موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دسته‌بندی نشده

رسیدگی به بزه ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا دادسرا؟

رسیدگی به بزه ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا دادسرا؟ آیا رسیدگی به بزه ورشکستگی به تقلب یا تقصیر مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می‌بایست قرار اناطه صادر نماید یا خیر؟ 1 پاسخ بنابرِ نظریه مشورتی شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷…
ادامه مطلب