موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دستمزد کارشناس توسط چه کسی و طی چه مدت باید پرداخت شود؟

دستمزد کارشناس توسط چه کسی و طی چه مدت باید پرداخت شود؟

بنابرِ ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹،

‌ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد‌دلایل وی خارج می‌شود.

پیام بگذارید