موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چگونه می توان از ارسال پیامک های زشت و مستهجن شکایت کرد؟

چگونه می توان از ارسال پیامک های زشت و مستهجن شکایت کرد؟

شوهرم پیامک‌های بسیار زشت و مستهجن برای یک خانم ارسال کرده است. چگونه می توانم از وی شکایت کنم و چه مجازاتی در انتظار او می باشد؟

صرف ارسال پیامک مستهجن، مصداق بزه رابطه نامشروع است. شما می توانید از همسرتان با موضوع شکوائیه  «برقراری رابطه نامشروع غیر زنا» به دادسرا شکایت کنید. بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود».

پیام بگذارید