موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

مجازات حمل و نگه داری «گازهای اشک آور» بدون مجوز جرم چیست؟

مجازات حمل و نگه داری «گازهای اشک آور» بدون مجوز جرم چیست؟

به استناد ماده ١٢ قانون مجازات مرتكبین حمل سلاح و مهمات سال ١٣٩٠ حمل و نگهداری گازهای بی‌هوش كننده و بی‌حس كننده از شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت.

گازهای اشك آور بی هوش كننده و بی حس كننده هستند و این گازها موجب تحریك، سوزش شدید به همراه آب ریزش از چشم وبینی و اختلال تنفسی می‌شوند.

حمل ونگهداری این مواد نیاز به مجوز دارد و باید از طریق مراجع ذیصلاح ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع مجوز اخذ شود.

پیام بگذارید