موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

حکم به احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق چه زمانی صادر می‌شود؟

حکم به احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق چه زمانی صادر می‌شود؟

حکم به احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق چه زمانی صادر می‌شود؟

بنابرِ ماده 26 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در صورتي که طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت در طلاق مبادرت مي کند.

پیام بگذارید