (مشاغل دارای کد NOC 2016 که با 72 ، 73 ، 82 ، 92 و همچنین 632 و 633 شروع می شوند)

همچنین باید فراهم آمده باشد:

توسط کارفرما (بازدید کنندگان) که دارای یک LMIA مثبت جدید هستند که پیشنهاد را تأیید می کند و شما و موقعیت شما را نام گذاری می کند یا اگر در حال حاضر در کانادا در شغل تجارت ماهر مشغول به کار هستید ، یک مجوز کاری که براساس LMIA مثبت صادر شده است ، دارید:
شما در حال کار برای یک کارفرمای ذکر شده در مجوز کار خود هستید.
مجاز به کار در کانادا در روزی که درخواست ویزای اقامت دائم و هنگام صدور ویزا را دارید ، کار می کنید
اگر شما به عنوان اقامت دائم پذیرفته باشید ، در شغلی که در همان سطح سه رقمی NOC با شغل فعلی شما باشد ، کارفرمای فعلی شما به شما پیشنهاد می کند که تمام وقت کار کند یا حداقل

شما برای یکی از مشاغل تجاری ذکر شده مجاز ، اجازه کار معتبری دارید و از نیاز به LMIA معاف نیست ، و شما:
در حال حاضر برای کارفرمای مشخص شده در مجوز کار مشغول به کار هستید
یک سال تجربه کار تمام وقت (یا مقدار مساوی کار نیمه وقت) را برای کارفرما(های) در مجوز کار خود که در حال ارائه پیشنهاد است و
حداقل یک سال پس از صدور ویزای اقامت دائم شما ، یک پیشنهاد کار معتبر از آن کارفرما داشته باشید

نمونه هایی از پیشنهاد شغلی معتبر و غیر معتبر
در هر دو مثال، LMIA از پیشنهاد شغلی که در بالا گفته شد، پشتیبانی می کند یا از نیاز به LMIA معاف می باشد.

مثال 1
دو شرکت یک اپراتور تجهیزات سنگین را استخدام می کنند. LMIA هر دو را لیست می کند. هر کارفرمای حداقل 16 سال کار در هفته برای حداقل یک سال ارائه می دهد.

این پیشنهاد شغلی معتبر است.

مثال 2
یک شرکت ساخت و ساز برای 25 ساعت در هفته موقعیتی را به لوله کشی ارائه می دهد. این به صورت غیر قراردادی است

این پیشنهاد شغلی معتبر نیست. شغل باید حداقل 30 ساعت در هفته باشد تا تمام وقت باشد.

مشاغل معاف از نیاز به LMIA
فقط دو دلیل وجود دارد که کارفرما در ارائه پیشنهاد شما نیازی به دریافت LMIA جدید ندارد:

اگر قبلاً بر اساس آن LMIA مجوز کار برای آنها کار کرده اید
اگر در شغلی کار می کنید که نیازی به LMIA ندارد
در مورد مشاغل معاف از این اطلاعات بیشتر کسب کنید.

کارفرمای شما باید LMIA جدید دریافت کند اگر:

اجازه کار شما منقضی شده است
شما روی مجوز کار باز کار می کنید
یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرما دارید که در مجوز کار شما ذکر نشده است
آیا می توانید کار را انجام دهید؟
افسران ما باید متقاعد شوند كه شما:

قادر به انجام کارهایی که ارائه می دهید
به محض حضور در کانادا ، مجوز یا مجوز از سازمان تنظیم کننده مربوط را دریافت خواهید کرد (اگر این کار در کانادا تنظیم شده باشد)
استانها و قلمروها وظیفه تعیین حرفه و تجارت را در صلاحیت خود دارند. الزامات تعیین و صدور گواهینامه براساس استان متفاوت است. در مورد مجوزها و الزامات نظارتی برای حرفه های خاص اطلاعات بیشتری کسب کنید یا با نهاد مربوطه در استان / قلمرو که قصد زندگی خود را دارید تماس بگیرید.

منبع

پیام بگذارید