موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چگونه می توان خیانت در امانت را اثبات کرد؟

شخصی ادعا دارد در امانتی که نزد دیگری دارد، خیانت شده است. چگونه می توان این امر را اثبات کرد؟

وکالت کیفری خیانت امانت اثبات

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 12, 1395 توسط کارشناسان موسسه

خیانت در امانت به طرق زیر قابل اثبات است:

اول؛ اقرار. اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

دوم؛ شهادت. شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

سوم؛ سوگند. سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.

چهارم؛ علم قاضی. علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و اماره بیّن مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند.

پیام بگذارید