موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

رسیدگی به دعوای جهیزیه در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

رسیدگی به دعوای جهیزیه در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

بنابرِ ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، رسیدگی به دعوای جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

پیام بگذارید