موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

ویزای فرزندخواندگی فرانسه

ویزای فرزندخواندگی فرانسه

“France adoption visa”

ویزای فرزندخواندگی فرانسه

ماموریت بین المللی پذیرش بین قلمرو (فقط به زبان فرانسه) صلاحیت تصمیم گیری در مورد ویزای اقامت طولانی برای “فرزندخواندگی” را دارد که در آنجا یک تصمیم خارجی وجود دارد که اجازه پذیرش و اخراج در فرانسه از یک خردسال را صادر کند ، توسط یک والد فرانسوی یا خارجی. معمولاً در فرانسه ساکن هستند.

با این حال ، MAI در مورد کودکانی که به موجب قانون در کشور محل اقامت خود توسط افرادی که معمولاً در زمان فرزندخوانی مقیم خارج از کشور هستند ، صلاحیت ندارد ، صلاحیت آن را ندارد. در چنین شرایطی و با توجه به منظم بودن تصمیم ، درخواست ویزا می تواند به گونه ای باشد که برای یک فرد فرانسوی خارجی یا به عنوان بخشی از تجمع خانواده همراه باشد.

وکیل مهاجرت

مهاجرت یک فرایند زمان بر و چالش برانگیز است. داشتن وکیل یا مشاور مهاجرت می تواند این روند را تسریع کرده و میزان موفقیت پرونده مهاجرت شما را افزایش دهد.

موسسه حقوقی مهاجرتی دکتر براتعلی پور

احتمالاً می دانید که موارد زیادی وجود دارد که می تواند باعث شود درخواست ویزای شما رد شود یا حتی چندین سال از مهاجرت به کشور مدنظرتان منع شوید. یک وکیل مهاجرت، شما را با این قوانین و آخرین قوانین راهنمایی می کند.

پیام بگذارید