موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

پرستار کودک و بزرگسال در کانادا

پرستار کودک و بزرگسال (Caregivers)

پرستار کودک

مراقبان
به عنوان سرپرست ، شما گزینه هایی برای آمدن به کانادا برای اقامت دائم یا کار موقت دارید.

اقامت دائم برای مراقبان
راهبر ارائه دهنده مراقبت از کودک در خانه و راهبر کارگر پشتیبانی خانه
اگر از 18 ژوئن 2019 ، ممکن است بتوانید در صورت تمایل برای اقامت دائم از طریق راهبر ارائه دهنده مراقبت از کودک در منزل یا راهبر پشتیبانی خانه پشتیبانی درخواست کنید.

شرایط واجد شرایط بودن را برآورده سازید ، و
یک پیشنهاد شغلی برای کار در یکی از این مشاغل داشته باشید
از طریق این راهبران، اجازه کار آزاد برای آمدن به کانادا و موقت کار کردن دریافت خواهید کرد. این اجازه کار:

محدود به شغل است (بنابراین شما باید در آن حرفه خاص کار کنید)
نیازی به ارزیابی تأثیر بازار کار نیست (LMIA)
به شما امکان می دهد تجربه کاری لازم را برای واجد شرایط بودن برای اقامت دائم بدست آورید
اگر اخیراً به عنوان ارائه دهنده مراقبت از کودک در منزل یا مددکار پشتیبانی کار کرده اید ، ممکن است تجربه شما مربوط به واجد شرایط بودن برای اقامت دائم باشد.

برنامه مراقبتی زنده
برنامه Live Care in Caregiver (LCP) برای متقاضیان جدید بسته شده است.

فقط در صورتی که حداقل 2 سال سابقه کار در برنامه داشته باشید می توانید از طریق برنامه مراقب زنده (LCP) برای اقامت دائم اقدام کنید.

شما قبلاً در کانادا با مجوز کار LCP کار می کنید ، یا
شما برای اولین بار اجازه کار LCP خود را بر اساس ارزیابی تأثیر بازار کار ارسال شده به کار و توسعه اجتماعی کانادا در تاریخ یا قبل از 30 نوامبر 2014 تأیید کردید.
اگر تجربه کار در کانادا را به عنوان سرپرست دارید اما واجد شرایط هیچکدام از گزینه های فوق نیستید ، ممکن است واجد شرایط مهاجرت به کانادا از طریق برنامه دیگری باشید.

کار موقتی برای مراقبین
اگر شرایط لازم برای اقامت دائم به عنوان سرپرست را برآورده نکنید ، ممکن است بتوانید به طور موقت کار کنید.

برای تمدید مجوز کار خود اقدام کنید
اگر در حال حاضر در کانادا به عنوان سرپرست مشغول به کار هستید ، ممکن است واجد شرایط دریافت اجازه کار خود از طریق برنامه موقت کارگر خارجی (TFWP) باشید.

کارفرمای شما ابتدا باید ارزیابی مثبت تأثیر بازار کار (LMIA) را دریافت کند.

درخواست مجوز کار جدید کنید
از تاریخ 18 ژوئن 2019 ، ما دیگر برنامه های مجوز کار را پردازش نخواهیم کرد تا به عنوان مراقبان داخل منزل کار کنند:

شما از خارج از کانادا درخواست می کنید
شما از طریق TFWP استفاده می کنید
شما در خارج از کبک کار خواهید کرد
کارفرمای شما در تاریخ 18 ژوئن 2019 یا بعد از آن درخواست یک LMIA کرد
در بیشتر موارد ، می توانید از طریق TFWP بخاطر موقت کار در کانادا به عنوان موقت کار کنید.

شما در کانادا هستید و مجاز به درخواست اجازه کار از داخل کانادا هستید
شما خارج از کانادا هستید و کارفرمای شما قبل از 18 ژوئن 2019 یا برای LMIA درخواست کرده اید
شما در کبک کار خواهید کرد
کارفرمای شما ابتدا باید یک LMIA مثبت دریافت کند.

نحوه درخواست اجازه کار را پیدا کنید.

برنامه های بسته
برنامه مراقبت از کودکان
برنامه مراقبت از کودکان در 18 ژوئن 2019 به پایان رسید. اگر قبل از 18 ژوئن درخواست کاملی ارائه دهید ، ما به روند آن ادامه خواهیم داد.

اگر یک سرپرست هستید که در کانادا از کودکان مراقبت می کنید ، ممکن است واجد شرایط راهبری ارائه دهنده مراقبت از کودک در منزل باشید.

مراقبت از افراد دارای برنامه نیازهای پزشکی بالا
برنامه مراقبت از افراد دارای نیازهای پزشکی بالا در 18 ژوئن 2019 به پایان رسید. اگر قبل از 18 ژوئن درخواست کاملی ارائه دهید ، ما به پردازش آن ادامه خواهیم داد.

اگر یک سرپرست هستید که به عنوان کارگر پشتیبان منزل در کانادا کار می کنید ، ممکن است واجد شرایط راهبری کارگر پشتیبانی خانگی باشید.

مسیر موقت برای مراقبین
مسیر موقت برای مراقبان در تاریخ 8 اکتبر 2019 پایان یافت. اگر قبل از یا 8 اکتبر درخواست ارائه دهید ، ما به پردازش آن ادامه خواهیم داد.

اگر می خواهید نتایج آزمون زبان یا ارزیابی اعتبار تحصیلی خود را برای ما ارسال کنید ، دستورالعمل موجود در راهنما را دنبال کنید.

منبع

پیام بگذارید