موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

مهاجرت به آمریکا

ویزای EB-1 آمریکا

ویزای EB-1 آمریکا

یک تبعه خارجی که می تواند توانایی فوق العاده ای در زمینه های علوم، هنر، آموزش، تجارت یا دو و میدانی نشان دهد و نشان دهد که در صدر رشته خود قرار دارد و تحسین ملی یا بین المللی معتبری دارد، واجد شرایط دریافت گرین کارت EB-1 (Extraordinary Ability) و…
ادامه مطلب