موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

امور ملکی و قرارداد ها

ملکی را به شخصی اجاره داده ام. الان می خواهم حکم تخلیه بگیرم. چگونه باید اقدام کنم؟

مطابق با بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 رسیدگی به تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره…
ادامه مطلب

تعمیرات خانه استیجاری به عهده موجر است یا مستاجر؟

بر اساس ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به ‌اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های‌حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که…
ادامه مطلب

اگر خودرویی فاقد بیمه‌نامه باشد و حادثه بدنی ایجاد کند، آیا مالک آن نیز مسئول است؟

با استناد به بند پ ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، در صورتی‌ که خودرویی فاقد بیمه‌نامه باشد، و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه بدنی قرار گیرد در صورتی‌ که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل…
ادامه مطلب

قراردادهای رسمی و قراردادهای عادی اجاره چه تفاوتی دارد؟

قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است.
ادامه مطلب

چه اماکنی مشمول قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می‌گردد؟

کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376 است.
ادامه مطلب

قراردادهای رسمی و قراردادهای عادی اجاره چه تفاوتی دارد؟

قراردادی که در دفا‌تر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد، قرارداد رسمی است. سایر قرارداد‌ها، از جمله قراردادی که در بنگاه معاملات املاک و با استفاده از فرم‌های چاپی اتحادیه تنظیم می‌شود، قرارداد عادی است.
ادامه مطلب

قراردادهای عادی اجاره در چه صورتی مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ است؟

بنابر ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، قراردادهای عادی صرفاً در صورتی مشمول این قانون خواهد بود که شرایط زیر را دارا باشد:  1. مدت اجاره در آن قید شده باشد. 2. در دو نسخه تنظیم شده باشد. 3. به امضای موجر و مستأجر رسیده باشد. 4.…
ادامه مطلب

وجه التزام در قرارداد اجاره به چه معناست؟

وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلاً در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستأجر خودداری کند یا مستأجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می‌توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را…
ادامه مطلب
اجرای حکم توقیف اموال غیرمنقول در ملک مشاع

اجرای حکم توقیف اموال غیرمنقول در ملک مشاع چگونه انجام می‌پذیرد؟

اجرای حکم توقیف اموال غیرمنقول در ملک مشاع چگونه انجام می‌پذیرد؟ بر اساس ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌عليه به فروش مي‌رسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اين صورت‌طلب محكوم‌له و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محكوم‌عليه…
ادامه مطلب