موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

استعدادهای بین المللی و جذابیت اقتصادی در فرانسه

استعدادهای بین المللی و جذابیت اقتصادی

(International talents and economic attractiveness)

استعدادهای بین المللی

ویزای تفسیر ، معادل اجازه دادن به شما نمایش داده شده ، به این وسیله “travailleur დრო خان” (کارگر موقت) است.
پس از ورود به فرانسه و قبل از شروع کنفرانس ، می توان با آموزش استاد ای پزشکان (فقط به زبان فرانسه) را بخوانید.

برای ارائه خدمات از ملیت ها می توان با محدودیت خاص ، با دیدن خود ، خانه خود را با “ویژگی های ویژه” کشور خود مشورت کرد.

اسناد اسناد پشتیبان شما
همراه با درخواست ویزا ، شما می توانید مجله کارآییک را که به کارفرمای شما اعطا شده است.

کارتک پشتیبان به وضعیت شخصی و متخصص ایزو در جادوگر ویزا نیاز است.

خدمات مشاوره ای برای داشتن یک شرکت قدرتمند کارآمد
برای سفر در هتل و در هر مکان مجاور ، توقف خود ، نیازی به ویزا محدودید.

وضعیت
در حال حاضر می توانیم با کنفرانس شیکاگو در بین المللی بین المللی روبرو ، این معافیت را برای شما در اختیار شما قرار دهند.

اگر این روش را رأایت واقعیید ، خانه به به تصویری که برای ملیت خود اختیار دارد ، می توانید مشاهده کنید.

کارآموزی

کارآموزی حرفه ای (کارآزم تلفظ شده)
وضعیت
شما می توانید با استفاده از این گزینه و کارفرمای خارجی ،

در یک سازمان آموزش فرانسه ، می توان به مقام فرانسوی اعلام کرد ؛
در یک شرکت فرانسوی که با استفاده از بین المللی بین المللی ارائه شده است.
ویزا ویزای شما
اگر مدت زمان آموزش از سه ماه بیشتر لذت ببرید ، ویزای تصدی را برای شما امکان پذیر می کنیم.
در بخش آموزش از سه ماه بیشتر ، می توان با ویزای مطالب ارائه شده ، شما را با عنوان “stagiaire” (کارآموز) تنظیم کرد. شما می توانید آن را در سه ماه پس از ورود به خود به فرانسه اجازه دهید.
در یک شرکت فرانسوی متعادل به عنوان گروه بین المللی کارفرمایان به عنوان کارفرمایان ، شما می توانید با کمک شما بتوانید به شما امکان پذیر شود و به عنوان یک نماینده (ICT) فعالیت های خود را انجام دهید.

مستندات ارائه شما
شما می توانید با کارفرمای خود ، سازماندهی کنید یا شرکت میزبان توافق نامه آموزشی (pdf) (فقط به زبان فرانسه) امضا کنید. در برنامه ویزا شما درج شده است.

اگر مدت کارآموزی شما از سه ماه فراتر رود ، این توافق نامه را از طریق شرکت فرانسوی یا سازمان آموزشی خود در نظر بگیرید که می تواند برای شرکت های رسمی بتواند فرانسوی ارسال شود. در اعتماد به نفس این ، اتحادیه که کارآموزی / آموزش شما را می توان برای دادن استر. شما می توانید این موافقتنامه معتبر را با درخواست ویزا خود محصور کنید.

پزشک متخصص تجاری یا داروساز
در چاروبوبیر بین المللی استان ، می توانید یک دوره آموزشی بین المللی را ببینید.
وضعیت
شما می توانید از پزشک متخصص خود استفاده کنید و یا داروسازی را از بین ببرید.

ویزا ویزای شما
“ویزای مدت زمانی” که می توانید با استفاده از “stagiaire” (کارآموز) بخوانید. می توانید خودتان را در سه ماه پس از ورود به فرانسه تأثیر بگذارید.

مستندات ارائه شما
حتماً قبلاً توافق نامه شخصی با مؤسسات سطح میزبانبانست (pdf) (فقط به زبان فرانسه) برای یک دوره زمانی ماهه ، می توانید یک بار دیگر بار دیگر ارائه دهید. قبل از درخواست ویزا خود باید توسط مقامات فرانسوی تأیید شود.

کارآموزی پرستاری
در چاروبوبرانی های بین المللی بین جهانی ها ، می توانیم با یک دوره آموزشی بین المللی از بین بروند.
وضعیت
شما می توانید از مدرک دیپلم پرستاری استفاده کنید که می توانید در کشور مستقر شوید و خودتان بتوانید یا در کشوری که فارغ التحصیل شده است ، تحقیق کنید.

ویزا ویزای شما
“ویزای مدت زمانی” که می توانید با استفاده از “stagiaire” (کارآموز) بخوانید. می توانید خودتان را در سه ماه پس از ورود به فرانسه تأثیر بگذارید.

مستندات ارائه شما
حتماً قبلاً توافق نامه شخصی با مؤسسات سطح میزبانبانست (pdf) (فقط به زبان فرانسه) برای یک دوره زمانی ماهه ، می توانید یک بار دیگر بار دیگر ارائه دهید. قبل از درخواست ویزا خود باید توسط مقامات فرانسوی تأیید شود.

مشاهده کارآموزی
شما می توانید یک دوره کارآموزی سه ماهه انجام دهید ، با یک بار بارگیری معتبر خود را مجاز کنید ، به عنوان رئیس جمهور یک دانشگاه دیگر طراحی کنید.
وضعیت
شما می توانید با استفاده از پزشکی فوق لیسانس پزشکی در کشور خود و می توانید در یک شرکت بین المللی شرکت دانشگاهی شرکت کنید.

ویزا ویزای شما
ویزای تفسیر شما برای شما مختصر 90 روز اضافه شده است. اگر می توانید به دیدن این موضوع نگاه کنید ، خانه را به کلانتری خود (فرانسه) در فرانسه مشاهده کنید.

مستندات ارائه شما
شما می توانید یک مرکز آموزشی (pdf) (فقط به زبان فرانسه) با موسسه بهداشت عمومی امضائیکی.

کارمند بسیار ماهر
situation وضعیت شما
قرارداد کار شما برابر یا بیشتر از یک سال است.
شما باید یک مدرک تحصیلی را داشته باشید که حداقل سه سال از تحصیلات عالی اعطا شده توسط یک مؤسسه آموزش عالی به رسمیت شناخته شده دولتی برخوردار باشد یا حداقل دارای پنج سال تجربه حرفه ای قابل مقایسه باشد.
حقوق و دستمزد شما باید حداقل برابر 1.5 برابر میانگین حقوق ناخالص مرجع تعیین شده سالانه با حكم وزیر مهاجرت باشد (35،891 یورو از تاریخ 26 ژوئن 2016).
visa ویزای شما
ویزای اقامت طولانی ، همراه با بیانیه “استعداد گذرنامه” “carte bleue européenne” (اجازه اقامت ماهر – کارت آبی اتحادیه اروپا) ، به شما این امکان را می دهد که در دو ماه بعد از ورود به فرانسه ، برای درخواست اقامت چند ساله اقدام کنید. مدت آن برابر با مدت قرارداد کار است و حداکثر چهار سال اعتبار دارد.

اگر مربوط به یک قرارداد دائمی باشد که از دوازده ماه بیشتر نباشد ، شما با ویزای اقامت طولانی ، معادل مجوز اقامت (VLS / TS) ، همراه با عبارت “talent pasport” صادر می شوید. شما باید آن را ظرف سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

documentation مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر هرگونه اسناد پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی شما ، باید فرم درخواست ویزا خود را به فرم 15615 * 01 که توسط کارفرمای آینده شما پر شده و همراه با اسناد و مدارک توجیه کننده وضعیت شرکت بپیوندید.

شما یک فرد خود اشتغالی هستید یا به یک حرفه لیبرال مشغول هستید
شما قصد دارید:

در فرانسه یک تجارت ایجاد کنید یا یکی از آنها را کنترل کنید
situation وضعیت شما
می توانید ثابت کنید که یک پروژه ایجاد واقعی و جدی در تجارت در فرانسه دارید. با این وجود ، به استثناء ، به دست آوردن سهام در یک شرکت منجر به کنترل ممکن است بسته به ماهیت و ویژگی های پروژه ، یک پروژه ایجاد مشاغل تلقی شود.
این شرکت می تواند تجاری ، صنایع دستی یا صنعتی باشد. این سه دسته تابع مقررات ویژه ای هستند که در حقوق فرانسه قابل اجرا است.
شما باید حداقل 30،000 یورو در پروژه سرمایه گذاری کنید.
شما باید یک مدرک حداقل معادل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشید یا بتوانید حداقل پنج سال تجربه حرفه ای را در یک سطح قابل مقایسه ثابت کنید.
visa ویزای شما
ویزا طولانی مدت برای شما صادر می شود که دارای عبارت “استعداد Passeport” “فعالیت های کاریابی” (اجازه اقامت ماهر – خالق کسب و کار) است. در دو ماه پس از ورود به فرانسه ، می توانید برای اقامت چند ساله درخواست اقامت کنید. حداکثر مدت اعتبار چهار سال است.

اگر مدت زمان اقامت شما کمتر از دوازده ماه باشد ، شما با ویزای اقامت طولانی ، معادل مجوز اقامت (VLS / TS) ، همراه با عبارت “استعداد Passeport” (بدون هیچ اظهارنامه) صادر می شوید. شما باید آن را در سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

documentation مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر هرگونه اسناد پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی شما ، شما باید مدارکی را که اثبات ماهیت واقعی و جدی پروژه شماست و جزئیات مربوط به میزان سرمایه گذاری شخصی خود را نشان می دهید ، با درخواست ویزا درج کنید.

یک سرمایه گذاری اقتصادی مستقیم انجام دهید
situation وضعیت شما
این سرمایه گذاری علاقه مندی ماندگار در شرکت گیرنده را به شما ارائه می دهد. این شامل:

سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی (سرمایه گذاری بیش از 10٪ از سهام ، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و افزایش سرمایه)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری مجدد (سهم غیر قابل توزیع از درآمد عملیاتی شرکت های تابعه و سایر سرمایه گذاری ها).
وام های بین شرکت های وابسته (یعنی وام مستقیم بین سرمایه گذاران و شرکت هایی که آنها در آن سرمایه گذاری کرده اند یا وام بین شرکت های متعلق به همان گروه).
visa ویزای شما
ویزای اقامت طولانی شما با جمله “استعداد Passeport” “investisseur économique” (اجازه اقامت ماهر – سرمایه گذار) صادر می شود. در دو ماه پس از ورود به فرانسه ، می توانید برای اقامت چند ساله درخواست اقامت کنید. حداکثر مدت اعتبار چهار سال است.

اگر مدت زمان اقامت شما کمتر از دوازده ماه باشد ، شما با ویزای اقامت طولانی معادل مجوز اقامت (VLS / TS) همراه با بیانیه “استعداد Passeport” (همراه با بیانیه دیگری) صادر می شوید. شما باید آن را در سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

documentation مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر هرگونه اسناد پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی شما ، شما باید با درخواست ویزا خود درمورد سرمایه گذاری و اسناد خود اثبات کنید تا بتوانید علاقه پایدار شرکتهای ذینفع را ارزیابی کنید.

شرکت در یک پروژه اقتصادی نوآورانه که توسط یک نهاد عمومی به رسمیت شناخته شده است
situation وضعیت شما
شما می توانید پروژه اقتصادی نوآورانه ای را که می خواهید در فرانسه توسعه دهید ، توجیه کنید. پروژه شما باید از قبل توسط یک نهاد عمومی به رسمیت شناخته شود.

visa ویزای شما
ویزا طولانی مدت برای شما صادر می شود که دارای عبارت “استعداد Passeport” “پیشگام اقتصادی پروژه” (مجوز اقامت ماهر – پروژه اقتصادی نوآورانه) است. در دو ماه پس از ورود به فرانسه ، می توانید برای اقامت چند ساله درخواست اقامت کنید. حداکثر مدت اعتبار چهار سال است.

اگر مدت زمان اقامت شما کمتر از دوازده ماه باشد ، ویزای طولانی مدت برای شما صادر می شود. معادل مجوز اقامت (VLS / TS). تحمل این عبارت “استعداد گذرنامه” (بدون بیان دیگر). شما باید آن را در مدت سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

documentation مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر هرگونه اسناد پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای خود که در ویزای ویزا ذکر شده است ، باید با درخواست ویزا ، سند اعلان را از نهاد عمومی ضمیمه کنید. شما باید اثبات کنید که آیا به اندازه کافی از معاش زندگی دارید ، یعنی حداقل معادل حداقل حقوق قانونی در فرانسه برای یک کارگر تمام وقت.

قرار ملاقات شرکتی در یک شرکت فرانسوی را انجام دهید
situation وضعیت شما
شما حداقل به مدت سه ماه به عنوان کارمند یا افسر شرکتی در یک شرکت یا یک شرکت از همان گروه کار کرده اید.
شما باید یک وظیفه را در اختیار داشته باشید تا بتوانید به نماینده قانونی در قلمرو فرانسه به نمایندگی از این نهاد عمل کنید.
حقوق شما باید حداقل سه برابر حداقل حقوق قانونی در فرانسه برای یک کارگر تمام وقت باشد.
visa ویزای شما
ویزا طولانی مدت برای شما صادر می شود که دارای عبارت “استعداد Passeport” “اجباری اجتماعی” (مجوز اقامت ماهر – نماینده شرکت) است. در دو ماه پس از ورود به فرانسه ، می توانید برای اقامت چند ساله درخواست اقامت کنید. حداکثر مدت اعتبار چهار سال است.

اگر مدت زمان اقامت شما کمتر از دوازده ماه باشد ، شما با ویزای اقامت طولانی ، معادل مجوز اقامت (VLS / TS) ، همراه با عبارت “استعداد Passeport” (بدون هیچ اظهارنامه) صادر می شوید. شما باید آن را در مدت سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

documentation مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر هرگونه اسناد پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای شما که در ویزای ویزا ذکر شده است ، باید با درخواست ویزا خود ، این حکم را نیز در اختیارتان قرار دهید ، این اجباری که به شما امکان می دهد به عنوان نماینده قانونی در قلمرو فرانسه عمل کنید و جزئیاتی درباره پاداش دریافت خواهید کرد.

شما می توانید اعتبار ملی یا بین المللی خود را اثبات کنید
شما قصد دارید:

در یک فعالیت در فرانسه شرکت کنید که به اعتبار ملی یا بین المللی شما مرتبط باشد
situation وضعیت شما
شما قصد دارید در فرانسه در زمینه های علمی ، ادبیات ، هنر ، دانشگاه ، آموزش و ورزش فعالیت کنید.
اقامت شما در فرانسه باید بیش از سه ماه باشد.
شما باید اثبات کنید که آیا به اندازه کافی از معاش زندگی دارید ، یعنی حداقل معادل حداقل حقوق قانونی در فرانسه برای یک کارگر تمام وقت.
visa ویزای شما
ویزا طولانی مدت برای شما صادر می شود که دارای عبارت “استعداد Passeport” “renommée natione ou internationale” (اجازه اقامت ماهر – شخصی با اعتبار ملی یا بین المللی) می باشد. در دو ماه پس از ورود به فرانسه ، می توانید برای اقامت چند ساله درخواست اقامت کنید. حداکثر مدت اعتبار چهار سال است.

اگر مدت زمان اقامت شما کمتر از دوازده ماه باشد ، شما با ویزای اقامت طولانی معادل مجوز اقامت (VLS / TS) همراه با بیانیه “استعداد Passeport” (همراه با بیانیه دیگری) صادر می شوید. شما باید آن را در سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

documentation مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر هرگونه اسناد پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای شما که در ویزای ویزا ذکر شده است ، باید کلیه اسناد مربوطه را که هنوز تهیه نشده یا مشخص نشده است ، ارسال کنید.

شهرت شما در دامنه شما و شناخت شما در این محیط حرفه ای؛
ماهیت ، هدف و مدت زمان اجرای پروژه شما در قلمرو فرانسه؛
منابع مالی یا منابعی که به طریقی دسترسی داشته باشید.

شما مجری هستید یا اثری ادبی یا هنری ایجاد کرده اید
شما به عنوان یک مجری کار می کنید یا اثری ادبی یا هنری ایجاد کرده اید:

شما به عنوان مجری استخدام شده اید
situation وضعیت شما

شما می خواهید به مدت یک ماه بیش از سه ماه در قلمرو فرانسه به عنوان یک مجری کار کنید که توجیه شده توسط یک یا چند قرارداد کاری است که توسط کارفرمای شما در فرم 15617 * 01 اعلام شده و همراه با اسناد پشتیبان در مورد وضعیت شرکت و هر گونه مجوز سرگرمی مرتبط است.

visa ویزای شما
ویزا طولانی مدت برای شما صادر می شود که عبارت “استعداد passeport” “حرفه هنرمند و فرهنگ” (اجازه اقامت ماهر – حرفه هنری و فرهنگی) را داشته باشد. در دو ماه پس از ورود به فرانسه ، می توانید برای اقامت چند ساله اجازه اقامت را بدهید. مدت اعتبار بستگی به ماهیت و مدت مشاغل و یا قراردادهای کاری که ارائه می دهید خواهد بود و حداکثر برای مدت چهار سال معتبر خواهد بود.

اگر مدت زمان اقامت شما کمتر از دوازده ماه باشد ، شما با ویزای اقامت طولانی ، معادل مجوز اقامت (VLS / TS) ، همراه با عبارت “استعداد Passeport” (بدون هیچ اظهارنامه) صادر می شوید. شما باید آن را در سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

documentation مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر هرگونه اسناد پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای شما که در ویزای ویزا ذکر شده است ، همراه با درخواست ویزا ، باید فرم مورد نظر را نیز بطور صحیح توسط کارفرمایان خود تکمیل کنید.

شما باید اثبات منابع مالی خود را ، که اساساً ناشی از فعالیت شماست ، برای مدت زمان اقامت برنامه ریزی شده شما حداقل معادل 70٪ حداقل دستمزد قانونی در فرانسه برای یک کارگر تمام وقت برای هر ماه اقامت در کشور ارائه دهید. فرانسه.

علاوه بر منابعی که از فعالیت شما ایجاد می شود ، ممکن است منابع خود شما نیز تا حدود 49٪ از کل منابع موردنیاز در نظر گرفته شود.

هرگونه پرداخت سود بیکاری که توسط مقامات فرانسوی پرداخت می شود قابل بررسی نیست.

به عنوان یک مجری خود اشتغالی
situation وضعیت شما
شما می توانید برای انجام فعالیت خود به عنوان مجری یا خالق یک اثر ادبی یا هنری در قلمرو فرانسه ، حداقل مدت زمان سه ماه مشغول تولید یا عملکرد را توجیه کنید.

visa ویزای شما
ویزا طولانی مدت برای شما صادر می شود که عبارت “استعداد passeport” “حرفه هنرمند و فرهنگ” (اجازه اقامت ماهر – حرفه هنری و فرهنگی) را داشته باشد. در دو ماه پس از ورود به فرانسه ، می توانید برای اقامت چند ساله درخواست اقامت کنید. مدت اعتبار بستگی به ماهیت و مدت مشاغل و یا قراردادهای کاری که ارائه می دهید خواهد بود و حداکثر برای مدت چهار سال معتبر خواهد بود.

اگر مدت زمان اقامت شما کمتر از دوازده ماه باشد ، شما با ویزای اقامت طولانی ، معادل مجوز اقامت (VLS / TS) ، همراه با عبارت “استعداد Passeport” (بدون هیچ اظهارنامه) صادر می شوید. شما باید آن را در سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

documentation مستندات پشتیبانی شما
علاوه بر هرگونه اسناد پشتیبان مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای شما که در ویزای ویزا ذکر شده است ، همراه با درخواست ویزا ، باید کلیه اسنادی را که بر نقش شما به عنوان یک هنرمند یا خالق یک اثر ادبی یا هنری اثبات می شود ، ارائه دهید ، تعامل خود را در فرانسه انجام دهید. و منابع مالی شما

شما باید اثبات منابع مالی خود را ، که اساساً ناشی از فعالیت شماست ، برای مدت زمان اقامت برنامه ریزی شده شما حداقل معادل 70٪ حداقل دستمزد قانونی در فرانسه برای یک کارگر تمام وقت برای هر ماه اقامت در کشور ارائه دهید. فرانسه. مثال: قرارداد با گالری ، کمیسیون هنری و غیره.

منبع

پیام بگذارید