موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پورموسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

اگر محلی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد آیا فک پلمپ جرم است؟

من در کلینیک پوست کار میکردم که به علت اینکه دکتر کلینیک مجوز نداشتن کلینیک پلمپ شده است، من به علت اینکه روز پلمپ در کلینیک نبودم نتوانستم وسایلم را بردارم و شدیدا به آن وسایل احتیاج دارم، برگه ی پلمپ طوری زده شده است که من می توانم به آنجا رفته و وسایلم را بردارم اگر این کار را انجام بدهم آیا جرمی انجام داده ام؟

وکالت کیفری پلمپ جرم

1 پاسخ

پاسخ داده شده اسفند 20, 1395 توسط کارشناسان موسسه

هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطهٔ اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

پیام بگذارید