موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

فردی بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده است. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان سررسید است یا زمان مطالبه؟

فردی بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده است. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان سررسید است یا زمان مطالبه؟

در مورد اوراق تجاري، مهريه و اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا، مبدا محاسبه‌ي خسارت تاخير تاديه و رويه‌ي عملي محاکم از تاريخ سررسيد سند مي باشد.

اما در خصوص ديون از نوع وجه رايج در حال حاضر نظريه‌ي احتساب خسارت از تاريخ مطالبه داراي اقبال بيشتري است.

لازم به توضیح است که مطالبه به شکل اظهارنامه و تقدیم دادخواست به دادگاه انجام می پذیرد.

پیشنهاد می‌گردد که مطالبات اسناد عادی خود را در اولین فرصت از طریق ارسال اظهارنامه از بدهکار درخواست کنید تا خسارت تاخیر تادیه پس از سپری شدن مهلت کوتاهی که برای پرداخت درنظر می‌گیرید، قانونا قابل درخواست باشد.

پیام بگذارید