موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

چه زمانی دیه از بیت المال پرداخت می شود؟

چه زمانی دیه از بیت المال پرداخت می شود؟

بنابرِ ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

پیام بگذارید