موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در فرض فوت پسر پیش از پدر، آیا نوه ها از اموال پدربزرگ ارث می برند؟

در فرض فوت پسر پیش از پدر، آیا نوه ها از اموال پدربزرگ ارث می برند؟

فردی دارای همسر و چند فرزند فوت می کند. پس از چندی، پدر وی فوت می کند. آیا از اموال پدر به نوه هایی که پدرشان پیش از پدربزرگ فوت کرده است، ارث می رسد؟ لازم به توضیح است که پدربزرگ دارای چند فرزند زنده است.

وکالت پدر پسر ارث فوت

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 13, 1395 توسط کارشناسان موسسه

بنابر ماده862 قانون مدنی، اشخاصی كه به موجب نسب ارث می برند سه طبقه‌اند :

1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.

2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .

3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .

در ماده 863 نیز آمده است: «وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند كه از وارثین طبقه قبل كسی نباشد».

بنابر این در فرض پرسش، نوه ها از پدربزرگ خود ارث نمی برند، زیرا پدر بزرگ دارای فرزند است و تا زمانی که فرزند دارد به فرزندان فرزند او ارث نمی رسد. این مطلب در ماده 889 قابل دستیابی است:

«در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر كه پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یك از ابوین متوفی كه زنده باشد ارث میبرند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نمایدم.

پیام بگذارید