موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

در تصادف خودرو با عابر پیاده در بزرگراه ها مسئولیت متوجه کدام است؟

در تصادف خودرو با عابر پیاده در بزرگراه ها مسئولیت متوجه کدام است؟

در قانون ایمنی بزرگراه‌ها، تردد عابرپیاده در بزرگراه ممنوع است. بنابرِ ماده ۴ این قانون، راننده مسئول نخواهد بود، ولی عابر آسیب‌دیده از مزایای بیمه بهره‌مند خواهد شد. با این حال، بر اساس رویه جاری در گزارش های پلیس، راننده نیز به دلیل عدم توجه به جلو پنجاه درصد مقصر دانسته می شود.

پیام بگذارید