موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

سرمایه گذاری در کانادا

Investor migration to canada

 

سرمایه گذاری در کانادا

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کانادا

یکی از راه هایی که باعث اخذ اقامت کانادا برای مهاجران  میشود، سرمایه گذاری در کانادا یا راه اندازی یک استارت اپ برای افراد تجاری و مدیران است (با حداقل سرمایه 350،000 دلار کانادا). این فرآیند جهت جذب افراد دارای مهارت های مدیریتی و تجربه تجاری ایجاد شده است.

افرادی که مشمول به سربازی شدند یا در زبان مهارت ندارند و معدل ناکافی (آیتلس 6.5) زبان دارند و یا با بالا رفتن سن نتوانسته اند به کانادا مهاجرت کنند میتوانند از این برنامه استفاده کنند.

برنامه سرمایه گذاری در کبک

در تاریخ 1 ژانویه ، مؤثر ، شرایط انتخاب جدید در مورد آموختن ارزشهای دموکراتیک و ارزشهای کبک بیان شده توسط منشور حقوق و آزادیهای بشری ، برای کلیه برنامه های انتخاب دائمی جدید ارائه شده تحت یکی از برنامه های مهاجرت اقتصادی اعمال می شود. برای واجد شرایط بودن در برنامه سرمایه گذار ، باید:

 • دارایی های خالصی (حداقل 2،000،000 دلار) که به تنهایی یا با کمک همسر خود به دست آورده اید ، به استثنای هر مبلغ دریافت شده توسط کمک مالی کمتر از شش ماه قبل از درخواست خود

 • حداقل 5 سال سابقه مدیریت قبل از درخواست داشته باشید. این تجربه باید شامل وظایف مربوط به برنامه ریزی ، مدیریت و کنترل منابع مالی ، انسانی یا مادی تحت اختیار شما باشد. این برنامه شامل تجربه به دست آمده در کارآموزی ، آموزش یا تخصص منجر به دیپلم نمی شود.

برنامه سرمایه گذاری در کبک

اگر قصد اسکان در کبک را دارید ، باید:

 • با یک واسطه گر مالی (کارگزار یا شرکت معتمد) مجاز به شرکت در برنامه سرمایه گذار ، یک قرارداد سرمایه گذاری امضا کنید.

 • با سرمایه گذاری Québec ، یک سرمایه گذاری 5 ساله با 1.200.000 دلار سرمایه گذاری کنید.

 • در مهلت مقرر ، گواهی یادگیری درباره ارزش های دموکراتیک و ارزش های کبک را بدست آورید. اعضای خانواده شما که شما را همراهی می کنند (همسر شما در سن 16 سال یا بالاتر و فرزندان وابسته شما از 18 سال یا بالاتر) نیز باید گواهی را دریافت کنند.

درخواست شما همچنین بر روی فاکتورهای دیگر ، از جمله سن ، تحصیلات و مهارتهای زبانی شما ارزیابی خواهد شد.

اطلاعات مفید:

قرارداد سرمایه گذاری یکی از اسنادی است که باید با درخواست انتخاب دائم ارائه شود. سرمایه گذاری 1،200،000 دلار برای یک دوره 5 ساله توسط دولت کبک تضمین شده است. همچنین کارگزاران و شرکت های معتبر امکان تامین مالی سرمایه گذاری را ارائه می دهند.
درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری متقاضی برای تأمین مالی دو برنامه کمک به مشاغل کبک استفاده می شود: کمک به تجارت برنامه سرمایه گذار مهاجرین (BAIIP) و برنامه ادغام اشتغال برای مهاجران و اقلیت های قابل مشاهده (PRIIME).

در پایان دوره 5 ساله ، کارگزار یا شرکت معتبر ظرف 30 روز متقاضی را پس از پرداخت 2،000،000 دلار بدون بهره بازپرداخت می کند. با این وجود ، در صورت تضمین تأمین اعتبار سرمایه گذاری ، مبلغ بازپرداخت ممکن است متفاوت باشد.

برنامه کارآفرینی در کبک

در تاریخ 1 ژانویه ، مؤثر ، شرایط انتخاب جدید در مورد آموختن ارزش های دموکراتیک و ارزشهای کبک بیان شده توسط منشور حقوق و آزادی های بشری ، برای کلیه برنامه های انتخاب دائمی جدید ارائه شده تحت یکی از برنامه های مهاجرت اقتصادی اعمال می شود. برای واجد شرایط بودن در برنامه کارآفرین ، باید شرایط زیر را رعایت کنید:

1.برنامه کارآفرینان جریان 1

شما باید در کبک مستقر شوید و شغلی را ایجاد کنید که قبلاً از طریق شتاب دهنده تجارت یا یک مرکز کارآفرینی دانشگاهی پیشنهاد خدمات دریافت کرده اید. شما می توانید پروژه خود را به تنهایی یا با دیگران انجام دهید ، امکان حداکثر تا سه اتباع خارجی دیگر که متقاضیان انتخاب دائمی به عنوان کارآفرین برای همان پروژه ارسال شده اند، وجود دارد. شما باید پروژه کاری خود را در قالب یک برنامه تجاری و همچنین یک پیشنهاد خدمات ارائه دهید.

شما باید تا مهلت مقرر ، گواهی یادگیری در مورد ارزش های دموکراتیک و ارزش های کبک را بدست آورید. اعضای خانواده شما که شما را همراهی می کنند (همسر شما در سن 16 سال یا بالاتر و فرزندان وابسته شما از 18 سال یا بالاتر) نیز باید گواهی را دریافت کنند.

برنامه کارآفرینی در کبک

*تحت برنامه کارآفرینان جریان 1 ، هیچ لیست از سازمان های حمایتی ، یعنی انکوباتورهای تجاری ، شتاب دهنده های تجاری و مراکز کارآفرینی دانشگاه مجاز به پشتیبانی از متقاضیان کارآفرین تحت این جریان و پروژه خود وجود ندارد ، و همچنین هیچ معیار تنظیم شده ای برای تشخیص این سازمان ها وجود ندارد.

با این وجود ، برای کمک به شما در این روش ، می توانید برای اطلاعات با لیستی از پروژه ها از انکوباتورهای تجاری ، شتاب دهنده های تجاری و مراکز کارآفرینی دانشگاه ، با شماره های ما در انتهای صفحه، جهت تعیین وقت مشاوره تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات مفید:

 • “شتاب دهنده كسب و كار” سازماني است که در کبک تأسيس شده است كه خدماتي را براي افرادي كه پروژه هاي تجاري آنها در جهت رشد شركت هاي نوآورانه در نظر گرفته شده ارائه مي دهد.

 • “مرکز کارآفرینی دانشگاه” سازمانی است که توسط یک نهاد دانشگاهی به بخش 1 قانون احترام به مؤسسات آموزشی در سطح دانشگاه (فصل E-14.1) یا سازمانی وابسته به چنین مؤسسه ای اداره می شود که به آنها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد.

 • “انكوباتور كسب و كار” سازماني با تأسيس در كبك است كه خدمات مشاوره اي از جمله ميزباني را براي افرادي ارائه مي دهد كه پروژه هاي تجاري آنها در جهت ايجاد مشاغل نوآورانه است.

سازمان باید توانایی خود در حمایت از متقاضی و پروژه خود را نشان دهد. برای این منظور ، باید یک سرویس خدماتی بنویسد که در آن خدماتی را که قصد دارد به کارآفرین برای انجام پروژه خود ارائه دهد ارائه دهد. سازمان پشتیبانی همچنین باید:

طرح پشتیبانی پیشنهادی لیست و شرح خدماتی که قصد دارد برای انجام پروژه به متقاضی و برای برنامه عملیاتی بودجه دقیق برای ارائه خدمات و برنامه انجام فعالیتهای پشتیبانی ، یعنی خدمات ارائه شده، ارائه دهد. تخصص آن به عنوان شتاب دهنده تجارت ، انکوباتور تجاری یا مرکز کارآفرینی دانشگاه (مهارت ها و دستاوردهای آن در رابطه با پروژه کارآفرین) ارائه دهد.

*در برنامه کارآفرینان جریان 1 ، هدف از ارائه خدمات ارزیابی میزان کفایت پروژه تجاری است که توسط متقاضی مهاجرت و توانایی سازمان در پشتیبانی از اجرای آن ارائه شده است. منابع مستقر در سازمان پشتیبانی باید برای تأمین نیازهای مربوط به انجام پروژه کارآفرین کافی و سازگار باشد.

اگر قبلاً پروژه تجاری خود را در کبک راه اندازی کرده باشید ، ممکن است هنوز واجد شرایط دریافت برنامه کارآفرین باشید ، تا زمانی که این پروژه هنوز به طور کامل اجرا نشده است. 

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری2.برنامه کارآفرینان جریان 2

شما باید در کبک مستقر شوید تا یک تجارت ایجاد و یا کسب و کار کنید. همچنین باید یک مؤسسه سرمایه گذاری و یک سپرده گذاری امنیتی را در یک موسسه مالی با یک موسسه در کبک که با آنها قرارداد انعقاد قرارداد امضا کرده اید ، تهیه کنید:

 • برای راه اندازی مشاغل خود باید از سپرده راه اندازی استفاده کنید. اگر کار خود را در خارج از کلان شهر مونترال (CMM) تنظیم کنید ، میزان مورد نیاز کمتر است (200،000 دلار کانادا). در صورت واقع شدن مشاغل در CMM ، به مبلغ 300،000 دلار سپرده لازم است.
 • سپرده امنیتی 200،000 دلار کانادا به عنوان بیمه ای است که واقعا تجارت شما ایجاد می شود. پس از اثبات اینکه برنامه کاری شما انجام شده است بازپرداخت می شود.
 • همچنین شما باید (به تنهایی یا با همسر خود) حداقل 900،000 دلار ارزش خالص داشته باشید و باید نشان دهید که این پول به طور قانونی به دست آمده است. باید پروژه خود را در قالب یک برنامه تجاری ارائه دهید.
 • باید تا مهلت مقرر ، گواهی یادگیری در مورد ارزشهای دموکراتیک و ارزشهای کبک را بدست آورید. اعضای خانواده شما که همراه شما هستند (همسر شما در سن 16 سال یا بالاتر و فرزندان وابسته شما از 18 سال یا بالاتر) نیز باید گواهی را دریافت کنند.
 • اگر تصمیم به ایجاد مشاغل گرفتید ، باید حداقل 25٪ سرمایه سهام آن را در اختیار داشته باشید و آن را کنترل کنید. اگر تصمیم به کسب و کار گرفتید ، باید حداقل 51٪ سرمایه سهام آن را در اختیار داشته باشید و آن را کنترل کنید..

کسب و کار شما نباید در هیچ یک از فعالیت های زیر شرکت کند:

وام های روزپرداخت ، واریز وجه و یا پیش پرداخت پول را بررسی کنید. توسعه املاک و مستغلات یا کارگزاری املاک و مستغلات. تولید ، توزیع یا فروش محصولات یا خدمات جنسی مستهجن یا جنسی مربوط به صنعت رابطه جنسی.

حتما در طول 5 سال قبل از تاریخ درخواست شما فعالیت کرده اید.

*این مسئولیت کارآفرین است که زیر جریان 2 برای یافتن یک موسسه مالی در کبک برای ایجاد سپرده های نوپا و سپرده های امنیتی استفاده می کند. هیچ توافقی بین وزارتخانه و مؤسسات مالی امضا نشده است. معاملات مالی مربوط به سپرده های نوپا و سپرده های امنیتی باید مطابق شرایط و ضوابط تعریف شده توسط موسسه مالی منتخب انجام شود.

لطفاً توجه داشته باشید که از یک مهاجر انتخاب شده به عنوان کارآفرین تحت برنامه ، نمی توانید در پنج سال قبل از ارسال درخواست انتخاب خود ، شغل خریداری شده را خریداری کنید.

عوامل و معیارها ارزیابی دیگر

 • سن شما
 • سطح تحصیلات شما
 • مهارت های زبان فرانسه و انگلیسی
 • خودکفایی مالی شما
 • بازدیدهای شما از کبک
 • خانواده شما در کبک

توجه داشته باشید که حتی اگر قبلا پروژه تجاری خود را در کبک راه اندازی کرده باشید ، ممکن است هنوز واجد شرایط دریافت برنامه کارآفرین باشید ، تا زمانی که این پروژه هنوز به طور کامل اجرا نشده است. با این وجود ، شما باید تمام قوانین برنامه را رعایت کنید ، از جمله ارائه یک برنامه کاری و برآورده کردن الزامات مالی.مهاجرت به کانادا

مزایای سرمایه گذاری در کانادا

 1. دریافت پاسپورت کانادا
 2. دسترسی به بازار جهانی
 3. هزینه های پایین
 4. ریسک پایین
 5. استعداد بی نظیر
 6. کیفیت زندگی بالا و نوآوری

وکیل مهاجرت به کانادا

مهاجرت یک فرایند زمان بر و چالش برانگیز است. داشتن وکیل یا مشاور مهاجرت می تواند این روند را تسریع کرده و میزان موفقیت پرونده مهاجرت شما را افزایش دهد. احتمالاً می دانید که موارد زیادی وجود دارد که می تواند باعث شود درخواست ویزای شما رد شود یا حتی چندین سال از مهاجرت به کانادا منع شوید. یک وکیل مهاجرت، شما را با این قوانین و آخرین قوانین راهنمایی می کند.

پیام بگذارید