موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

امور بانکی و بازار سرمایه

دادگاه صالح برای رسیدگی به چک حقوقی کجاست؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به چک حقوقی کجاست؟ دادگاه صالح برای رسیدگی به چک حقوقی سه مرجع زیر است: اول؛ دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است. دوم؛ دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد. سوم؛ دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه…
ادامه مطلب

برای شکایت صدور چک بلامحل باید به دادسرای کدام شهر مراجعه کنیم؟

برای شکایت صدور چک بلامحل باید به دادسرای کدام شهر مراجعه کنیم؟ یک چک به مبلغ بیست میلیون تومان از فردی دریافت کرده ام. در موعد مقرر به بانک مراجعه کرده ام اما در حساب وی پول نبوده است. گواهی عدم پرداخت گرفتم. برای پیگیری کیفری آن، باید به کدام…
ادامه مطلب

چگونه می‌توان با صدور چک به شخص دیگر پول قرض داد؟

چگونه می‌توان با صدور چک به شخص دیگر پول قرض داد؟ در دادگاه ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری مانند چک پذیرفته نیست. اسناد تجاری اصولاً وسیله پرداخت دین هستند؛ نه اعطای قرض. وجود سند تجاری در دست دارنده آن، اماره بر مدیون بودن صادر کننده آن سند است.…
ادامه مطلب

اگر چک در دست دارنده آن مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟

اگر چک در دست دارنده آن مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ بنابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با توجه به تعریف ذی‌نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در…
ادامه مطلب

آیا می‌توان چک را برای اختلاف حساب مسدود کرد؟

آیا می‌توان چک را برای اختلاف حساب مسدود کرد؟ اختلاف حساب با دارنده چک مجوزی برای مسدود کردن آن نیست. از این رو، برای پرهیز از مجازات کیفری دستور خلاف واقع، صاحبان حساب، ذی نفعان، یا قائم‌مقامان آنان از صدور دستور عدم پرداخت به طور واهی و صرفاً به منظور…
ادامه مطلب

آیا دستور خلاف واقع بر عدم پرداخت چک برای دارنده آن واجد وصف کیفری است؟

آیا دستور خلاف واقع بر عدم پرداخت چک برای دارنده آن واجد وصف کیفری است؟ بنابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با توجه به تعریف ذی‌نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر گاه ذی‌نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه…
ادامه مطلب

آیا توافـق صادرکنندگان چک در میزان مسـؤولیت هر یـک تأثیری در حقوق اشخاص ثالث خواهد داشت؟

آیا توافـق صادرکنندگان چک در میزان مسـؤولیت هر یـک تأثیری در حقوق اشخاص ثالث خواهد داشت؟ بنابر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه، توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی‌اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤولیت جاری…
ادامه مطلب

اگر صادرکننده چک دو نفر باشند، مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟

اگر صادرکننده چک دو نفر باشند، مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ بنابر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم…
ادامه مطلب

آیا در صورت مفقود شدن چک، می‌توان وجه آن را مطالبه کرد؟

آیا در صورت مفقود شدن چک، می‌توان وجه آن را مطالبه کرد؟ بنابر نظريه مشورتى شماره7/5449 مورخ1377/8/27 اداره حقوقی قوه قضائیه، با توجه به مواد 263 و 314 قانون تجارت دارنده چك مفقود شده پس از اثبات اين كه چك متعلق به او بوده مي‌تواند با دادن ضامن تأديه وجه…
ادامه مطلب