موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

فرزندان دختر متوفی در چه صورت می‌توانند از مستمری و حقوق والدین خود استفاده کنند؟

فرزندان دختر متوفی در چه صورت می‌توانند از مستمری و حقوق والدین خود استفاده کنند؟

بنابرِ بند 3 ماده 48 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، «فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً درصورتي که معلول از کار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از کمک هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي گردند».

پیام بگذارید