موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

مجازات حمل و نگهداری شوكر چیست؟

مجازات حمل و نگهداری شوكر چیست؟

شوك دهنده‌ها و شوكرها به هرنوع وسیله ای گفته می‌شود كه انواع انرژی الكتریكی و غیر آن را به صورت شوك به بدن انسان وارد می‌كند و فرد را دچار بی حركتی و ناتوانی موقت می‌کند.

به استناد ماده ١٢ قانون مجازات مرتكبین حمل سلاح و مهمات سال ١٣٩٠ حمل و نگهداری شوكرها به مجازات نود و یك روز تا شش ماه حبس محكوم می شود.

حمل ونگهداری این مواد نیاز به مجوز دارد و باید از طریق مراجع ذیصلاح ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع مجوز اخذ شود.

پیام بگذارید