موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای هدف خانواده فرانسه

ویزای هدف خانواده (Family purpose)

ویزای هدف خانواده

اگر می خواهید بدون اسکان دائمی خانواده خود دیدار کنید ، با مراجعه به بخش اقامت توریستی و خصوصی ، شرایط را بررسی کنید.

اگر می خواهید به یک عضو خانواده بمانید یا در فرانسه اقامت داشته باشید ، مدارک پشتیبان و ماهیت ویزایی که باید برای آن درخواست کنید بستگی به ملیت ، ارزیابی روابط خانوادگی و مدت و دلیل اقامت شما دارد:

وی / یک عضو اتحادیه اروپا / EEA است.
او / او فرانسوی است.
وی / یک تبعه خارجی است که در فرانسه ساکن است.
اگر در فرانسه زندگی می کنید و می خواهید فرزند خردسالی را که در خارج از فرانسه زندگی می کند ، فرزند خود پذیرایی کنید ، شرایط ویزای فرزندخواندگی را بررسی کنید.

منبع

پیام بگذارید