موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در تصادف خودرو با عابر پیاده در بزرگراه ها مسئولیت متوجه کدام است؟

در تصادف خودرو با عابر پیاده در بزرگراه ها مسئولیت متوجه کدام است؟ در قانون ایمنی بزرگراه‌ها، تردد عابرپیاده در بزرگراه ممنوع است. بنابرِ ماده ۴ این قانون، راننده مسئول نخواهد بود، ولی عابر آسیب‌دیده از مزایای بیمه بهره‌مند خواهد شد. با این حال، بر اساس رویه جاری در گزارش…
ادامه مطلب

محکوم به حبس ابد به جرم قاچاق عمده مواد مخدر پس از چند سال حبس از مرخصی بهره مند می گردد؟

محکوم به حبس ابد به جرم قاچاق عمده مواد مخدر پس از چند سال حبس از مرخصی بهره مند می گردد؟ به «اصلاحيه فصل سوم ‌بخش سوم آئين‌نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور درباره چگونگي اعطاي مرخصي به زندانيان» مراجعه بفرمایید. تبصره ماده 222 ـ مدت…
ادامه مطلب

آیا دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک در هر دو دعاوی کیفری و حقوقی امکان‌پذیر است؟

آیا دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک در هر دو دعاوی کیفری و حقوقی امکان‌پذیر است؟ خیر. بر اساس رویه معمول دادگاه‌ها و مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک، دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک، تنها در دعاوی کیفری انجام می‌پذیرد و دادگاه ها از صدور آن…
ادامه مطلب
آیا مجازات حبس در قتل غیر عمد در اثر حوادث رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی است؟

آیا مجازات حبس در قتل غیر عمد در اثر حوادث رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی است؟

آیا مجازات حبس در قتل غیر عمد در اثر حوادث رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی است؟ تبدیل به جزای نقدی بستگی به میزان حبس و سابقه محکومیت کیفری فرد دارد. ماده 714 ق. م. ا. (تعزیرات) برای قتل غیر عمد در اثر حوادث رانندگی حبس از شش ماه تا…
ادامه مطلب

آیا مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی قابل تعلیق است؟

آیا مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی قابل تعلیق است؟ مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی در صورتی که مصداق قاچاق عمده نباشد، قابل تعلیق است. تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس مواد 47 و 728 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ شده است.
ادامه مطلب

با متواری شدن راننده مقصر حادثه، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده کیست؟

با متواری شدن راننده مقصر حادثه، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده کیست؟ بنابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث…
ادامه مطلب

اگر وقوع حادثه‌ای مستند به فعل چند نفر باشد، خسارت چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر وقوع حادثه‌ای مستند به فعل چند نفر باشد، خسارت چگونه محاسبه می‌شود؟ در فرض استناد وقوع حادثه به تمام افراد به طور مساوی، همه آنان به میزان یکسان ضامن مي‌باشند. اما در صورتي كه به نظر كارشناسان تأثير رفتار آنان متفاوت باشد، هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول…
ادامه مطلب

آیا پیش از انتقال سند رسمی می‌توان دعوای فک پلاک از اتومبیل مطرح کرد؟

آیا پیش از انتقال سند رسمی می‌توان دعوای فک پلاک از اتومبیل مطرح کرد؟ اگر بیع اتومبیل با مبایعه نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست. در اینجا، خواهان…
ادامه مطلب

مجازات ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی و توهین چیست؟

مجازات ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی و توهین چیست؟ اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که  مستوجب جمع مجازات می‌گردد. بر این اساس، متهم با استناد به مواد 641 و 608 قانون مجازات اسلامی…
ادامه مطلب