موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

درخواست تامین دلیل در صلاحیت کدام مرجع بوده و در چه شهری باید ارایه گردد؟

درخواست تامین دلیل در صلاحیت کدام مرجع بوده و در چه شهری باید ارایه گردد؟

درخواست تامین دلیل در صلاحیت کدام مرجع بوده و در چه شهری باید ارایه گردد؟

من در تهران زندگی می کنم. خانه ای در تبریز دارم که آن را به مستاجر داده ام. وی پس از تخلیه آن، به شبستر مهاجرت کرده است. اکنون می خواهم بابت خسارت هایی که وی به خانه وارد کرده است، تامین دلیل دهم. در کدام مرجع و چه شهری باید نسبت به تامین دلیل اقدام کنم؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده فروردین 5, 1396 توسط کارشناسان موسسه

اولا؛ بنابرِ بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

ثانیا؛ بنابرِ ماده 14 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 1379، درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. لذا باید از شورای حل اختلاف تبریز درخواست تامین دلیل نمایید.

پیام بگذارید