موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

شرط غیرمنصفانه در معاملات الکترونیک

شرط غیرمنصفانه در معاملات الکترونیک

آیا وجود شرایط غیرمنصفانه در معاملات الکترونیک علیه خریدار صحیح است؟

بنابرِ ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونکی مصوب ۱۳۸۲،

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌ شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.

پیام بگذارید