موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

شرایط استحقاق نحله برای زن چیست؟

شرایط استحقاق نحله برای زن چیست؟

بنابر نظریه شماره ۱۷۲۳/۹۲/۷ مورخ  4/9/1392 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، استحقاق نحله در صورتی است که اولا؛ در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد. ثانیا؛ طلاق به درخواست زوجه نباشد. ثالثا؛ تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

پیام بگذارید