موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

تشکیل گروه برای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چه مجازاتی دربردارد؟

تشکیل گروه برای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چه مجازاتی دربردارد؟

پاسخ داده شده اسفند 27, 1395 توسط کارشناسان موسسه

بنابرِ ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، كسانیكه با تشكیل یا رهبری شبكه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كلیه اموال منقول و غیر منقولی كه از طریق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم میشوند و در صورتیكه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

پیام بگذارید