موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای فرد شاغل یا فعالیت آزاد فرانسه

ویزای فرد شاغل یا فعالیت آزاد

(Self employed person or liberal activity)

ویزای فرد شاغل

شما می خواهید برای ایجاد یا شرکت در فعالیت ها به عنوان یک فرد خود اشتغالی یا یک فعالیت آزاد در فرانسه به فرانسه بیایید:

ایجاد یا شرکت در یک فعالیت اقتصادی
وضعیت شما
شما می خواهید در یک فعالیت تجاری ، صنعتی ، صنعتگری یا کشاورزی ایجاد کنید یا در یک حرفه آزاد در فرانسه مشغول به کار شوید.

ویزای شما
ویزای اقامت طولانی شما ، معادل مجوز اقامت (VLS / TS) ، همراه با عبارت “کارآفرین / حرفه ای آزاد” (خود اشتغالی در حرفه آزاد شده حرفه ای) صادر می شود.

این اعتبار به مدت یک سال به شرط درخواست صدور ویزای خود در پانزده روز پس از ورود به فرانسه انجام می شود. به محض رسیدن ، باید کلیه تشریفات رسمی را در اختیار شما بگذارید که به شما اجازه می دهد فعالیت حرفه ای خود را در فرانسه انجام دهید.

مستندات پشتیبانی شما
اگر می خواهید یک کسب و کار جدید را راه اندازی کنید ، باید بتوانید قابلیت های اقتصادی پروژه خود را نشان دهید. اگر می خواهید در یک حرفه آزاد یا در فعالیتی که قبلاً ایجاد شده است کار کنید ، باید بتوانید ثابت کنید که منابع مالی کافی دارید یعنی معادل حداقل دستمزد قانونی در فرانسه برای یک کارگر تمام وقت.

مدارک پشتیبان مورد نیاز مربوط به وضعیت شخصی و حرفه ای شما در جادوگر ویزا ذکر شده است.

نکته مهم: اگر فعالیت شرکت شما یا حرفه آزادی که شما در آن مشغول به کار هستید مشمول مقررات خاص است ، شما باید از نظر مدارک تحصیلی / دیپلم و همچنین هر شرایط دیگر شرایط را رعایت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً با لیست حرفه های تنظیم شده مشورت کنید.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً مشورت کنید: Business France و کارآفرین Agence France (فقط به زبان فرانسه).

به عنوان پزشک پزشکی خصوصی راه اندازی شد
وضعیت شما
شرایط توسط دولت فرانسه تعیین شده است و به تابعیت ، مدارك تحصیلی و به دستور پزشكان مرتبط است (به فهرست ملی های دارای حق استفاده از دارو در فرانسه (pdf) فقط به زبان فرانسه مراجعه كنید). شما باید قبل از درخواست ویزا خود کلیه تعهدات اداری را با مقامات فرانسوی انجام داده باشید.

ویزای شما
ویزای طولانی مدت معادل مجوز اقامت برای شما صادر می شود که باید طی سه ماه پس از ورود به فرانسه اعتبار خود را صادر کنید.

سهولت در جذابیت اقتصادی فرانسه را آسان تر می کند
اگر فعالیت شما به جذابیت اقتصادی فرانسه کمک می کند ، می توانید برای “پاسپورت استعدادی” اقدام کنید.

این امر به شما اجازه می دهد تا مدت زمان پروژه خود را برای یک دوره چهار ساله اولیه در فرانسه بمانید. به محض ورود به فرانسه می توانید همراه خانواده باشید. به آنها اجازه اجازه اقامت داده می شود که به آنها اجازه می دهد برای مدت مشابه کار کنند.

منبع

پیام بگذارید