موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

با ثبت طلاق به درخواست زوج در کنسولگری‌های ایران، حقوق زوجه چگونه قابل پیگیری است؟

با ثبت طلاق به درخواست زوج در کنسولگری‌های ایران، حقوق زوجه چگونه قابل پیگیری است؟

بنابرِ تبصره ماده 15 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، در مواردي که طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي‌تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.

پیام بگذارید