موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

منظور از گواهی تجرد چیست و چگونه می توان آن را اخذ کرد؟

منظور از گواهی تجرد چیست و چگونه می توان آن را اخذ کرد؟

هر کسی که بخواهد می‌تواند از ثبت‌احوال تقاضای گواهی تجرد کند و در این گواهی درج می‌شود که شخص تاکنون ازدواج کرده، طلاق گرفته یا مجرد بوده است.

پیام بگذارید