موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای کارمندان جوان فرانسه

ویزای کارمندان جوان (Young employees)

ویزای کارمندان جوان

برای ارتقاء مبادلات بین المللی بین جوانان ، فرانسه چندین توافقنامه دوجانبه با کشور امضا کرده است.
مبادله متخصصان جوان بین برخی کشورها
شرایط
کشور شما با فرانسه توافق دو جانبه امضا کرده است:
برای دیدن اینکه کشور شما توافق نامه ای را امضا کرده است ، لطفاً با بخش “ویژگی های ویژه” برای کشور خود مشورت کنید.
شما در حال کار هستید.
شما می خواهید با کار در یک شرکت در فرانسه دانش حرفه ای ، زبانی یا فرهنگی خود را بهبود بخشید.
شما باید شرایط سنی مندرج در این توافقنامه را رعایت کنید.
شما باید یک پرونده درخواست تهیه کرده و آن را به “Direction de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration” (OFII) یا هیئت نمایندگی آن در کشور خود ارسال کنید. این برنامه باید شامل پروانه کار OFII باشد که کارفرمای آینده شما به بخش “Direction Territoriale” de L’OFII ارسال کرده است.

پس از تکمیل درخواست شما ، بخش OFII درخواست شما را به کنسولگری مسئول بررسی درخواست ویزا خود ارسال می کند.

visa ویزای شما
ویزای اقامت طولانی شما معادل مجوز اقامت (VLS / TS) صادر می شود که دارای عبارت “jeune حرفه ای” (حرفه ای جوان) است. شما باید آن را در سه ماه پس از ورود خود به فرانسه اعتبار دهید.

برنامه ویزای تعطیلات کار
این ویزا عمدتا برای جوانان بین 18 تا 30 سال (و تا 35 سالگی در کشورهای خاص) مورد استفاده قرار می گیرد. ویزای تعطیلات کار برای اهداف فرهنگی و گردشگری صادر می شود اما به شما امکان می دهد تا به منظور به دست آوردن منابع مالی خود در کارهای موقت شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً با شرایط برنامه تعطیلات کاری مشورت کنید.

منبع

پیام بگذارید