موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در ضرب و جرح عمدی، طول درمان چگونه تعیین می‌شود؟

بر اساس اعلام پزشکی قانونی استان تهران، دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این یکی از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است. بدین ترتیب، در مقررات فعلی طول درمان تأثیری در پرونده ندارد. بدین ترتیب، تنها صدمات منتج به دیه ملاک حکم دادگاه خواهد بود.

هرچند پزشکان برابر با رویه گذشته به طور معمول در اظهارنظرهای خود طول درمان را نیز قید می کنند. درتصادف تنها صدمات و جراحات جسمی و شکستکیها و کبودیها و پارگی ها ملاک محاسبه ی دیه برابر قانون است و طول درمان در محاسبه دیه نقشی ندارد.

پیام بگذارید