موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در زمان صدور حکم، دادگاه چه تخفیفاتی می‌تواند در مجازات طفل اعمال نماید؟

در زمان صدور حکم، دادگاه چه تخفیفاتی می‌تواند در مجازات طفل اعمال نماید؟

بنابرِ ماده 93 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

پیام بگذارید