موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای هدف های حرفه ای فرانسه

ویزای هدف های حرفه ای

(Professional purpose) 

ویزای هدف های حرفه ای

شرکت در یک فعالیت حرفه ای در فرانسه بسته به وضعیت شما ، چه شما خود اشتغالی ، چه کارمند ، چه شغل و طول مدت اقامت خود ، بستگی به تشریفات مختلفی دارد.

به عنوان یک فرد شاغل، می توانید:

برای انجام وظایف تجاری و حرفه ای خود به فرانسه بیایید.
شما می خواهید در یک فعالیت خود اشتغالی یا در یک فعالیت لیبرال شرکت کنید یا شرکت کنید.
به عنوان کارمند ، می توانید:

برای ارائه خدمات توسط کارفرمای خود ارسال شود.
شرکت در حین تحرک در گروه داخل در حالی که به طور قراردادی به عنوان یک ICT به عنوان کارفرمای خود به کارفرمای خود متصل هستید یا با یک شرکت فرانسوی که میزبان شماست ، یک قرارداد محلی داشته باشید.
شما برای مدت معینی یا یک دوره نامشخص توسط یک کارفرمای فرانسوی استخدام شده اید. این ممکن است یک قرارداد فصلی باشد.
دنبال کردن یک دوره حرفه ای در یک سازمان آموزشی یا یک شرکت.
نکته مهم: برخی از مشاغل (پزشکان ، معلمان و غیره) قبل از اینکه بتوانند در فعالیت خود شرکت کنند باید شرایط خاصی را رعایت کنند.

اگر جذابیت اقتصادی فرانسه را به عنوان یک کارمند یا یک شخص خود اشتغالی ایجاد می کنید ، به عنوان مثال یک “استعداد بین المللی” ، می توانید خانواده خود را برای همراهی شما برای مدت طولانی در فرانسه ترتیب دهند.

مقررات ویژه و مطلوب تری برای کارمندان جوان در نظر گرفته شده است.

هدف های حرفه ای شامل انواع ویزای زیر می گردد:

سفر تجاری (Business travel)
فرد شاغل یا فعالیت لیبرال (Self employed person or liberal activity)
جستجوی شغل – ایجاد مشاغل (Job Search – Business Creation)
استخدام دارای حقوق (Salaried employment)
استعدادهای بین المللی و جذابیت اقتصادی (International talents and economic attractiveness)
کارمندان جوان (Young employees)

لینک های مفید:

تجارت فرانسه: آژانس ملی حمایت از توسعه بین المللی اقتصاد فرانسه؛
به فرانسه خوش آمدید: بستر کارگران خارج از کشور در فرانسه.

منبع

پیام بگذارید