موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دادگاه صالح برای رسیدگی به امور خانوادگی کدام است؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به امور خانوادگی کدام است؟

من در تهران زندگی می کنم، اما شوهرم در کرج ساکن است. برای دادخواست طلاق، باید به کدام دادگاه مراجعه کنم؟

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 27, 1395 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.

پیام بگذارید