موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

خانواده و امور حسبی

آیا ثبت طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زوجه مانند مهریه امکان پذیر است؟

آیا ثبت طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زوجه مانند مهریه امکان پذیر است؟ بنابر نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه      ثبت طلاق طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده 91 در دو مورد ممكن خواهد بود:      1- ثبت طلاق در صورت پرداخت حقوق مالي زوجه از ناحيه زوج…
ادامه مطلب

پس از طلاق از همسرم، حضانت فرزندم به من سپرده شده است. آیا می توانم شهر محل اقامت خود را تغییر دهم؟

پس از طلاق از همسرم، حضانت فرزندم به من سپرده شده است. آیا می توانم شهر محل اقامت خود را تغییر دهم؟ بر اساس ماده 42 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، بدون رضایت همسر سابق خود، نمی توانید شهر محل اقامت فرزندتان را تغییر دهید، مگر آن که دادگاه…
ادامه مطلب

آیا پس از بخشیدن مهریه، می توانم مجددا آن را درخواست کنم؟

آیا پس از بخشیدن مهریه، می توانم مجددا آن را درخواست کنم؟ زوجه در صورت هبه سکه های مهریه خود که بر ذمه زوج می باشد، می تواند از هبه خود رجوع کند. در این صورت، لازم است دادخواستی به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی تنظیمی…
ادامه مطلب
آیا جرم رابطه نامشروع قابل گذشت به شمار می آید؟

آیا جرم رابطه نامشروع قابل گذشت به شمار می آید؟

آیا جرم رابطه نامشروع قابل گذشت به شمار می آید؟ برای من در دادسرا قرار جلب به دادرسی با اتهام رابطه نامشروع صادر شده است. آیا با اعلام رضایت شاکی، قرار منع تعقیب صادر می شود؟ 1 پاسخ پاسخ داده شده دی 26, 1395 توسط کارشناسان موسسه جرم رابطه نامشروع…
ادامه مطلب

آیا در جرم رابطه نامشروع فرد بازداشت موقت می شود؟

آیا در جرم رابطه نامشروع فرد بازداشت موقت می شود؟ بر اساس ماده 237 بازداشت موقت تنها در جرایم خاصی اعمال می شود. اگر مجازات رابطه نامشروع اعدام باشد یا شرایط ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری محقق شود، قرار بازداشت موقت صادر می شود. براساس ماده 237 قانون آیین…
ادامه مطلب

آیا در جریان رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه، مرد می تواند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه کند؟

آیا در جریان رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه، مرد می تواند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه کند؟ در هنگام طرح دعوای مطالبه مهریه، شما می توانید دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به عنوان دعوای تقابل به دادگاه تقدیم کنید. بنابر رای وحدت رویه شماره ۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰، مستفاد از صدر…
ادامه مطلب

آیا تقسیط مهریه با اعمال حق حبس زوجه منافات دارد؟

آیا تقسیط مهریه با اعمال حق حبس زوجه منافات دارد؟ پس از ازدواج، من از حق حبس خود استفاده کردم و از تمکین عام (مطلق وظایف همسری) و خاص (وظایف زناشویی) نسبت به شوهرم خودداری کردم تا زمانی که او مهریه مرا به طور کامل پرداخت کند. توام با تقدیم…
ادامه مطلب

آیا در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، توافق‌های طرفین باقی می‌ماند؟

آیا در صورت عدم اجرای صیغه طلاق، توافق‌های طرفین باقی می‌ماند؟ خیر. این توافق پس از سپری شدن مدت اجرای صیغه طلاق از بین می رود. بذل مازداد بر صد سکه از مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق…
ادامه مطلب

آیا صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می شود؟

آیا صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب می شود؟ بنابر نظریه 2452/7 – 1378/6/1 اداره حقوقی قوه قضائیه، «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود».
ادامه مطلب