موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چگونه می توان اموال را پس از مرگ خود به فرد موردنظر انتقال داد؟

چگونه می توان اموال را پس از مرگ خود به فرد موردنظر انتقال داد؟

فردی خانمش فوت کرده و دو دختر داره بعد از چند سال با خواهر خانمش ازدواج میکنه و صاحب دو دختر میشه.حالا تمام اموالش رو به نام همسر دومش کرده که ثروت زیادی هم هست.فرزندان قبلی اعتراض کرده اند و پدر قرار را براین گذاشته که خودش و همسر و دخترانش در برگه ای که به صورت محضری تنظیم میشود اقرار کنند که پس از فوت هردوی زوحین اموال انها به صورت مساوی بین فرزندان تقسیم شود.با توجه به اینکه اموال که به نام همسر دوم شده به فرزندان قبلی به ارث نمی رسد ایا این نوشته محضری نفعی برای فرزندان همسر اول دارد؟؟؟چه راه حلی پیشنهاد میکنید.

1 پاسخ

پاسخ داده شده فروردین 2, 1396 توسط کارشناسان موسسه

همسر دوم در قالب صلح عمری می تواند اموال را انتقال دهد. بر این اساس، افراد موردنظرپس از مرگ وی می توانند اموال را در اختیار بگیرند.

پیام بگذارید