موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

تغییر در مواد اساسنامه شرکت‌های تجاری در صلاحیت کدام مرجع است؟

تغییر در مواد اساسنامه شرکت‌های تجاری در صلاحیت کدام مرجع است؟

بنابرِ ماده ۸۳ قانون تجارت، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده ‌می باشد.

پیام بگذارید