موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در جهات دادرسی منظور از «عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او» چیست؟

آیا منظور قانونگذار از «عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم» در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی ۹۲  است؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده اردیبهشت 20, 1396 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۴۶۴ – جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف – ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او

ب – ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه‌ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه

پ – عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده

پیام بگذارید