موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

تفاوت طلاق به درخواست زوج با طلاق به درخواست زوجه چیست؟

تفاوت طلاق به درخواست زوج با طلاق به درخواست زوجه چیست؟

بنابرِ ماده 26 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در طلاق توافقی، يا طلاق به درخواست زوج «گواهي عدم امکان سازش»، و در طلاق به درخواست زوجه «حکم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وکالت» صادر می‌شود.

پیام بگذارید