موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای خانواده در انگلستان

ویزای خانواده در انگلستان

(Family in the UK)

ویزای خانوادگی مناسب را پیدا کنید
بررسی کنید آیا به ویزای انگلیس احتیاج دارید یا خیر
برای تعطیلات به انگلیس مراجعه کنید یا خانواده یا دوستان خود را ببینید
برای ازدواج به انگلیس بیایید
انواع ویزای خانوادگی
ویزاهای خانوادگی: اعمال ، تمدید یا تغییر دهید
درخواست عضویت در اتحادیه اروپا یا EEA در انگلستان را دارید
اگر شرایط شما تغییر کند
در صورت فوت شریک زندگی خود ، در انگلیس مستقر شوید
ویزا هنگام جدائی یا طلاق
راهنمایی دقیق
ویزا و راهنمای عملیاتی مهاجرت

پیام بگذارید